מושב 1 – סימולציה ורובוטיקה I

 (9:00-11:00)

מושב 2 – סימולציה ורובוטיקה II

  (11:30-13:30)

הפקה אוטומטית של רכיב בסיס ואילוצי קדימויות הרכבה מתוך מודל CAD

(2021-01-281)

צ'רשניה שי

הנחיה: פרופ' סיגל ברמן

שותפי הנחיה: מר רן ש​ניאור

לקראת עיצוב רובוטים מסייעים חברתיים לאוכלוסייה מבוגרת: מיפוי צרכים והעדפות 

(2021-01-006)

בולגרו עדי

הנחיה: פרופ' טל אורון גלעד

יצירת ממשק משתמש עבור סימולציית כדורגל רובוטי

(2021-01-060)

רביב תום, ינקוביץ אלעד

הנחיה: פרופ' סיגל ברמן

 

Pull-Push in Telepresence robots

(2021-01-014)

קידר עומר

הנחיה: פרופ' יעל אידן

שותפי הנחיה: מר סמואל אולטנג'י

פיתוח אלגוריתם לזיהוי כדור בסימולציה של משחק כדורגל שולחן רובוטי

(2021-01-061)​

פרשט מישל

הנחיה: פרופ' סיגל ברמן

מערכת בינה עסקית לבדיקות עיניים בטכנולוגיה מתקדמת בחברת Nova Sight

(2021-01-089​)

אברהם טל

הנחיה: פרופ' דני הרמלין

שותפי הנחיה: גב' רותי כספי

לימוד מדיניות תנועה בסימולציה של משחק כדורגל רובוטי  (2021-01-062)

ורדי דניאל, לום ערן

הנחיה: פרופ' סיגל ברמן

מהירות כניסת נהגים לצומת מרומזר: בחינה באמצעות מערכת ניתוח וידאו

(2021-01-058) 

דוכובנה שחר, פסקין שירלי

הנחיה: פרופ' הלל בר גרא

 

שילוב כפפה הפטית בסביבה של מציאות מדומה

(2021-01-064)

שפילמן עמית, בן בסט מעיין

הנחיה: פרופ' סיגל ברמן

שימוש בקוצר אנרגיה על מנת לבסס את הקשר בין קינמטיקה של שריר-גיד לצריכה מטבולית 

(2021-01-191)

קויפמן איתי

הנחיה: פרופ' רזיאל רימר

 

רובוט השטח RSTAR לומד לעבור מכשולים בשיטת החיזוקים   

(2021-01-059)

קרני זהר

הנחיה: פרופ' סיגל ברמן

 

ממשק מתקדם ללימוד נגינה בצורה עצמאית

(2021-01-016)

אנג'ל ניב, עמר יקירה

הנחיה: פרופ' יעל אידן

שותפי הנחיה: דר' ורדית פליישמן , מר משה ברדע