02 יול' 2019

​​​​גב' רונית אטד, בוגרת המחלקה בתארים  ראשון B.Sc  ןשני M.Sc מונתה לתפקיד מנכ"ל מיקרוסופט ישראל.