מושב 1 – חקר מדעי הנתונים 1 

(9:00-11:00)

מושב 1 – מדעי הנתונים - כלים ויישומים  

(11:30-13:30)

אלגוריתמים ללימוד מודלים של משתנים חבויים

(2021-01-131)

שבת שוהם

הנחיה: פרופ'  בעז לרנר

מסווגי טבלאות היררכיים 

(2021-01-046)

דהן עמרי, שושן שירה

הנחיה: דר' אהרון בר הילל

שותפי הנחיה: מר גיא פרג'ון

אבחון מקדים של תסחיף ריאתי באמצעות מערכות לומדות 

​(2021-01-132)

בן יהודה אורי

הנחיה: פרופ'  בעז לרנר

אלגוריתמים איטרטיביים לשיווי משקל עבור מודלים סטוכסטיים של גודש תנועה 

(2021-01-056)

ניב דניאלה

הנחיה: פרופ'  הלל בר גרא

זיהוי עקת מים בצמחי בננה על ידי לימוד מכונה

(2021-01-133)

ברון יותם

הנחיה: פרופ'  בעז לרנר

שיפור דיוק תחזית הביקושים בחברת "נטפים"

(2021-01-167)

מכלין גל, שטרנברג יונתן

הנחיה:דר' יואב קרנר

ניתוח ומיפוי החולשות והאבטחה של מערכות SER לזיהוי רגשות על בסיס קול  

(2021-01-253)

גורביץ יצחק

הנחיה: דר' ניר ניסים​

חיזוי תקלות ייצור בחברת HP Indigo 

(2021-01-181​)

ביתן שגיא, מימון עמיר, טפירו תמיר

הנחיה: פרופ'  גדי רבינוביץ'

מערכת תיחקור וכרייה מתקדמת​ של מידע רב-משתני ומבוסס-זמן  (2021-01-254)

שנדרוביץ גיל

הנחיה: דר' ניר ניסים

 

אומדן ביצועים ליישומי BLAS ו-LAPACK לשימוש ב- Python , R ו- Julia 

​(2021-01-184)

בראל גיא

הנחיה: דר' יונתן רוזנבלט

שיפור תהליך גיוס עובדים ניהוליים לארגון באמצעות שיטות לימוד מכונה וטכנולוגיית EEG 

(2021-01-255)

זזון דור

הנחיה: דר' ניר ניסים

השוואת ביצועי קלט/פלט במשימות למידה מדיסק

​(2021-01-187)

גרבר רותם

הנחיה: דר' יונתן רוזנבלט