​​​האנושות חייבת להפחית את התלות שלה בדלק מאובנים ולפתח מקורות חדשים לאנרגיה נקייה אם ברצוננו למנוע שינויי אקלים בלתי הפיכים. חוקרים באוניברסיטה חקרו טכנולוגיות רבות לדלקים חלופיים בקנה מידה משתנה, מאטומים ועד לרשתות. מחקרים שעוסקים באנרגיה סולארית, בדלק ביולוגי ובננו-חומרים חדשניים כבר הובילו לפיתוחים שיפחיתו את התלות שלנו בדלק מאובנים. גם מחקר רב-תחומי העוסק ברשתות ובערים חכמות, המסתמך על היכולות המוכחות של האוניברסיטה בתחומי הבינה המלאכותית ולמידת המכונה, כבר מוביל לחיסכון גדול בצריכת אנרגיה.​ 


אנרגיה נקייה