מובילה בקשר עם התעשייה
מובילה במחקר
מובילה בהוראה

מובילה בקשר עם התעשייה

מקום ראשון בארץ בתקציבי מחקר (יותר מ-10 מליון דולר בשנה)

מובילה במחקר

למעלה מ- 250 תלמידי מחקר פעילים ולמעלה מ- 100 פרסומים מדעיים בשנה

מובילה בהוראה

מקום ראשון באוניברסיטה במספר מרצים ומתרגלים מצטיינים על פי משובי הסטודנטים

 סמינרים

0
מיליון דולר בשנה בשיתוף פעולה עם התעשייה
0
מקום ראשון באונברסיטה במספר מרצים מצטיינים בקרב סטודנטים
0
אלף ש"ח לחודש במשכורת ממוצעת של בוגרי המחלקה מיד עם סיום הלימודים
0
תלמידי מחקר לתואר שני ודוקטורט
  • המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  • סרט תדמית הנדסת מערכות מידע

  • סרטון YouTube -לימודי הנדסת מערכות תוכנה ומידע

  • סרטון YouTube -בטחון לאומי בבן גוריון

  • סרטון YouTube -פרופ' ליאור רוקח מרצה בכנס הפורום הכלכלי העולמי דאבוססרטון YouTube -פרופ' ליאור רוקח מרצה בכנס הפורום הכלכלי העולמי דאבוס

  • סרטון YouTube - פרופ' יובל אלוביץ' מרצה בכנס הפורום הכלכלי העולמי דאבוס

  • סרטון YouTube - פרופ' ברכה שפירא מרצה בכנס הפורום הכלכלי העולמי דאבוס