יום עבודה טיפוסי

08:00 - הכנת דוחות בוקר.

09:00 - ישיבת בוקר מפעלית.

10:00 - פעילות צוותי התייעלות- חומרי גלם ויעיל​ות מכונות, מדידות יעילות מכונות, מדידות פחתים  של מומרי גלם בייצור.​

15:00 - ניתוח נתונים.

16:00 - הכנת מצגות לפגישות התייעלות​.

מסר לסטודנטים

לתפקיד הראשון שמתחילים יש משמעות רבה להמשך הקריירה.

Final.jpg