מושב 1 – חקר מדעי הנתונים ​​ 
(09:00-11:00)

מושב 2 – רפואה ובריאות הציבור
(11:30-13:30)

יישומים של למידת מכונה באמידת אינטראקציות בין גנים  

(2021-01-186)

הוכרברג ירדן

הנחיה:  דר' יונתן רוזנבלט

שותפי הנחיה: דר' נדב רפופורט

בחינת המתאם בין הדופק המופק מרצועת חזה לבין רמת העומס הקוגניטיבי (2021-01-002)

אלדר דור, רוזנס שיר, זאבי עומרי

הנחיה: פרופ' טל אורון גלעד

שותפי הנחיה: דר' יובל זק, פרופ' ישראל פרמט

מפת הדרכים של אוניברסיטת בן גוריון לפליטת פחמן אפסית (2021-01-189)

גולדפישר אורן

הנחיה: פרופ' רזיאל רימר

שותפי הנחיה: פרופ' מידד קיסינג'ר

פיתוח מערכת ממוחשבת למדידת סיכון לנפילה בקרב קשישים באמצעות מבחן הליכת שש מטר בבסיס צר 

(2021-01-015)

שחר תלתל

הנחיה: פרופ' יעל אידן

שותפי הנחיה: פרופ' איציק מלצר

אופטימיזציה להפחתת פליטות ופסולת בישראל

(2021-01-190)

קורדובה טל

הנחיה: פרופ' רזיאל רימר

שותפי הנחיה: פרופ' מידד קיסינג'ר

אלגוריתם סיווג פעילויות עבור נפגעי שבץ מוחי, בשלב אשפוז ושיקום יום (2021-01-192)

מרדכי זיו, תמיר נטע

הנחיה: פרופ' רזיאל רימר

 

WIPI -יישום אינטרנטי להמרת טקסט למצגות) PPT בסגנון לסיג להצגת מצגות) 

(2021-01-264)

לרר שהם

הנחיה: דר' נמרוד טלמון

השפעת התרבות על תפיסת העיצוב של רובוטים מסייעים (2021-01-227)​

יזבק יזן

הנחיה: פרופ' יעל אידן

שותפי הנחיה: גב' אלה ליברמן-פינקו

לימוד מכונה לטובת שיפור אלגוריתמי תקציב השתתפותי   ​(2021-01-265)

אשכנזי ליאור

הנחיה: דר' נמרוד טלמון

יישום רובוטי לקורונה (2021-01-229)

דוד עמית

הנחיה: פרופ' יעל אידן

שותפי הנחיה: דר' ורדית פליישמן, גב' אלה ליברמן-פינקו

שיערוך ML לפעפוע דיעות (2021-01-266)​

לן תומר

הנחיה: דר' נמרוד טלמון​

השפעת תכונות ה- “Big Five" על החלטות החצייה של הולך הרגל בנוכחות רכבים אוטונומיים ללא נהג

(2021-01-004)

בך זיו, אמיניזר תומר, באריל טל

הנחיה: פרופ' טל אורון גלעד

שותפי הנחיה: גב' מיכל הוכמן​