לימודי התואר השלישי לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D.) באוניברסיטת בן-גוריון נערכים על-פי נוהלי ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן (להלן בי"ס קרייטמן). לימודי התואר השלישי בהנדסת מערכות מידע מיועדים להכשיר חוקרים ברמה גבוהה לתפקידי מחקר והוראה באקדמיה ובמוסדות מחקר, כמו גם לתפקידי מפתח בתחומי מערכות מידע בתעשייה עתירת ​הידע ובענפי המשק השונים.
הלימודים ל​תואר השלישי מותאמים לרקע, לניסיון ולתחום המחקר של כל תלמיד. עיקר הלימוד מתבטא בביצוע וכתיבת עבודת מחקר (Dissertation) . במסגרת לימודיו הסטודנט יידרש ללמוד קורסים, לבצע את עבודת המחקר ולהשתתף בפעילויות המחקר וההוראה השוטפות במחלקה.
התקנות והסדרי הלימודים לקראת התואר מתוארים בתקנון האקדמי המפורסם על ידי בי"ס קרייטמן .

תנאי הקבלה
דרישות הקבלה וסדרי הרישום מפורטים באתר בי"ס קרייטמן. התנאים הרשומים כאן משלימים את המוגדר שם.
בקשות להירשם ללימודי התואר השלישי בהנדסת מערכות מידע יכולים להגיש מי שעומדים בתנאים
הבאים:
בעלי תואר שני בהנדסת מערכות מידע או מדעי המחשב או הנדסת תוכנה או תחומים קרובים, שלמדו
באוניברסיטת בן-גוריון או אוניברסיטה מוכרת אחרת, וביצעו עבודת מחקר (תזה).
ממוצע ציוני התואר השני - 85 ומעלה; ציון התזה - גם כן 85 ומעלה .
לאחר שכל המסמכים הדרושים לטיפול בקבלת המועמד יגיעו לבי"ס קרייטמן, הם יועברו לטיפול ולדיון בוועדת לימודי דוקטורט של המחלקה. הועדה תהיה זכאית לדרוש מן המועמד להגיש מסמכים נוספים, כגון :
מסמך כוונות/מטרות מחקר - המפרט את הרקע של המועמד, תחומי המחקר המעניינים אותו, מטרותיו ותוכניותיו במסגרת הלימודים ולאחריהם. במידת האפשר, יכלול המסמך גם הצעת מחקר פרלימינארית. (כל זאת בהיקף של 4-2 עמודים בלבד).
עותק של התזה שכתב במסגרת התואר השני (אפשר בצורת קובץ)​​.
עותקים של מאמרים שפרסם או הגיש לפרסום בכתבי עת או באפיקים מקצועיים אחרים .
פרטים על ניסיון מקצועי בתחומים רלוונטיים למחקר המתוכנן.
כמו-כן, המועמד עשוי להיות מוזמן לראיון בפני חברי הוועדה וחברי סגל נוספים, ובהם המנחה המיועד .​

מידע נוסף

פרטים נוספים ניתן לקרוא ב שנתון .​