פרופ' שרון פרדו

   

חדר:
659
טלפון:
08-6428396
מייל:
pardos@bgu.ac.il  
שעות קבלה:
יפורסם
קורות חיים

​​​​​​​​​​