כחלק מתפיסתנו את המרכז הישראלי למחקר איכותני כמוקד של ידע ולמידה עבור חוקרים צעירים וותיקים, אנו מבקשים להרחיב את ספרית המרכז, הכוללת עבודות מחקר איכותניות למאסטר ולדוקטורט. מטרתנו היא לרכז תחת קורת גג אחת עבודות שלרוב מפוזרות במוסדות השונים, ואינן נגישות עבור כלל החוקרים והסטודנטים. אנו רואים בעבודות אלו משאב בעל ערך שאינו מנוצל במלואו, שכן עבודות רבות אינן זוכות לפרסום או שפרסומן מתעכב זמן רב לאחר כתיבתן, והן (וכותביהן) אינן זוכות להגיע לקהל הקוראים הפוטנציאלי.

אנו קוראים לחוקרים וחוקרות לכלול את עבודת המחקר שלהם במאגר הספרייה, באחת משתי הצורות הבאות:

1. לשלוח את העבודה בפורמט קשיח, מודפסת וכרוכה, לכתובת הדואר המפורטת למטה.

2. לפרסם את העבודה בגרסה אלקטרונית באתר המרכז (בפורמט PDF). לשם כך אנו מבקשים לשלוח לנו קובץ WORD או PDF של העבודה וכן למלא את הטופס המצורף ולחתום עליו. טופס חתום ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני, דואר רגיל או בפקס לפי הפירוט המופיע לעיל. 

ניתן לשלוח כל עבודה באחת משתי הצורות (או בפורמט קשיח או בגרסה אלקטרונית) או בשתי הצורות.

לכל עבודה יש לצרף מכתב עם הפרטים הבאים: 1. שם המחבר.   2.  כותרת העבודה.  3. שם המנחה.   4. המתודולוגיה.

כתובת דואר למשלוח עבודות כרוכות: המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
ת.ד. 653, באר שבע 84105.  פקס: 08-6479302

uploading_permission.pdfטופס אישור העלאת עבודה כקובץ אלקטרוני

ניתן לעיין בעבודות המודפסות בתיאום מראש במייל icqm@bgu.ac.il

 

שימו לב- העבודות זמינות לקריאה בלבד; לא ניתן להדפיסן או להורידן למחשב המקומי.

קטלוג הספרייה

מחבר
  
מאמר
  
שנה
  
תואר
  
מוסד
  
מנחה
  
מתודולוגיה
  
קובץ
  
סיגל ברק ברנדס "מראה, מראה שעל הקיר...": נשים ישראליות מפרשות דימויי נשים ונשיות בפרסומות טלוויזיה2007PHDאוניברסיטת תל אביבפרופ' דפנה למישראיונות עומק אישיים במבנה גמישPDF
Shpaizman Ilana Ideational dynamics and gradual transformative policy changes: The case of state responsibility in immigration and integration policies in Israel2014PhDHebrew University of JerusalemProfessor Itzhak Galnoorprocess tracingPDF
אורית הראל תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים2018PHDאוניברסיטת בר- אילןפרופ' שלמה רומי ופרופ' דבורה קורטמתודות משולבות: איכותניות (ראיונות חצי מובנים, תצפית, תצפית משתתפת, ניתוח תיאוריה מעוגנת בשדה) וכמותיות (שאלוני התקשרות גלובאלית, התקשרות לחיות טיפול ולכידות קבוצתית)PDF
קרן לויזון"...חכם השביל מהיוזם אותו...": יוזמה ויצירה של שבילי לכת נושאיים תיירותיים-נוצריים בין נצרת לכינרת (2005-2011)2018MAלימודי ישראל, אוניברסיטת חיפהפרופ' אריה קופסקי וד"ר אסף זלצראיכותני, היסטורי, פרשני-ביקורתי. ראיונות עומק, ניתוח מסמכים, תצפיות.PDF
Cederboum Nurith"Self- Portrait"– A Study of the 'Self':A Quest for the Creation and the Development of the 'Self' through a 'Chain of Observations'2009PhDAnglia Ruskin UniversityDr. Gill Robinsonמחקר איכותני קונסטרוקטיביסטי גישה בסיסית: מחקר פרשני מבוסס אמנות גישות מהדהדות: מחקר – עצמי, מחקר – פעולה, אוטו אתנוגרפיה גישה פרשנית: אינטר טקסטואליות ניתוח תוכן ע"פ תיאוריה מעוגנת בשדה.PDF
נור שמעי"אליבי- במקום אחר הייתי"- מחקר פעולה משתף עם צעירות בעבודה סוציאלית2018Ph.Dאוניבסיטת בן גוריון בנגבפרופ' ורד סלונים-נבו וד"ר מיה לביא-אג'אמחקר פעולה משתףPDF
אבי המי"אם קול התלמיד, אז קול המורה!" - מימוש החזון האמנציפטורי של הפדגוגיה הביקורתית באמצעות Photovoice ('קול-התמונה') - מחקר מרובה מקרים על הקשר ההדדי בין 'קול-התלמיד' ו'קול-המורה'2020Ph.Dאוניברסיטתת בן גוריוןד"ר אסף משולם ופרופ' אמריטוס רוני אבירםמחקר איכותני בגישה טרנספורמטיבית מסוג מחקר מרובה מקריםPDF
ינקו-חדד דבי"בחתיכות של עוגיות אין קלוריות..": הומור על דיאטות כהתנגדות לתרבות הדיאטה?2003MAהמחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' פראן מרקוביץאתנוגרפיה - תצפיות וראיונותPDF
דלומי-תורתי אירית"בין העולמות" סיפוריהן של נשים חירשות וכבדות שמיעה בעולם העבודה והחינוך בישראל2012PhDאוניברסיטת בר-אילןדר' טובה הרטמןמחקר איכותני, מתודה נרטיהית ביקורתיתPDF
שירלי חדידה נעוס"במצב הביטחוני -הלבד יותר קשה": חווייתם של אנשים זקנים הגרים בגפם בעיר שדרות בצל איום טרור מתמשך2021 תלמידה  לתואר השלישי  בעבודה סוציאלית  ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית המכללה האקדמית ספירהאוניברסיטה העברית בירושלים בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה סוציאלית פול בארוולדפרופ' שיוביץ-עזרא וד"ר ספקטור-מרזלמחקר פנומנולוגי ראיונות עומק PDF
שירית קרטה"בעבודה זה לא רק שלמדתי לעבוד... למדתי איך החיים עובדים": המשמעות שבני נוער במצבי סיכון מעניקים להשתלבות בעולם התעסוקה2019M.Aאוניבסיטת בן גוריון בנגבד"ר מני מלכה וד"ר מיה לביא- אג'אי ראיונות עומק חצי מובניםPDF
הרקוביץ-אמיר עדי"הבעל שלי נפטר - זהו נגמר העולם?": הכוחות המעצבים את הבניית אלמנותן של אלמנות צה"ל דרוזיות2008MAהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביבפרופ' חנה הרצוגראיונות עומק וניתוח תוכן איכותני PDF
נועם שומן הראל"החוויה מורכבת מחיבור מאוד חזק ושותפות לבין בדידות מאוד גדולה": החוויה התעסוקתית ופרקטיקות הפעולה של עובדות סוציאליות בארגונים פמיניסטיים במגזר השלישי2019תזההאוניברסיטה העבריתפרופ' מיכל אלמוג-ברמתודולוגיה איכותנית פמיניסטיתPDF
סידי מירית"החצר הנשית" תיעוד והמשגה של פרקטיקה ביקורתית בעבודה סוציאלית עם נערות ונשים צעירות ביפו2009MAהמחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבד"ר מיכל קרומר-נבו
אופנהיים יעל"הלבנת אילי הון" – סטריאוטיפים של אילי הון בישראל כמקדמי לגיטימציה של אי-שוויון2013MAאוניברסיטת חיפהד"ר רועי דודזוןניתוח שיח ביקורתי (CDA) וניתוח תוכןPDF
הרציון-שני אילאיל"המאבק הלא-אלים לשחרור טיבט": הבניית הלאומיות הטיבטית במרכזי תיירות בהודו ובנפאלד"ר אנדרה לוי, פרופ' אורי רם, ד"ר יעל בן-תורתצפיות משתתפות וראיונות עומק
חפצי ציון מוזס"המחלה הייתה בגוף והגוף ביקש לדבר"-חוויות גוף של נשים שחלו בסרטן השד לאור תהליכי טיפול נפשי המשלב גוף2019MAאוניברסיטת בר אילןפרופ' רבקה תובל-משיח וד"ר מיכל רוםמחקר איכותני קונסטרוקטיבי פמיניסטי, ראיונות עומק חצי מובניםPDF
עינת גלבוע-אופנהיים"התגאיתי בו בבית": אימהות באימוץ בין-גזעי מדברות אימהות ואימוץ 2019MAאוניברסיטת בן גוריון בנגבד"ר עמליה זיו וד"ר מיה לביא-אג'איפרדיגמה ביקורתית פמיניסטית; ריאיון נרטיבי ממוקד; ניתוח תמטי.PDF
ספקטור-מרזל גבריאלה"זקן במדים זה כמו דגל ישראל קרוע": הזהויות הנרטיביות של קצינים בכירים מדור תש"ח2003PhDהאוניברסיטה העבריתפרופ' איל בן-ארי ופרופ' חיים חזן
כהן-בורוכוביץ תמר "לא נעים לי להרגיש ככה בתוך טיפול"- חוויית הקושי של מטפלות בתנועה ומחול באינטראקציה הטיפולית ודרכי ההתמודדות שלהן עם חוויה זו2013MAאוניברסיטת חיפהפרופ' רות כץ, ד"ר דלית יסעור- בורוכוביץראיונות חצי מובנים, ניתוח תוכן ע"פ תאוריה מעוגנת בשדהPDF
בן-עמי אייל"להיות תלמיד גאה" החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות2010MAבית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביבפרופ' רחל ארהרד ופרופ' תלמה לייבלראיונות עומק מובנים למחצה. ניתוח תוכן ע"פ תיאוריה מעוגנת בשדהPDF
מור מרסל"לחזור-להתקדם" משמעות היחידה לקידום נוער בחייהן של נערות בוגרות היחידה2008MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריוןפרופ' לאה קסן
בן-דורי סוזי"מה רע בפילאטיס פעמיים בשבוע?": בחינה ביקורתית של מגדור 'גיל ה-מעבר בספורט הסיבולת2015MAאוניברסיטת תל-אביבד"ר אדריאנה קמפראיונות עומק מובנים למחצה, ניתוח תוכן על פי תיאוריה מעוגנת בשדהPDF
צביה שיר"מי קובע מהו פיל? יועצות חינוכיות מתמודדות עם הטרדות מיניות בבתי הספר היסודיים בתפר שבין המשפט לבין החינוך" 2016M.Aבבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביבפרופ' דפנה הקרתיאוריה מעוגנת בשדה. ניתוח תוכן של ראיונות חצי מובנים, וניתוח מסמכים משפטיים.PDF
ענת האס"מפגש של בן אדם עם עצמו. זה מסע"!  תפקידם של מסעות הישרדות בטיפול המוסדי עבור בני נוער בסיכון   מנקודת מבטם של אנשי צוות שהשתתפו במסע2016MAאוניברסיטת בן גוריוןדר' מיה לביא-אג'אי ודר' מני מלכהמחקר פנומנולוגי המשלב גישה אוטופנומנוגרפיתPDF
קפל-גרין עדנה"מפנה בחייך" - מרכיבים פסיכותרפויטים במסגרת בית ספרית לנוער נושר2005MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריוןפרופ' יוליה מירסקיאתנוגרפיה, פנומנולוגיה
לכמן מקס"נתיבי החלמה של חולי נפש ממושכים"2000PhDעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתיונה רוזנפלדסיפורי חיים, טכניקת השחזור ההרמנויטי
עמית שירת"סיפור על טלאי שאינו צהוב" מקומו של זיכרון השואה בהבניית הזהות של יהודי תוניסיה, ניצולי שואה.2015MAהאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר קאתלין כץPDF
נוגה פרידמן"על הבחירה בווסקטומי: מקומו של הגוף הגברי בתרבות מעודדת ילודה"2021פרופ' דפנה הקר ופרופ' יעל השילוני דולבראיונות עומק חצי מובנים, מחקר פמיניסטי ביקורתי קונסטרוקטיביסטיPDF
ליבר שיבה"פורצות אל הרחבה":מנהלות בארגוני ספורט בישראל2015MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבד"ר ניצה ברקוביץ'שיטת מחקר איכותנית-נרטיבית. הנרטיבים נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי מובניםPDF
נתיב יעל"קהילה מסדר שני" - גוף, אתיקה ומגדר במגמות מחול בבתי ספר תיכוניים בישראל2010PhDהאוניברסיטה העבריתפרופ' תמר אלאור, ד"ר עדנה לומסקי-פדרPDF
יותם לוי"ריבית דריבית": חווית החיים של אנשים החיים בעוני וחובות כלכליים בישראל2022M.S.Wאוניברסיטת תל אביבד"ר גיא פלדמןהמחקר משתמש בגישה הבנייתית, איכותנית נטורליסטית,   המתבסס על 15 ראיונות עומק מובנים למחצה, להם נערך ניתוח תוכן נושאי.PDF
גובני-חגי אהובה"ריצת משוכות" - איתור וגיוס משתתפים למחקר השפעת גילוי עריות על האחאים"2002MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביבעינת פלד, ריקי פינצי-דותןכמותי- ניתוח תוכן , קשרים בין משתנים
שחר איתן "שערי רצון" מקוצ'ין שבהודו למושב נבטים שבנגב - סיפורה של הסתגלות בפרספקטיבה רב דורית2008PhDאוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' לאה קסןPDF
איל לובלינג רוני"שתי שפות את מדברת", תיעוד והמשגה של פרקטיקה פמיניסטית בעבודה סוציאלית2014MAאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר נבוPDF
מידן דפנה"תהליך הבניית משמעות ל-"לימודים" ול-"עבודה" בקרב מתבגרים משכונת מצוקה"2010MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' חנוך פלוםמחקר איכותני על פי סוגת חקר מקרה ועל פי הסוגה הנרטיביתPDF
ללוש מאיה"תכירו את השכונה שלי" 2011MAהמחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריוןפרופ' מיכל קרומר-נבו, ד"ר אפרת הוס
קיסינג רבקה"תפיסות אודות סיכון בילדים אצל אימהות בחברה החרדית"2015MAהאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר אסתר במברגרראיונות עומק חצי מובנים ניתוח תוכןPDF
Stern Perez Alison“You are not normal if you won't be scared”:A Psychosociolinguistic Study of Coping and Narrative Processing in the Discourse of Israeli Bus Drives who Experienced Terror Attacks2014PhDBen-Gurion University of The NegevProfessor Shifra Sagy, Professor Yishai Tobin and  Professor Dan Bar-On (z”l)PDF
Merav Siani1 The Challenge of Culturally Sensitive Genetic Counseling in a Multicultural Society: A Case Study of the National Religious Society in Israel2016PhdBen-Gurion University of the NegevDr. Orit Ben-zvi Assarafmixed methods- ראיונות חצי מובנים ניתוח תמתיPDF
Almog NitsanAcademic and Social Adjustment of University Students with Visual Impairment2011PhDSchool of Education Bar-Ilan UniversityDr. Dvora CourtEmancipatory paradigm & Grounded theoryPDF
Ravit AlfandariAn Evaluation of Child Protection Reform in Israel2015PhDLondon School of EconomicsPDF
Shahar GlobermanAn Insidious Trauma Informed Approach to Homelessness: Critical Psychology and Feminist Psychology Perspectives on Homelessness in Minnesota2018PsyDThe Minnesota School of Professional PsychologyDr. Hideko SeraSemi-structured interviews, critical and feminist perspectivesPDF
Spector-Mersel GabrielaAn Old Man Uniform is Like a Torn Israeli Flag"2003PhDThe Hebrew UniversityProp. Eyal Ben-Ari and Prof. Haim Hazan
Lifshitz ChenAspects of the integration of ethiopian immigrant youth and their parents into israel
דניאל פראגCan Children Educate Themselves?2018MAד"ר יותם חותם וד"ר עידן ירוןאוניברסיטת חיפהאתנוגרפיה (תצפית משתתפת, ראיונות ושיחות)PDF
ניקול (ניקי) אהרוניאןDialogic professional learning for Israeli teachers: A narrative inquiry2017PHDMunash UniversityAssociate Professor Graham Parr (Monash University) Dr Scott Bulfin (Monash University)מחקר נרטיבי, practitioner inquiry, ניתוח נרטיבי, גישה דיאלוגית.PDF
Pe'er DanaElder women between marriage and widowhood: An abeyance of marriage2014PhDUniversity of HaifaProf. Ariela Lowensteinפנומנולוגיה, תיאוריה המעוגנת בשדהPDF
Lavie-Ajay MayaExperiences and Representations of the Presence and Absence of Female Orgasm2004PhDPsychology, University College LondonDr. Hélène Joffeניתוח תוכן תימטיPDF
Yaniv Dimona Exploring the Relationships between Levels of Differentiation of Self and Parenting Styles: Qualitative Research Conducted through a Cinematic Perspective2015PhDSacramento School of Professional PsychologyWilliam Bergquist, PhD , Ziva Levitte, PhD, Haim Weinberg, PhD, Methodological Consultant: Giza Shaviv-Schneider, PhDgrounded theory, thick description, and interpretive phenomenologyPDF
C.Behar LynnGetting through it alone: a descriptive study of the experiences of single mothers with breast cancer and adolescent children1999PhDרווחה סוציאלית, וושינגטוןLewayne Gilchrist, Frances Marcus Lewisניתוח תוכן אינדוקטיבי
Benedek HayaIsraeli Women Telling Their Learning Empowerment Stories "Moving the Stone…"2006PhDAnglia Ruskin UniversityProf. Gina Wiskerקונסטרוקטיביסטית, ניתוח תוכן , מחקר פמיניסטיPDF
Sharon YaelMeaning in life through children's eyes: The views and experiences of eight year old children in Israel2014PhDUniversity of SussexPDF
Tenenbaum-Precel RivkaMeanings of Old Age: a story in three voices2011PhDThe Graduate Center of CUNYDr. David Bearisonnarrative analysis PDF
תימור-שלוין שחרNess-ביחד רבדים של קשר ביחסי עזרה שיתופיים2011MAביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתפרופ' מיכל קרומר-נבו, ד"ר עפרית שפירא-ברמןפנומנולוגית -הבנייתיתPDF
Bar-On TamarNon-artists' meeting with clay: doing and reflecting2006PhDתרפיה בהבעה, לסלי קולג'Susan Spaniol, Ellen Winner, Anthony Apesosphenomenology, arte-based exploration, visual and verbal data
Manor-Binyamini IrisPatterns of verbal interaction in an interdisciplinary team in a special education school in israel: an ethnographic case studySylvia Harrop, Bob Spalding, Meir Ehrlichמחקר מקרה אתנוגרפי
Tal MeiravRejoining the stream of life: Stream Model: An Integrated of Trauma Group Therapy Combining Dance-Movement Therapy and Somatic Experiencing2006PhDFaculty of Education, Anglia Ruskin University
Tsipora KeidarSchool Art Projects Facilitating Motivation Among Elemantry School Children2011PhDBabes-Bolyai Univerity Cluj-NapocaProf. Dr. Musata Bocosmixed methods
Adva Berkovich-RomaniSocial work, sexuality and girls: discourse and practice2019PhDBen-GurionProf. Michal Krumer-Nevo and Dr. Maya Lavie-AjayiSemi-structured interviewsPDF
Sulimani RamiStudying educational intervention - the case study of the new educational environment (NEE) programme in israel
Wolfson Nava The Profession of Parenting - The Process Characteristics of Guided Parents' Groups2004PhDEötvös Loránd UniversityProf. VOLGYESI PALPDF
Golub Alison SUnderstanding Resiliience Through Their Eyes and WordsProf. Brian Hayden, Prof. Maud Mandel, Prof. Ferd Jonesסיפורי חיים, ניתוח נרטיבי, ניתוח שיח
רגר אבישגאבהות בתפיסה ובפרקטיקה בקרב אבות שלקחו חופשת לידה בישראל2002MAסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילןדפנה יזרעאליראיונות עומק
פרסר רותאחרות משמעותיות: סיפורי חיים של נשים נשואות שבחרו לחיות כלסביות2007MAהתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילןד"ר ליאת פרידמן וד"ר רבקה תובל משיחPDF
אנשיראח ח'וריאידיאולוגיות ופרקטיקות מגדריות שוויוניות בקרב גברים ערבים-פלסטינים בישראל2018PhDאוניברסיטת בר-אילןפרופ' אורלי בנימיןפרדיגמה איכותנית קונסטרוקטיביסטית PDF
דרור אסתיאיך קרה ששרדת? היבטים מיניים בסיפוריהן של ניצולות שואהPhD אוניברסיטת חיפה, הפקולטה   לחינוךפרופ' רות ליןמחקר נרטיבי, מחקר פמיניסטי, סיפורי חייםPDF
מהרי"ק נועהאימהות למתבגרים בקהילת יוצאי קווקז: עמדות ופרקטיקות של אימהות לאחר הגירה2010MAהמחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר-נבו, פרופ' שפרה שגיא
הוכמן-שטרן נועהאירועי חיים של נשים וגברים שלקו באלצהיימר - החיפוש אחר משמעות2014MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' הנרייט דהאן-כלבPDF
טלי גיל - שוורצברגאמנות כמרחב סמלי בבית מעצר: תיאור מקרה של שיעורי אמנות בהנחיית סטודנטים בבית מעצר2019PHDאוניבסיטת בן גוריון בנגבפרופ' אפרת הוס ופרופ' צביה ולדן חקר מקרה ומחקר מבוסס אמנותPDF
שובל דוריתאנחנו והם: דיאלוג פנימי בין מרכיבי זהות2009PhDהחוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפהפרופ' רענן ליפשיץgrounded theory, גישה נרטיביתPDF
מיכלזון-דרורי ענבראני (לא) פרחה: הישרדות תרבותית של נערות מזרחיות מול מיתוס הפרחה2011MAבית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' תמר רפפורטPDF
שיין פז תמראת מה אני מדמיין כשאני מדמיין את יפן וישראל:דימיוּן תרבותי של "יפניוּת" ו"ישראליוּת" בחממת סטארט-אפ יפנית בתל אביב2017MAאוניברסיטת ת"אפרופ' עפרה גולדשטיין-גדעוני   המתודולוגיה: אתנוגרפיה, תצפית משתתפת, ראיונות עומק, ניתוח טקסטים וארטיפקטיםPDF
חלבה-עמיר שרוןאתרי אינטרנט חינוכיים ישראליים לילדים: ניתוח תוכן והערכה 2005MAהמחלקה ללימודי מידע וידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר אילןפרופ' שפרה ברוכסון – ארביב  ניתוח תוכן אינטרנטיPDF
אורלי גנניבדרך אחרת: קהילות שיתופיות חדשות בישראל של המאה ה-21 ממבט דורי2013PhDאוניברסיטת תל אביבפרופ' חנה הרצוג ופרופ' יובל דרורMultiple case studies PDF
רוטנברג בריהביטויי קתרזיס ביומני מתבגרות2005MAחינוך, אוניברסיטת חיפהשפרה שיינמןאיכותני, ניתוח יומנים, מחקר אסתטי,ביבליותרפיה
שטיין יעקבביטויים של בידוד ובדידות לאחר טראומת הקרב והשבי ואסטרטגיות התמודדות איתן בסיפורי החיים של יוצאי קרבות ופדויי שבי ישראלים"2016Phdאוניברסיטת בר אילןרבקה תובל משיחניתוח תוכן תמתי, ניתוח פנומנולוגי, וניתוח שיח.PDF
יונתה משיבין יצירת אמנות והוראת אמנות : אמונות ותפיסות פדגוגיות של אמן-מורה2015PHDאוניברסיטת חיפהפרופ' שפרה שינמןמחקר נרטיבי-ביוגרפי המתמקד בסיפורי חייםpdf
פרנקל בן-דוד מרב בין פרנסה לייעוד: משמעות העבודה אצל גברים חרדים בענף ההיי טק2015PhDאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' גיא בן-פורת, פרופ' נורית זיידמןשיטת מחקר איכותני הכוללת ראיונות וניתוח טקסטים, ניתוח תחום.PDF
נטע פלדמן גלבועבין קודש לחולי, מדיקולטוריזציה: רפואה בהתוויה תרבותית - המקרה של בית החולים החרדי-קהילתי 'מעייני הישועה'2022PhD אוניברסיטת בר אילןפרופ' נסים ליאון, ד"ר דוד רייראיכותניתPDF
מורן פולאקבניית זהות במרחב וירטואלי שבו המפגש עם האחר הוא מתווך תדמית: אתרי הכרויות, רשתות חברתיות ומשחקים וירטואליים2019PhDאוניברסיטת בר אילןפרופ' גליה ינושבסקיניתוח פרופילים של משתמשים מאתרי אינטרנט. הכלים האיכותניים בעבודה שאובים מחקר השיח, משלבים תיאוריות תקשורתיות ובלשניות ומערבים רעיונות מתוך גישות רטוריות וטיעוניות, גישות לשוניות, גישות נרטיביות, גישות לניתוח מבעים טקסטואליים וגישות לחקר השיחהPDF
שטרום אריאלהבתנועה מתמדת ממעשה לחכמת המעשה באמצעות – רפלקציה מנקודות מבט מרובות2106Phdאוניברסיטת חיפהפרופ' רענן ליפשיץפנומולוגיות פרשניות- חקר מקרהPDF
שחם-שוער מייטריגוף ונפש במקצועות הטיפול: השלכות על זהות, מעמד וגבולות של אנשי המקצוע ומקצועות הטיפול2015PhDאוניברסיטת בר-אילןפרופ' נחמי באום ופרופ' רויטל גרוס (ז"ל)PDF
קצין אוריגישות הוראה של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות2008PhDהאוניברסיטה העבריתפרופ' עלית אולשטיין וד"ר אשר שקדיPDF
לוי ליאורהגישות קוריקולאריות של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות2011PhDאוניברסיטת בר-אילןפרופ' יעקב עירם, ד"ר אשר שקדיקונסטרוקטיביסטית, ניתוח תימטי , תיאוריה מעוגנת בשדהPDF
ינאי-ונטורה גליתדעיכתה של מוטיבציה הגורמים הקשורים בנשירת מתנדבים2004MAהמחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבד"ר ניצה ינאיאתנוגרפיה, ניתוח נתונים באמצעות מודל ה-grounded theory תיאוריה הצומחת מהשדהPDF
ינון חיותהדפוסי אינטראקציה בשיעורי שפה בכיתה ז' והזיקה בניהם לבין אופני הדיבור2003MAהחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפהד"ר לילי אורלנד ברק
שבתי פרומןדפוסי שימוש הורי בטלפונים חכמים והשלכותיהם על איכות האינטראקציה בין הורים לילדים2022MAהמכללה האקדמית תל-חיפרופ' יוחאי עתריה נערכו תצפיות בגני משחקים. התצפיות נותחו בהתאם למתודולוגיית הגישה האיכותניתPDF
סגל-אנג'לצ'ין דוריתדפוסים ותהליכים המאפיינים זוגות ישראלים אשר על פי ההגדרה העצמית שלהם הינם שוויוניים1995MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביבקלייר רביןאיכותנית-אינדוקטיבית (ראיונות)
בר-און דןה"למה" וה"איך" במצב משבר: ייחוסי סיבתיות, ניבוי והתמודדות עם המציאות לאחר התקף לב ראשון1981PhDפסיכולוגיה, האוניברסיטה העבריתזאב קלייןכמותי
דברת הראל הבניית הזהות הנרטיבית בסיפורי חיים של זקנים עם דמנציה2016PHDאוניברסיטת בר- אילןפרופ' רינה לפידוס ופרופ' ליאת איילוןנרטיבית, ספרותית, ניתוח תמטי.PDF
ינובר שניהגדלת חזה אצל חולות באנורקסיה נרבוזה2014MAבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפהפרופ' יעל לצרPDF
קצין אוריהגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה: חקר מקרה של תכנית הכשרה למקצועות היהדות2003MAהחוג לחינוך, האוניברסיטה העבריתד"ר אשר שקדיPDF
איל קצירהגות היהדות החילונית ההומניסטית עיקרי אמונתם של יהודים חילונים הומניסטים בדור השני והשלישי למדינה2014PHDאוניברסיטת בר- אילןפרופ' אשר כהןניתוח תוכן איכותניPDF
ברטל נירהההכשרה התיאורטית והמעשית של אחיות יהודיות בארץ-ישראל בתקופת המנדט, 1948-1918, בראי התפתחותו של ביה"ס לאחיות ע"ש הנרייטה סאלד הדסה, ירושלים2001PhDסיעוד, האוניברסיטה העבריתחגית לבסקי, שמואל קוטקהיסטורי ניתוח טקסטים
רוזנבלום-גיטליס חני ההשלכות האישיות והמקצועיות של הטיפול בפוגעים על מטפלים בשירות המבחן לנוער2016M.Aאוניברסיטת בר אילן פרופ' רחל דקל מחקר איכותני, פנומנולוגיה PDF
נטע פלדמןהון בריאותי ומדיקולטוריזציה ב'חברת המשתדכים' החרדית2015M.Aאוניברסיטת תל-אביבפרופ' יעל דר, ד"ר נסים ליאוןאיכותניתPDF
חסון גלעד דליה רבקה הזהות המקצועית של רכז ההערכה הבית-סִפרי: תפישות וציפיות של אנשי חינוך 2014PhDאוניברסיטת חיפהד"ר חגי קופרמינץמעורבPDF
חיה גרשוניהזכות לנישואים של נשים עם מוגבלויות במגזר החרדי – היבטים ביקורתיים בהנחיית2018LL.Mאוניברסיטת תל- אביבפרופ' נטע זיואיכותנית נטורליסטית בגישה ביקורתית פוסט סטריקטורליסטיתPDF
לוין יעלהחוויה של פעילות ציבורית-קהילתית של נשים חד-הוריות בישראל2006MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביביוסי קטן, רונית ליכטנטריטאיכותנית-נטורליסטית, עקרונות המחקר הפמיניסטי, ראיון אינטר-סובייקטיבי
כץ גילתהחזון החינוכי של סטודנטים להוראה והקשר לחוויות שלהם כתלמידי בית הספר: חקר מקרה בתוכנית מצטיינים2003MAהאוניברסיטה העבריתדר' אשר שקדיתיאוריה מעוגנת בשדהPDF
זנדני רועיהחזרתיות והרב ממדיות של היציאה מהארון: סיפוריהם של הומואים צעירים בישראל2014MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר-נבופרדיגמה ביקורתית ומתודולוגיה נרטיבית (סיפורי חיים)PDF
שרון רחמיםהטמעת חדשנות חינוכית: בחינת זהותו המקצועית של המורה2018PHDפרופ' אלי הולצראוניברסיטת בר אילןראיונות אישיים חצי מובנים, תצפיות אתנוגרפיות פתוחות, ראיון מאזכר וניתוח מסמכים מהשדהPDF
אורשלימי שרוןהטרוסקסואליות, כאב, התנגדות: חוויותיהן של נשים עם ויסטיבוליטיס2017MAאוניברסיטת בר אילןפרופ' אורלי בנימיןראיון חצי מובנה, בשיטת ניתוח תמות ושיטת ניתוח שיח ביקורתי.PDF
ויטנברג תמרהיבטים פסיכו-סוציאלים של עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת2002PhDפרופ' לאה קסן
גיל טליהיצירה הזו היא של כולנו: ביטוי אישי והעצמה קבוצתית בפעילות אמנותית משותפת2009MAהחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפהפרופ' תמר כתריאלPDF
הישראלי אדםהמשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט השוואתי2016Phdהאוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' עדנה לומסקי פדר וד"ר יריב פניגרראיונות עומק- ניתוח בעזרת תיאוריה המעוגנת בחוקPDF
שחר תימור-שלויןהניהול הציבורי החדש והעבודה הסוציאלית הביקורתית: מאבק על פרופסיונליזציה בשדה הישראלי2019PHDאוניברסיטת בר- אילןפרופ' אורלי בנימיןראיונות עומקPDF
שני נגההעיר צפת: בין 'מרכזיות דתית' ל'פריפריה מדינתית'2014MAטכניוןד"ר מירב אהרון ופרופ"מ יוסף ג'באריןPDF
פדן כרמיתהרפורמה בחוק החברות החדש – דינמיקה של שינוי מוסדי2005MAאוניברסיטת בן גוריון, מדעי ההתנהגותפרופ' דניאל ממןניתוח מקרה פרשניPDF
כ"ץ עידיתהשפעת תמיכה באוטונומיה על מוטיבציה פנימית של ילדים בתרבויות שונות2002PhDחינוך, אוניברסיטת בן-גוריוןאבי עשורכמותני- שאלוני דיווח עצמי, מבחני השלכה ועוד. איכותני- ראיון עומק חצי מובנה השלכתי
זיגלבוים אושרי השתקפותה של הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים ליילודים יהודיים בישראל מתחילת המילניום2014PhDאוניברסיטת חיפהפרופ' מיכל אפרתמחקר איכותני - ראיונות עומקPDF
פרנק אברהםהתחום "הפוליטי" בעבודתם של מנהלי/ות בתי ספר בישראל בהתייחס להיבטים סמכות, אחריות, אחריותיות ועומס (סאא"ע)2012PhDבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביבד"ר דן גבתוןPDF
אוריאנה עבוד ארמליהתמודדותם של צעירים ערבים בישראל, בוגרי החינוך האלטרנטיבי, עם הקונפליקט בין זהותם האישית לבין זהותם החברתית2019PhDאוניברסיטת בר אילןפרופ' אפרים תבורי ופרופ' ויקטור פרידמןגישה ממוקדת נחקריםPDF
לזר אלוןהתמרה: מדידה של שינוי ושינוי של מדידה2002PhDמדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריוןדן בר-אוןאיכותני וכמותי
רודד בתיההתמרחבות במולדת האתנית: בחינה השוואתית של ישראל2005PhDגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריוןאורן יפתחאלאיכותני וכמותי. ניתוח תוכן
ד"ר ניבי דייןהתנהגות בריאותית ושימוש בשירותי בריאות האשה בקרב נשים יוצאות אתיופיה: תמונת מצב, גורמים מאפשרים וחסמים2016PHDאוניברסיטת בן גוריוןפרופ' פסח שוורצמן(Mix MethodsPDF
ליבל- הס עינתהתפתחות היהדות הליברלית (הרפורמית/ מתקדמת והקונסרבטיבית/ מסורתית) בתל-אביב: דפוסי ארגון וזהויות בקהילות בית דניאל ותפארת שלום (1991-2015)2015Phdאוניברסיטת בר אילופרופסור אדם ס. פרזיגרמחקר איכותני-אתנוגרפי עם מחקר היסטורי-ארכיוני.pdf
מור סמדר התקבלות של הצגת תיאטרון על ידי קהל צעיר: חקר סמיוטי בקרב ילדי גן2015PhDאוניברסיטת חיפהפרופ' שפרה שינמןפנומנולוגיהPDF
אורלי ניטיס יעקוביוְאַל תְּבִיאֵנוּ לִידֵי נִסָּיון": גבולותיה ואסטרטגיות שימורה של הזהות החרדית במפגש עם החברה החילונית בישראל2015M.Aאוניברסיטת חיפהד"ר קרול קדרוןראיונות עומקPDF
חיימוב אילי רונית זוגיות בונה: תהליכי זוגיות כמניעים וכמשמרים חדילה מן הפשע2014PhDבר-אילןפרופ' נתי רונאלמחקר איכותני-קנסטרוקטיבי מהמדגם הפנמנולגי פרשני (הרמנויטי)PDF
לוי-חזן עומרהזוגיות במעבר: השפעת השינוי המגדרי על הזוגיות בין טרנסג'נדרים ולסביות2014MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר-נבו וד"ר עמליה זיואיכותנית ביקורתיתPDF
עפרה אורזוגיות חדשה (פרק ב') באמצע החיים מנקודת מבטן של נשים יהודיות בישראל2015PhDאוניברסיטת בר- אילןפרופ' רחל בן- ארי, פרופ' סילביה פוגל- ביזאויPDF
תהילה גאדו זיהוי דפוסי אלימות כלפי בנות זוג בתקופת ההיכרות אצל זוגות חרדים  2021MAהאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר ענבל וילמובסקיניתוח ריאיונות: תיאוריה מעוגנת בשדהPDF
ד"ר אירית פורתזקנים סיעודיים ומהגרות עבודה – "עבודת גבולות "בבית בהשראת המדינה ומוסדותיה.2018PHDאוניברסיטת בן אילןפרופ' אורלי בנימיןאיכותנית-פרשניתPDF
