תואר ראשון B.Sc
המחלקה מלמדת ברמה גבוהה ולכן שואפת לקלוט תלמידים מצטיינים לתואר B.Sc.​

תואר שני M.Sc
זכאים להירשם לתכנית התואר השני בהנדסת מערכות מידע, בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בהנדסת מערכות מידע, בהנדסת תוכנה, או במדעי המחשב , או בהנדסת תעשייה וניהול שציוניהם בתואר ראשון הוא 80 לפחות והם נמצאים ב- %20 העליונים במדרג, או בעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 80 לפחות הנמצאים בין %20%-50 העליונים במדרג וגם עומדים בתנאי קבלה לתואר ראשון במחלקה. בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים של הנדסה ומדעי הטבע הנמצאים באחוזונים העליונים )מדרג( של מחלקותיהם יידונו על ידי וועדת הוראה ללימודי מוסמכים כמקרים מיוחדים. המתקבלים לתכנית שאינם בוגרי תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע או הנדסת תוכנה מחויבים להשלים קורסים מתואר ראשון בהתאם ללימודיהם הקודמים – לפי קביעת וועדת ההוראה. 36 תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתואר השני כוללת קורסי השלמה מתכנית התואר הראשון )לפי תנאי הקבלה של כל תלמיד(, 8 קורסי תואר שני בהיקף 24 נק"ז וכתיבת תזה )עבודת מחקר( שמשקלה 12 נק"ז. בנוסף, התלמיד נדרש להשתתף בסמינר מחקר של המחלקה להנדסת מערכות מידע ולהציג במסגרת הסמינר את מחקרו.​

למידע נוסף