לא ניתן לקבל עובר בינארי בקורס "פרויקט מסכם".

לא ניתן לקבל עובר בינארי בקורס "אנגלית מתקדמים 2".​