לחצו להצגת תנאי ההרשמה העדכניים להנדסת תעשייה וניהול➥

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מציעה התמחויות לתואר שני מחקרי בהנדסת תעשייה בחמש מגמות. 

בהתמחויות אלו ניתן ללמוד במסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) בהנחיית חברי סגל במחלקה,
או במסלול ללא עבודת גמר מחקרית. 

ניתן להתקבל כתלמיד פנימי (סיום לימודים תוך שנתיים וקבלת מלגת קיום)
או כתלמיד חיצוני (סיום לימודים תוך שלוש שנים, ללא מלגת קיום).​


מסלולי לימוד:​


במסלול עם עבודת גמר (תזה)
 תוכנית הלימודים כוללת 36 נקודות זכות אקדמיות ומורכבת מ-8 קורסים מחקריים בהיקף של 24 נקודות זכות, ועבודת מחקר (תזה) המעניקה 12 נקודות זכות. הקורסים ניתנים בימים מרוכזים, על מנת לאפשר לתלמידים חיצוניים המעוניינים בכך לעבוד או לשרת בצבא במהלך הלימודים.

במסלול עם סמינר מסכם (ללא תזה) תוכנית הלימודים כוללת 36 נקודות זכות אקדמיות ומורכבת מ-11 קורסים מחקריים בהיקף של 33 נקודות זכות, וסמינר מסכם המעניק 3 נקודות זכות. הקורסים ניתנים בימים מרוכזים, על מנת לאפשר לתלמידים חיצוניים המעוניינים בכך לעבוד או לשרת בצבא במהלך הלימודים.​​


​מגמ​ות הלימוד​:​


מגמת חקר ביצועים ואלגוריתמיקה​

מכשירה חוקרים למחקר ולתפקידים ביצועיים בענפי התעשייה השונים בתחומי הייצור והשירותיםתוך שימוש בכליםגישות ומתודולוגיות כמותיות מתקדמות לניתוחפיתוחעיצוב ובקרה של מערכותהמגמה נועדה להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע ברמה גבוההאשר יידעו לתת מענה לפתרון בעיות תפעול במערכות ארגוניות קטנות וגדולות ובענפי ייצור ושירותים שוניםחברי הסגל במחלקה חוקרים במגוון תחומי מחקר הקשורים למגמת מערכות תפעול וייצור ביניהםבעיות תזמוןניהול פרויקטיםבניית מערכות תמריציםתורת המשחקים ומערכות שירות.

מגמת סטטיסטיקה ש​ימושית 

מכשירה חוקרים לשלב ידע מתחומי הנדסת תעשיה עם כלים מתקדמים בסטטיסטיקה (כולל מערכות לומדות וכריית נתונים) כדי לתכנן ניסויים ולבצע ניתוחים סטטיסטיים של נתונים וכן לעסוק במחקר. לתלמידים יוקנו כלים מתודולוגיים והכשרה מעשית, תוך שימוש בתוכנות סטטיסטיות מתקדמות. הבוגרים יוכלו להשתלב הן בתפקידים ביצועיים בתעשייה והן במחקר. 

מגמת מערכות נבו​נות 

מכשירה חוקרים למחקר ולתפקידים ביצועיים בניתוח, פיתוח, עיצוב ובקרה של מערכות ייצור, תעבורה, ומידע נבונות, במערכות אינטרנט ובמתקנים חכמים עתידיים. מטרת ההתמחות היא להבין ולתכנן מערכות שמשתמשות בבינה לממשק עם העולם, ולהביא למערכות בקרת מחשבים אוטונומיות וזמינות יותר. מערכות נבונות הנן מורכבות, ומשתמשות במגוון של טכניקות לאבחון, ניתוח, הפעלה, ולמידה הן באופן עצמאי והן בשילוב עם בני אדם. הנושא רב תחומי באופיו וכולל נושאים מתחומי הבינה המלאכותית, אוטומציה, רובוטיקה, ראייה ממוחשבת, חקר ביצועים, תיאוריות קוגניטיביות, מערכות מבוזרות, לימוד מכונות, פעולות בשליטה מרחוק, מדעי המחשב, טכנולוגית מידע, חישובי זמן אמת, ומערכות תוכנה גדולות. 

מגמת הנדסת גורמי אנוש (ארג​ונומיה) 

מיועדת להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע ברמה גבוהה, בעלי ידע רחב ומעמיק, ניסיון יישומי, ויכולת לנתח ולשפר את האינטראקציה בין מגוון רחב של טכנולוגיות לבין אדם הפועל בסביבות דינאמיות מורכבות.

תוכנית הלימודים במגמה משקפת את יסודות הנדסת גורמי אנוש כגון, מערכות אדם מכונה, קבלת החלטות ומערכות תומכות החלטה, עבודה תחת מגבלות פיזיולוגיות, ממשקי אדם-מחשב, ממשקי אדם-רובוט וכן מקנה כלים לביצוע מחקרים אמפיריים ולניתוח נתונים כגון, נושאים נבחרים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר אמפיריים
פרטים מלאים באתר המגמה »​

מגמת בטיחות​​​ בדרכים 

מכשירה אנשי מקצוע וחוקרים למקצועות הקשורים לבטיחות בדרכים, תחבורה, הנדסת גורמי אנוש בבטיחות בדרכים וניהול צוותים העוסקים בתחומים אלו. ההתמחות מכשירה חוקרים שיוכלו לשלב ידע על יכולות ומגבלות של מערכות תחבורה, עיצוב סביבות נהיגה, יכולות ומגבלות הנהג בתנאים משתנים. כמו כן, עוסקת ההתמחות בהנדסת אנוש מתקדמת של מערכות תחבורה מתקדמות.