אשכול 7: הנדסת גורמי אנוש​

מושב 1– גורמי אנוש ותחבורה I (9:00-11:00)

מושב 2 – גורמי אנוש ותחבור​ה II  (11:30-13:30)

השפעת סגנון נהיגה ומערכת התראה על אחיזת ההגה והביצועים בנהיגה אוטומטית (2022-01-028)

לי ברימברג, נופר רם

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

בחינת כלים להערכת מיקומי מפרקים של שחיינים

(2022-01-173)

אורית רבני

הנחיה: פרופ' רזיאל רימר

שותפי הנחיה: פרופ גרא וויס

העדפות הנוסעים לתחבורה משלימה לתחנות רכבת פרבריות (2022-01-246)

נועה נבון

הנחיה: פרופ'  הלל בר גרא

שותפי הנחיה:גב' אוקסנה סביניק

הבנת דפוסי חצייה של הולכי רגל קשישים בעת השימוש בפלאפון (2022-01-026)

נטע לוי, רעות מור

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

השימוש בקסדה בקורקינט חשמלי שיתופי

(2022-01-029)

טל ברכה, רעות ברנשטיין

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

שותפי הנחיה: פרופ' דוד שנער

תפיסת זמן בעת ביצוע מטלה משנית ברכב (2022-01-024)

עדן זפרן, שקד פירנקו

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

פיתוח מערכת לשיתוף מידע אודות מכשולים לרוכבי קורקינט חשמלי (2022-01-023)

נעם ציון, אריאל קיגל

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

 

השפעת לחץ זמן על החלטות חצייה בעולם של רכבים אוטונומיים (2022-01-229)

דין אבידן, אייל ברנשטיין, עילם קרן

הנחיה: פרופ' טל אורון גלעד

שותפי הנחיה:גב׳ מיכל הוכמן

ניתוח תפיסת הציבור לגבי תחבורה ציבורית מגיבה לביקוש בפריפריה (2022-01-243)

עדי גלבוע, הילה ליאו

הנחיה: פרופ'  הלל בר גרא

שותפי הנחיה: גב' אוקסנה סביניק

ניתוח בטיחות לנתוני צמתים מרומזרים שמקורו מוידיאו אנליטיקה (2022-01-244)

אופיר גל

הנחיה: פרופ' הלל בר גרא

 

תפיסת סיכון בקרב רוכבי קורקינט חשמלי ובחינת הקשר למאפיינים דמוגרפיים (2022-01-025)

עמית ינוביץ, מיכל שדה

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

דפוסי סריקה של תצוגות תוך רכביות ברכב אוטונומי

(2022-01-027)

עדן בן שושן, יובל סורקיס

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי​