חוקרים בתחום

תמונהמסנן
שם חוקר/ת
  
מחלקה
  
תחום אקדמימסנן
דוא"ל
  
אתר אישי
  

Bilenko.jpg

פרופ' נטליה (נטשה) בילנקוהמחלקה לבריאות הציבור
בריאות ציבור, אפדימיולוגיה סביבתית
natalya@bgu.ac.ilאתר אישי
נדב.jpg


פרופ' נדב דוידוביץ׳המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות
אפידמיולוגיה, מדיניות בריאות, בריאות וסביבה
nadavd@bgu.ac.ilאתר אישי

תמר וינשטוק.jpg

ד"ר תמר וינשטוקהמחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה פרינטאלית וסביבה
wainstoc@bgu.ac.ilאתר אישי
אודיה.jpg

ד"ר אודיה כהןבית הספר למקצועות הבריאות ע״ש רקנטי
מוכנות ומענה לחירום
odeyac@bgu.ac.ilאתר אישי

Amalia.jpg

פרופ' עמליה לויהמחלקה לבריאות הציבור
אפידימיולוגיה סביבתית
lamalia@bgu.ac.ilאתר אישי
kobi moran gilad.jpg

פרופ' יעקב מורן-גלעדהמחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות
מיקרוביולוגיה קלינית, פתוגנים הנישאים במים, מטאנומיה של שפכים, עמידות לאנטי-מיקרוביאלית, גנומיקה מתקדמת, אפידמיולוגיה
giladko@post.bgu.ac.ilאתר אישי

victor-novack-photo-studio.jpg

פרופ' ויקטור נובקבי״ס לרפואה ע״ש ג׳וייס ואירבינג
אפידימיולוגיה
victorno@clalit.org.ilאתר אישי

VeeMVried.jpg

ד"ר לנה נובקהמחלקה לבריאות הציבור
אפידימיולוגיה סביבתית וביוסטטיסטיקה, ניטור ביולוגי אנושי, מתכות כבדות
novack@bgu.ac.ilאתר אישי

דורית ניצן(1).jpg

פרופ' דורית ניצןהמחלקה לבריאות הציבור

​מניעה, מוכנות ומענה לשעת חירום, בריאות אחת (בריאות האדם, בריאות בעלי חיים וצומח, בריאות הסביבה)​​

doritni@bgu.ac.ilאתר אישי

kloog.jfif

פרופ' איתי קלוגהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
אפידמיולוגיה סביבתית, הערכת חשיפה
ikloog@bgu.ac.ilאתר אישי
בנימין רוזנטל.jpg
ד"ר בינימין רוזנטלהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה
אימונולוגיה השוואתית
rosentab@post.bgu.ac.ilאתר אישי

DanitShakhar.jpg

פרופ' דנית שחרבית הספר לבריאות הציבור
תזונה בריאה ומקיימת, טביעת רגל סביבתית, חשיפה למזהמים
dshahar@bgu.ac.ilאתר אישי
סתיו שפירא.jpg

ד"ר סתיו שפיראביה"ס לבריאות הציבור
מוכנות ומענה למצבי חירום ואסון, אוכלוסיות פגיעות בשגרה ובחירום
stavshap@bgu.ac.ilאתר אישי