ועדה מחלקתית לאישור אתי של מחקרים בהשתתפות בני אדם

הועדה המחלקתית לאישור אתי של מחקרים בהשתתפות בני אדם כנבדקים מטפלת בבקשות לעריכת ניסויים שאינם מחייבים אישור של הועדה האוניברסיטאית או של ועדות מחמירות יותר כגון ועדת הלסינקי.

בעיקרון, הועדה המחלקתית מטפלת במחקר שטומן בחובו לא יותר מאשר סיכון מינימלי, אינו כולל הונאה מכוונת של הנבדקים, אינו מטפל באוכלוסיות רגישות או בנושאים רגישים, וכולל תהליך הסכמה סטנדרטי של הנבדקים להשתתף בניסוי. פרטים נוספים לגבי קריטריונים אלו ניתן למצוא במכתב הועדה האוניברסיטאית. מחקרים שאינם עונים על קריטריונים אלו יוגשו לועדה האוניברסיטאית.

הועדה המחלקתית אינה מטפלת במחקרים שממומנים על ידי גורמים חיצוניים, בין אם אלו גורמי אקדמיה (ISF, BSF, GIF) או גורמי תעשיה. במקרים אלו יש להגיש את הבקשה לועדה האוניברסיטאית.

במידה והמחקר מבוצע בפועל על ידי תלמידי מחקר, המחלקה מצפה מחברי הסגל המנחים שיהיו מעורבים בבקשה ויבדקו את תוכנה. חבר הסגל החתום על טופס הבקשה מוחזק כאחראי לקיום המחקר בהתאם לפרטי הבקשה, גם אם המחקר בפועל מתבצע על ידי תלמידי מחקר.

מובן מאליו שאת הבקשות יש להגיש לועדה לפני ביצוע המחקר.

החל מספטמבר 2013, כל חברי הסגל וכל תלמידי המחקר (לתואר שני ושלישי) המבצעים מחקר עם בני אדם כנבדקים מחוייבים להשלים בהצלחה קורס מקוון בנושא הגנת נבדקים לפני שהם מגישים בקשה לועדה (האוניברסיטאית או המחלקתית). על החוקרים צרף לכל בקשה לאישור אתי של מחקרים גם את אישורי המעבר של קורס הזה.  נא ראו הנחיות הועדה האוניברסיטאית בנושא. כמו כן, נא ראו תדפיסי מסך​ שיסייעו לכם להרשם לאתר הקורס ולבצע את הקורס (מנשק המשתמש באתר התעדכן ביחס לתדפיסים, אבל התוכן נותר כמעט זהה). אנחנו ממליצים בחום לעבור את הקורס בהקדם ולא לדחות אותו לרגע האחרון. הקורס כולל יותר מ-20 מודולים, שבסוף כל אחד מהם בוחן קצר. השלמת הקורס עשויה להיות ממושכת מהצפוי.

טפסים נדרשים להגשה לועדה המחלקתית

1. טופס ראשי​

2. פרוטוקול המחקר

3. טופס הסכמת הנבדקים (ראו דוגמה)

4. אישור סיום בהצלחה של קורס ההכשרה של CITI  עבור כל החוקרים​

5. נהלים לקבלת אישור אתי למחקר עם נושאים אנושיים

​ 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' נעם טרקטינסקי  : יצירת קשר עם פרופ' נעם טרקטינסקי

להדרכה בנושא ועדת אתיקה מתאריך 29/04/2021