מושב 1 – גורמי אנוש בתחבורה I

(9:00-11:00)

מושב 2 –  גורמי אנוש בתחבורה II

 (11:30-13:30)

מידול דפוסי סריקה של תצוגות עזר לנהג במהלך נהיגה עם אוטומציה חלקית

 (2021-01-030)

שיפר חן, שורץ לינוי

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

השפעת סיקור תקשורתי סביב רכבים אוטונומיים על תפיסת חומרת תקלות ותחושת נוחות המשתמש 

(2021-01-001)

אבן צור איילת, גראס נטע

הנחיה: פרופ' טל אורון גלעד

שותפי הנחיה: גב' שני הוניג, מר גיא כהן-לזרי

השפעת מוטיבציה לביצוע מטלה משנית על ביצועי נהיגה ברכב חצי אוטונומי  

(2021-01-032)

קליין שקד, פלד ענבל

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

שותפי הנחיה: גב' דנה רידל

השפעת אורך התור לשיקוף על דפוסי הסריקה של סורקים בשדה התעופה  

(2021-01-034)

שמעונוב ליאורה, פישר טלי, מויאל תהילה

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

שותפי הנחיה: דר' אסף בוצר

אדפטציה התנהגותית לרכב עם אוטומציה חלקית​

 (2021-01-031)

ירקוני אוראל

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

 

השפעת מאפיינים אישיותיים וסביבתיים על דפוסי חצייה של ילדים 

(2021-01-005)

מלכא שיר

הנחיה: פרופ' טל אורון גלעד

שותפי הנחיה: דר' חגי תפירו

השפעתן של התראות לשמירת ידיים על ההגה על ביצועי הנהיגה באוטונומיה חלקית  

(2021-01-285)

חממה לידור, סגל עומר

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי​

Drone Search and Rescue: interaction with passersby (2021-01-112)

לוסקי איציק

הנחיה: דר' ג'סיקה קושארד

הערכת משך מבט לרכב בזמן נהיגה  ​

(2021-01-287)

ארביב מור, ראובני לינוי

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

שותפי הנחיה: פרופ' עדנה שכטמן

Dataset of Drone Encounters​

(2021-01-114)​

להט יהונתן, יוגב רועי, אלון קרמונה​

הנחיה: דר' ג'סיקה קושארד

 


Gesture recognition for Drone Search and Rescue​

(2021-01-115)

דייגי רוני, נמדר פלג

הנחיה: דר' ג'סיקה קושארד