​​​תוכנית דקלים מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הלומדים בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ונמצאים בשנת הלימודים השנייה או השלישית לתואר הראשון.

במסגרת תוכנית זו, התלמידים נחשפים לפעילות מחקרית, ומצטרפים לקבוצות מחקר עם חברי סגל בתחום לימודיהם. כדי לאפשר חשיפה מגוונת, התלמידים יכולים להחליף קבוצת מחקר או חבר סגל פעם בסמסטר והמחקר שיבוצע, יוכל להוות בסיס למחקר העתידי בתואר השני. תלמידים שימשיכו לתואר שני יוכלו להשלים את עבודת המחקר הדרושה ולסיים את לימודיהם בשלושה סמסטרים. 

היקף הפעילות יהיה ארבע שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.

התוכנית מאפשרת להירשם לקורסים לתואר שני כבר בשנה ג’ של לימודי התואר הראשון ולהתקבל אוטומטית לתואר שני.

מועמדים שיתקבלו לתוכנית יקבלו מלגת הצטיינות שנתית לקראת התואר השני. מקבלי מלגת ההצטיינות שלא יסיימו תואר שני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יידרשו להחזיר את המלגה. 

הגשת מועמדות לקבלה לתוכנית תתבצע על-פי קול קורא שיתפרסם במהלך סמסטר ב’.


לפרטים ומידע נוסף על תוכנית דקלים יש לפנות לאחת ממחלקות מדעי הטבע.