פרופ' הלל בר-גרא

פרופסור מן המניין ראש המחלקה

חדר:
267
טלפון:
08-6461398
מייל:
iemchair@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש