$$Events$$

20 מרץ 2017
12:15
-15:45

אולם כנסים ברקן, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי

 

המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה גאה להציג פורום תלמידי דוקטורט במחקר איכותני: סדרת מפגשים לשנת תשע"ז

סדרת המפגשים מיועדת לדוקטורנטים החוקרים בגישה האיכותנית ממגוון דיסציפלינות ומכלל המוסדות האקדמיים. במהלך המפגשים יציגו חוקרים וחוקרות מובילים בתחום היבטים תיאורטיים ופרקטיים בעריכת מחקר איכותני.

כל מפגש כולל הרצאה וסדנא מעשית.

מפגש 2, יום ב' 20.03.17:  ידע ו data: גיוון שיטות איסוף נתונים במחקר איכותני
פרופ' חיים נוי, המכללה האקדמית אשקלון.

המפגש יציע הי​כרות מרעננת עם דרכי איסוף, הבנה ועיבוד של חומרי מחקר. המפגש יכלול הרצאה, תרגול ודיון משותף. במפגש נשאל "מהו ידע" במחקר איכותני, ו​נדון במגוון עשיר של שיטות איסוף וניתוח של חומר איכותני. הדיון ינוע בין גישות אתנוגרפיות לגישות ניתוח שיח/​טקסט וניתוח רב ממדי.


ההשתתפות חינם

לשאלות ניתן לפנות במייל ל icqm@bgu.ac.il