הלפרין שרהחוויות העבודה של נשים העובדות בניקיון דרך חברות קבלן, ותפיסותיהן ביחס לתנאי העסקתן.2010MAבית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' מימי אייזנשטדטראיונות עומק מובנים למחצהPDF
אריאלי גליהחוויותיהם הקיומיות של ילדים, הורים ביולוגים והורי אומנה ביחס למצב של הורות משותפת באומנה, במסגרת חיים במעון משפחתי קהילתי2002MAקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילןשרה בן דוד, דוד סנשנרטיבי
פיטובסקי נוגהחוויותיהם של מתבגרים עם כניסתם הראשונית לשוק העבודה2010MAביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתפרופ'  מימי אייזנשטדטראיונות עומק מובנים למחצהPDF
שי אבידןחווית אבהות של אבות מבקשי מקלט מאריתריאה השוהים בישראל2017M.Aאוניבסיטת בן גוריון בנגבפרופ' ורד סלונים- נבופנומנולוגיה ביקורתיתPDF
יעקב אילניתחווית ההורות של גברים נפגעי חוט שדרה: אקטיביזם מעצב שינוי2004MAביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפהד"ר אלי בוכבינדרPDF
סינגר יעקבחווית המעבר ממתמודד עם מוגבלות פסיכיאטרית ממושכת לצרכן נותן שירות2010MAהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפהד"ר מקס לכמן ופרופ' דייויד רועהסיפורי חייםPDF
נאור ליהחווית שיא טרנספורמטיבית בטבע מנקודת מבטם של החווים2013MAאוניברסיטת חיפהפרופ' עפרה מייזלס וד"ר מריאנה רוח מדברPDF
ירין כהןחוויתן של סבות אשר מעורבותן בגידול נכדיהן פחתה:   מ"מילוי מחדש" ל"התרוקנות הקן" בגיל הזקנה2021 תואר אקדמי - MSW , תואר שני בעבודה סוציאליתהמכללה האקדמית ספירד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל ופרופ' שרון שיוביץ-עזראמחקר פנומנולוגיPDF
סליק סרולביץ תמרחונכות אישית של מורים למתבגרים בבית ספר פתוח דמוקרטי2000MAבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביבפרופ' יצחק קשתיPDF
שלומית דמסקי-כהןחינוך אזרחי בפריפריה - חוסר שוויון מובנה2019MAהאוניברסיטה העבריתד"ר אביב כהןראיונות עומק חצי מובניםPDF
יעקב לינדהחלקם של נשאים בתהליכי תחזוק וריבוי מוסדי: חקר המקרה של דיאלוג וקונפליקט בשדה המפגש היהודי-פלסטיני2010MAהחוג לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העבריתד"ר תמר זילברראיונות עומק חצי מובניםPDF
שפירא תמרחסימה והעצמה במרחב החינוכי ובמרחב הציבורי: נשים במערכת החינוך הערבית בישראל2006PhDהחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפהפרופ' רחל הרץ-לזרוביץmixed methodsPDF
יוחנה קמלמן ציונהחסרי בית בתל-אביב יפו1991MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביבשמעון שפירוראיונות, אתנוגרפיה
עובדיה תקוהטיפוח מיומנויות לפתרון בעיות בקרב תלמידות תיכון "חלשות" במתמטיקה2014PhDהטכניוןפרופ' בוריס קויצוחקר מרובה מקרים, תיאוריה מעוגנת בשדה, ניתוח יומן מחקרPDF
חלאבי רינתידע הרמנויטי של מורים: מבנה, מאפיינים והשלכות להוראת טקסטים2008PhDאוניברסיטת בר-אילןדר' אלי הולצר ופרופ' עודד שרמרמחקר הרמנויטיPDF
סיון נאדלרייצוג בעלי חיים בספרי לימוד לבתי ספר יסודיים בישראל2019MAאוניברסיטת חיפהד"ר אריה קיזלפרדיגמה איכותנית, ניתוח תוכן מילולי וויזואליpdf
נאווה רביבייצוגי עוני: ההניה החברתית של עוני ועניים בעיתונות הכתובה בישראל2006MAתקשורת, אוניברסיטת חיפהאלי אברהםניתוח תוכן כמותי ואיכותני
חלבה-עמיר שרוןיישומי אינטרנט אישיים בשירות חברי הכנסת: פוליטיקה ישראלית אישית בעידן הדיגיטלי 2014PhDהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהפרופ' ניבה אלקין-קורן ניתוח תוכן אינטרנטי, ראיונות ושאלונים חצי מובנים PDF
קנה תמרישראליות אתיופיות בערוץ הישראלי אתיופי2009MAהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפהד"ר עמליה סערעבודת שדה אתנוגרפיתPDF
גנאים נזיםכיצד המעבר מסוריה לגרמניה משפיע על הבניית מושג הגבריות אצל גברים נשואים2019M.Aאוניבסיטת בן גוריון בנגבמיה לביא- אג'אימחקר איכותני ופנומנולוגיהPDF
אורי כץכל היודע דבר: הבניית נרטיבים של נעדרות בישראל2020PhDאוניברסיטת בן גוריוןפרופ' שרית הלמןאתנוגרפיה נרטיביתPDF
מיכל רוזנפלדכָּל הָּעוֹלָּמוֹת בָּאוּ לַמִּשְׁתֶּה": על שיחים של גוף ומיניות בעולמה של הצעירה הדתית בגיל הבגרות המוקדמת2016MAאוניברסיטת בן גוריוןד"ר מיה לביא אג'איניתוח שיח ביקורתי, ראיונות קבוצתייםPDF
רוטנברג-רוזלר ביריכתיבת אימהות ברשת- נרטיב אימהי וביטויו בבלוגים של אימהות בישראל2010PhDחינוך, אוניברסיטת חיפהפרופ' שפרה שיינמן, פרופ' עמנואל ברמןאסתטי-נרטיביPDF
אלפסי ימיתלא רואים בעיניים: מתבגרים המעורבים בהתנהגויות פליליות ובסחר בסמים2006MAחינוך, אוניברסיטת בן-גוריוןמיכל קרומר-נבו, שפרה שגיאאתנוגרפיה
זאבי אבישילגופו של וידוי מיניות, איידס וזהות 2011PhDאוניברסיטת בן גוריוןפרופ' ינאי ניצה וד"ר דני פילקPDF
עת'מאנה אמנהלדובב את הקירות: זהותן של הנשים הפלסטיניות יושבות הבתים הפלסטיניים במרחב היפואי2009MAהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריוןד"ר לב גרינברגPDF
אינגדאו שלילהיות יהודי שחור בארץ ישראל: סיפור חייהם של ישראלים ממוצא אתיופי שעלו בילדותם במסע רגלי מהכפרים באזור גונדר, דרך סודאן לארץ ישראל2010MAביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתד"ר יעל דייןסיפורי חייםPDF
כהן יפיתלהיות מטפלת סיעודית: חוויית הטיפול של מטפלות סיעודיות במלכ"ר2012.MAהאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר אלישבע סדןראיונות עומק חצי מובניםPDF
רומאן ג'מאל-עבודלהיות עובד סוציאלי ערבי בחברה הערבית ישראלית: זהות מקצועית בין תרבותית והקשרית2020Ph.Dאוניברסיטת חיפהפרופ' אלי בוכבינדרפרדיגמה איכותנית קונסטרוקטיביסטיתPDF
