​אשכול 6: חקר ביצועים

מושב 1 – ייעול ואופטימיזציה (9:00-11:00)

מושב 2 – הנדסה בשירות הסביבה (11:30-13:30)​

בחינת יעילות אלגוריתמים לפתרון בעיית תזמון עם זמני ביצוע תלויי זמן (2022-01-193) 

כליל להב, הדר נצר אל, אורין נוריאל​

הנחיה: פרופ' דביר שבתאי

היתכנות כלכלית של שימוש בכלי אוכל חד פעמיים

(2022-01-241)

רועי פלדמן

הנחיה:  פרופ' גדעון אורון

ניתוח נתונים ובניית מודל מעקב לפרויקטים בחברת Stratasys (2022-01-096)

עומר שורץ

הנחיה: דר' יואב קרנר

חוק הפיקדון וניתוח כלכלי לבחינת ניצול פסולת פלסטיק בישראל (2022-01-236)

מור לוי

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

ניתוח זמני המתנה בתפעול רציף המכולות בנמל חיפה

(2022-01-247)

עמרי חיאל, הגר יגר

הנחיה: פרופ'  הלל בר גרא​

שותפי הנחיה: דר' הילה הינדי-לינג

הערכת היתכנות טכנולוגית וכלכלית לבחירת מיקום נקודת שאיבה בים לצורך התפלת מים (2022-01-240)

דניאלה שימונוב, לידור צור

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

 

ניתוח נומרי של התנהגות שחקנים בתחרות עם הגעה סדרתית (2022-01-183)

רוי אביגדורוב, עומרי כהן, רונית מיליקובסקי

הנחיה: דר' אלה שגב

מודל אופטימיזציה להפקת משאבי אנרגיה מפסולת מסוג גזם חקלאי (2022-01-238)

רון גבו, חן הרשקו

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

ניתוח נומרי של שיווי משקל בתחרות עם רמות מאמץ שונות (2022-01-182)

נופר פריבמן, אביטל רוזנבלום

הנחיה: דר' אלה שגב

פיתוח מודל כלכלי לניצול מי שטיפונות של נגר עירוני ולצמצום נזקים סביבתיים (2022-01-239)

נעה מתתיהו, איילת עשהאל

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

בחינת הפוטנציאל של זימון תורים למשאיות במסוף מכולות (2022-01-248)

איריס פבריקנט, אלון קליימן

הנחיה: פרופ'  הלל בר גרא

שותפי הנחיה: דר' הילה הינדי-לינג