תכנית הלימודים לתואר השני - מגי​סטר M.Sc. בהנדסת מערכות מידע מיועדת להכשיר אנשי מקצוע לעסוק במחקר, תכנון, פיתוח וניהול של מערכות מידע. 

טכנולוגיות מידע מתקדמות במחלקה הטובה בארץ

הנדסת מערכות מידע עוסקת בניתוח, בעיצוב, בפיתוח, בשימוש ובניהול של מערכות מידע ממוחשבות בארגונים ובחברה. מטרת תכנית הלימודים בהנדסת מערכות מידע להכשיר בוגרים בעלי השכלה איכותית שיכולים להשתתף באופן מועיל ביישום של מערכות מידע ממוחשבות למטרות תפעוליות וניהוליות. התכנית מספקת לתלמידים עקרונות וטכניקות המהווים בסיס ידע עיקרי לאנשי מקצוע במערכות ממוחשבות בסביבה הטכנולוגית המודרנית.

מהנדס מערכות מידע עשוי לעבוד בארגונים שונים במגזר הפרטי או הציבורי שבהם מפתחים ומשתמשים במערכות מידע, ובהם בתי תוכנה, חברות ייעוץ למחשוב, משרדי ממשלה, בנקים, חברות כספים וביטוח, מפעלי תעשייה, מוסדות רפואיים, ארגוני שיווק ומסחר אלקטרוני, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר. לאור כל זאת, ברור שתוכנית הלימודים בהנדסת מערכות מידע היא בין-תחומית וכוללת, בנוסף לקורסים בתחום מערכות מידע, גם מגוון רחב של קורסים בתחומי מדעי המחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי ההנדסה ומדעי הניהול והכלכלה.

תכנית הלימודים לתואר מגיסטר (M.Sc) בהנדסת מערכות מידע מיועדת להכשיר אנשי מקצוע לעסוק במחקר, תכנון, פיתוח וניהול של מערכות תוכנה ומידע. התכנית מיועדת בעיקר לבוגרי הנדסת מערכות תוכנה ומידע ומדעי המחשב, אך היא פתוחה לבוגרי הנדסה ומדעים אחרים הקרובים לתחום מערכות תוכנה ומידע.

 

 תנאי הרשמה

זכאים להירשם לתכנית התואר השני בהנדסת מערכות מידע בעלי תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע, בהנדסת תוכנה, או במדעי המחשב מאוניברסיטת בן-גוריון או תכוניות דומות מבחינת התוכן והרמה האקדמית במוסדות אקדמיים מוכרים בארץ או בחו"ל  שממוצע ציוניהם בתואר ראשון הוא 80 לפחות והם נמצאים ב- 20% העליונים במדרג, למעט התכנית "אבטחת המרחב המקוון" בה קיימת דרישה לממוצע 82 לפחות בתואר הראשון.

בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים של הנדסה ומדעי הטבע הנמצאים באחוזונים העליונים (מדרג 3% ומעלה) של מחלקותיהם ידונו על ידי ועדת הוראה ללימודי מוסמכים כמקרים מיוחדים.

כל התנאים שתוארו לעיל, לכל המסלולים והמועמדים, הם תנאי סף להרשמה. ועדת הקבלה גם תדרג את המועמדים על פי קריטריונים נוספים, כגון: מדרג המועמד ביחס לבוגרים אחרים שלמדו לאותו תואר, ניסיון מקצועי של המועמד, עמידה בתנאי הקבלה לתואר ראשון, ועוד.

ועדת הקבלה רשאית לדרוש השלמה של עד ארבעה קורסים מתואר ראשון בהתאם ללימודיהם הקודמים. מועמדים שהשכלתם דורשת השלמה של יותר מארבעה קורסים לא יתקבלו ללימודי ההשלמה לקראת תואר שני. 

 

 תכנית הלימודים

התכנית מורכבת מ-8 קורסים (24 נק"ז) שמתוכם לפחות 6 קורסים מתחום מערכות מידע והיתר יכולים להיות מתחומים אחרים (כגון מדעי המחשב), בתיאום עם המנחה שנקבע לכל תלמיד.

בנוסף לקורסים, על הסטודנט לבצע עבודת מחקר (תזה) בהיקף של 12 נק"ז, להשתתף בסמינר מחקר מחלקתי ובמסגרת זו להציג את מחקרו.

קורסי השלמה

תלמיד שהתקבל לתואר שני, ובפרט מי שאינו בוגר הנדסת מערכות מידע או הנדסת תוכנה עשוי להידרש לקחת קורסי השלמה ויצטרך להשלים אותם עד תום הסמסטר השני ללימודיו ולעמוד בציון 80 בכל קורס. ניתן לקחת קורסי השלמה מבין הקורסים המוצעים במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בן גוריון או קורסים מקבילים באוניברסיטאות מוכרות. רשימת קורסי ההשלמה תיקבע על ידי ועדת הוראה מחלקתית ובאישור ועדת הוראה פקולטית. ​

תלמידים מצטיינים מוזמנים לעבור בשנה הרביעית ישירות ללימודי תואר שני במסגרת מסלול מית"ר (מצטייני תואר ראשון) במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע או במחלקה למדעי המחשב.

הרחבה זו נועדה עבור סטודנטים מצטיינים אשר הישגיהם הלימודים גבוהים ומעוניינים להמשיך בצורה ישירה ללימודי התואר השני .​

​למידע נוסף ניתן לקרוא בהרחבה בשנתון​.

מערכת שעות הנדסת מערכות מידע תואר שני​


​​בפניה לועדת הוראה של תואר שני, יש להשתמש בטופס שבקישור הבא: https://forms.gle/X1d4uHA1Tkx7m7h19​. הגישה לטופס באמצעות חשבון post בלבד. נא לא לפנות במייל.