​הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתמקדת מאז הקמתה בחולים ובסביבתם במקום במחלה שלהם. תובנות קריטיות שגילו החוקרים בפקולטה בנוגע לגנטיקה של האוכלוסייה ולהשפעה של החום והאבק על בריאות האדם עוררו השראה במקצועות הרפואה ברחבי העולם והעשירו את מדיניות בריאות הציבור בישראל.​

רק בריאות