מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת רובה ככולה באמנות המערבית ובאמנות הישראלית והמקומית, כפי שהן התפתחו במהלך הדורות.   
עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, תרבות חזותית, מגדר, תיאוריה וביקורת.

ייחודה של התכנית מתבטא, בין היתר, בעידודם של התלמידים להיחשף הן לפן העיוני והן לפן המעשי – לימודי תולדות עם לימודי יצירה ולימודי אוצרות.

תנאי קבלה

  • פסיכומטרי או סכם 400. רמת אנגלית בפסיכומטרי/אמיר מעל 170/70.
  • תעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח"ל באנגלית בציון עובר.
  • בני 30 + פטורים מפסיכומטרי.

המעוניינים מוזמנים לקבל מידע במוקד המידע האקדמי 086304518 \ eilat@bgu.ac.il.

מבנה הלימודים

  • ·תכנית דו-מחלקתית אמנות: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה– 54 נק"ז
  •    או
  • ·חטיבת לימודים מורחבת  – 28 נק"ז - מחלקה משנית באמנות יצירה

לפרטים נוספים:
תערוכה סוף שנה אומנות.jpg