אשכול 5: מערכ​ות נבונות​

מושב 1 – מערכות נבונות (9:00-11​:00)

 

יישומים של אלגוריתמי אופטימיזציה מבוזרת במערכות מרובות סוכנים, מונחות שירות (2022-01-224)

תומר קיגל, נוי כשר

הנחיה: פרופ' רועי זיוון

 

מערכת מרובת סוכנים לתאום לו"ז ניתוחים בבית חולים

(2022-01-222) 

ברק אלי לביא

הנחיה: פרופ' רועי זיוון

 

יישום לחיזוי פציעות ספורט (2022-01-212)

רוית עמוס, אושרי פורטל, ברק הרן

הנחיה: דר' נמרוד טלמון

 

משימת חיזוי - פרק הזמן שלוקח לעבור מתזרים שלילי לחיובי (2022-01-208) 

ענת קוטליאר, יובל שמר

הנחיה: דר' נמרוד טלמון

 

אופטימיזציה לתכנון סביבות עבודה פיזית

(2022-01-174)

ספיר נחום

הנחיה: פרופ' רזיאל רימר