​​בשל הלחץ ההולך וגובר על אדמות ראויות לעיבוד וצמיחה מתמשכת של האוכלוסייה, יותר ויותר מתושבי כדור הארץ חיים בסביבה דלת משאבים. ביטחון תזונתי לדורות הבאים תלוי בפיתוח חקלאות בת-קיימא באזורים צחיחים. חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב התאימו סוגים שונים של גידולים למאכל לאקלים המדבר במשך עשורים, והיו החלוצים בשימוש במים מלוחים לגידול יבולים מגוונים. פיתוחים ראויים לציון שקרו לאחרונה כוללים מהפך בגידול גפנים בכרמים בלב המדבר ומערכות אפס-פריקה לגידול דגים כדי לתמוך בחקלאות ימית במדבר.​

תפוח