לימודי התואר השלישי לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D.) באוניברסיטת בן-גוריון נערכים על-פי נוהלי ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן (להלן בי"ס קרייטמן).

​​​לימודי התואר השלישי בהנדסת מערכות מידע מיועדים להכשיר חוקרים ברמה גבוהה לתפקידי מחקר והוראה באקדמיה ובמוסדות מחקר, כמו גם לתפקידי מפתח בתחומי מערכות מידע בתעשייה עתירת ​הידע ובענפי המשק השונים.

הלימודים ל​תואר השלישי מותאמים לרקע, לניסיון ולתחום המחקר של כל תלמיד. עיקר הלימוד מתבטא בביצוע וכתיבת עבודת מחקר (Dissertation) . במסגרת לימודיו הסטודנט יידרש ללמוד קורסים, לבצע את עבודת המחקר ולהשתתף בפעילויות המחקר וההוראה השוטפות במחלקה.
התקנות והסדרי הלימודים לקראת התואר מתוארים בתקנון האקדמי המפורסם על ידי בי"ס קרייטמן .

תנאי הקבלה
דרישות הקבלה וסדרי הרישום מפורטים באתר בי"ס קרייטמן. התנאים הרשומים כאן משלימים את ​המוגדר שם.
בקשות להירשם ללימודי התואר השלישי בהנדסת מערכות מידע יכולים להגיש מי שעומדים בתנאים ​הבאים:
  1. בעלי תואר שני בהנדסת מערכות מידע או מדעי המחשב או הנדסת תוכנה או תחומים קרובים, שלמדו באוניברסיטת בן-גוריון או אוניברסיטה מוכרת אחרת, וביצעו עבודת מחקר (תזה).
  2. ​ממוצע ציוני התואר השני - 85 ומעלה; ציון התזה - גם כן 85 ומעלה .
​​לאחר שכל המסמכים הדרושים לטיפול בקבלת המועמד יגיעו לבי"ס קרייטמן, הם יועברו לטיפול ולדיון בוועדת לימודי דוקטורט של המחלקה. הועדה תהיה זכאית לדרוש מן המועמד להגיש מסמכים נוספים, ​​כגון :
מסמך כוונות/מטרות מחקר - המפרט את הרקע של המועמד, תחומי המחקר המעניינים אותו, מטרותיו ​ותוכניותיו במסגרת הלימודים ולאחריהם. במידת האפשר, יכלול המסמך גם הצעת מחקר ​פרלימינארית. (כל זאת בהיקף של 4-2 עמודים בלבד).
עותק של התזה שכתב במסגרת התואר השני (אפשר בצורת קובץ)​​.
עותקים של מאמרים שפרסם או הגיש לפרסום בכתבי עת או באפיקים מקצועיים אחרים .
פרטים על ניסיון מקצועי בתחומים רלוונטיים למחקר המתוכנן.
כמו-כן, המועמד עשוי להיות מוזמן לראיון בפני חברי הוועדה וחברי סגל נוספים, ובהם המנחה המיועד .​


פרטים נוספים ניתן לקרוא בשנתון​