​פרופסור ירון וולפסטל
​​


​ד"ר פורמן אלפרט גלית
​​​מרצה בכירה​
galita@gmail.com


​פרופסור עידו גיא
idoguyy@yahoo.com


​ד"ר דור עצמון
dorat@post.bgu.ac.il


​ד"ר אבי סגל
avisegal@gmail.com
Clock iconימי שני 10:30-11:00 בניין 37 חדר 307
​ד"א אדיתה גרולמן
​​e​dita.gro@gmail.com​​