$$News and Reports$$

03 אוק' 2022

​​

​​באוניברסיטת בן-גוריון בנגב השיבו על השאלה באמצעות שני מחקרים המציעים להשתמש בלמידת מכונה של בדיקות מעבדה נפוצות. מחקרים אלו הוצגו לאחרונה בכנס Medical Informatics Europe​ (MIE) בניס, צרפת.​​


כמה פעמים הגעת לרופא המשפחה עם תלונות על מיחושים שונים או במסגרת בדיקה תקופתית וקיבלת הפניה לבדיקות דם? מסתבר שכמות בדיקות המעבדה המבוצעות בישראל גדולה משמעותית בהשוואה לכל מדינה מערבית אחרת. אמנם בדיקות אלה זמינות ומאפשרות מידע מהיר ועקבי בנוגע למטופלים, אך לרוב אלו נבחנות על פי שיטה המאתרת רק תוצאות החורגות מהנורמה.

​חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מצאו שלמידת מכונה תאפשר לאתר תוצאות חריגות שעלולות להצביע על מחלה אפשרית. זאת, על ידי איתור והשוואה של כל התוצאות יחד והשוואת לכלל האוכלוסייה, ולא רק באמצעות התייחסות לתוצאה החריגה. שיטה זו מאפשרת זיהוי ואיתור סיכון למחלות וכן מצב בריאותי הדורש מעקב. כך שגם אם כל אחת מהתוצאות של הבדיקות השונות נמצאות בטווח הנורמה, עדיין קיים צירוף מסוים שיכול להצביע על תוצאה חריגה. 


כתבה במגזין בריאות של מאקו

ראיון בתכנית הרדיו ״שלושה שיודעים״