אילת טללומדות להיות רוכבות - מחקר אתנוגרפי2018M.Aאוניברסיטת חיפהד"ר דבורה גולדןמחקר אתנוגרפי איכותני.PDF
רלי מזרחילחיות בגוף הכואב-חווית החיים עם כאב כרוני בפרספקטיבה מעמדית חברתית2018MAאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר-נבו וד"ר מיה לביא-אג'אימחקר פנומונלוגי, ראיונותPDF
להב רז יעלהמאחורי מסך הדיסקרטיות- שיח לקוחות והפיכתו של האינטרנט לשחקן פעיל בתעשיית המין 2016אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופסור ניצה ינאיPDF
שביב גיזהמבורות מחשב לאוריינות מתוקשבת: מאפייני תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר יסודיים2006PhDהאוניברסיטה העבריתד"ר גד יאיר, ד"ר צחי מילגרוםPDF
אלעזר בן לולןמגדר, תפילה והכרה בקהילות רפורמיות ישראליות2019PADאוניבסיטת בן גוריון בנגבפרופ' ג'קי פלדמןזהו מחקר אתנוגרפי איכותני, המבוסס על תצפיות, ראיונות וניתוח טקסטואלי, של תפילות רפורמיות בישראל.PDF
דניאל רועהמדיניות ההפלות בישראל: ראי לזכות האישה על גופה2018MAהאוניברסיטה העבריתפרופ' ג'וני גלשיטה איכותנית המבוססת על "חקר מקרה"PDF
שיינטוך שמוליקמדיניות כלפי אנשים חסרי בית בישראל 2010-19482010PhDהאוניברסיטה העבריתפרופ' ג'וני גלמחקר היסטוריPDF
עיני-פינארט אנדראהמהות היחסים השיקומיים: האלמנטים המאפיינים את היחסים השיקומיים, חשיבותם, משמעותם ודילמות ביישומם2002MAעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתרון שורראיונות
פנחסי-שקרוקה שריתמהמרים כפייתיים בקזינו - "מאפס אפסים למלך"2003MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריוןפרופ' יוליה מירסקיפנומנולוגיה
ברק בר זוהרמוות, זיכרון ומיתוס: סיקור מות מדינאים ואנשי רוח בעיתונות העברית: 1904 – 19952019Ph.Dאוניברסיטת חיפהפרופ' עוזי אלידעסיקור ומחקר מעמיקPDF
קרומר-נבו מיכלמחקר באיזורי הכאב: סיפורי חיים של נשים במצוקה כלכלית וחברתית עמוקה ומתמשכת בישראל2000PhDעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתיונה רוזנפלדנרטיבי
כהן-גולני שריתמחקר פנומנולגי על חווית נערות יהודיות שקיימו קשרים זוגיים עם גברים ערביים2011MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר-נבופנומנולוגיהPDF
שקד לוי נעמהמלכות במדבר: על נשים, תיירות, נהיגה וישראליות2010MAאוניברסיטת בן גוריון בנגבד"ר ניר אביאלי וד"ר אנדרה לויכל אתנוגרפיה- תצפית משתתפת, ראיונות עומק חצי מובנים ואתנוגרפיה וירטואלית PDF
רונן סיגליתממדי אישיות-מוכוונות לעצמי ומוכוונות לאחר, הבדלי מיגדר והתמודדות בשחיקה של מהנדסים בארגוני היי-טק2003PhDמנהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריוןאיילה מלאך פיינסכמותי, שאלון דיווח עצמי
שריר משהממדים לבחינת ההצלחה של מיזם חברתי - תוצר יזמות יחידנית2001PhDעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריוןבני גדרוןאיכותני וכמותי. חקר מקרה, שאלון מעקב מובנה
אגמון שלמהמנגנוני הגנה יחידניים וקבוצתיים בדיאלוג בין-קבוצתי: סדנת מפגש של סטודנטים יהודים וערבים באוניברסיטה ישראלית2001PhDאוניברסיטת בן-גוריוןשפרה שגיא, סטנלי שניידראיכותני, קואזי-כמותית
יניב איריסמניכור לדיאלוג: הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי העל-יסודי2010PhDהפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפהפרופ' חנן אלכסנדרמחקר פעולה שיתופיPDF
קידר אורןמסגרות הבנה של מומחים ישראלים בנושא שינויי האקלים: מאפיינים תרבותיים2012PhDהחוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפהפרופ' נורית קליאוט, דר' שלומית פזFrames analysis, Content Analysis, Grounded TheoryPDF
שמואל נעמימסורות החינוך של יהודי אתיופיה: דינמיקות של המשכיות ושינוי2010האוניברסיטה העבריתד"ר הגר סלומוןראיונות עומק
יהל קורלנדרמסחור ההגירה - על צמיחתה, שגשוגה ושינויה של תעשיית הגיוס והתיווך להגירת עבודה לחקלאות מתאילנד לישראל2019PhDאוניברסיטת חיפהפרופ' רבקה רייכמן ופרופ' דבורה ברנשטייןמחקר משולבPDF
הכהן נחמהמַעֲבַר לְזְהוּת פֹּרִיָּה: משבר ושינוי בנרטיבים של נשים שחוו קשיי פוריות והרו2010MA אוניברסיטת חיפה, הפקולטה   לחינוךד"ר דנה אמיר ופרופ' הדס ויסמןמחקר נרטיביPDF
ג'מאל-עבוד רומאןמפגש טיפולי של עובדות סוציאליות ערביות עם אבות במרכזי ילדים הורים ערביים2013MAהאוניברסיטה העבריתד"ר עידית בליט כהןאיכותנית קונסטרוקטיביסטית: תיאוריה מעוגנת בשדה PDF
פרץ חגיתמפגשים המיועדים לעזור: משמעויות של עזרה בעבודה סוציאלית בכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים2006PhDמדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריוןאלכס וינגרוד, לאה קסןאתנוגרפיה
סלמון רותימקום רחוק, מקום בלי דאגה; מוטיבציות לנסיעה לטיולי תרמילאות והשפעת המיגדר1998MAסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילןסוזאן סרדאיכותי וכמותי
ארנון שושני נטעמקום, אזרחות, מעמד: ' סיפורי חיים של מחזור 912015Phdאוניברסיטת בר-אילןפרופ' אורנה ששון-לוי ופרופ' עדנה לומסקי-פדרראיונות עומקPDF
קני-פז סיגלמרכיבים לטיפול מוצלח במשפחות רב בעייתיות: תפיסתם של מטופלים2011MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילןדויד ריבנר, סוזן סרדנרטיבי
נבו טלימשמעות הבחירה בבנק הזרע כערוץ למימוש האימהות בקרב נשים רווקות בישראל2015MAאוניברסיטת בן-גוריון בנגבד"ר דורית סגל-אנגלצ'יןקונסטרוקטיביסטיתPDF
פלד אליעזרמשמעות הפטור משירות צבאי על רקע נפשי עבור בני קיבוץ1998MAאוניברסיטת תל אביבד"ר עינת פלד
קריב בן-משה יפעתמתבגרים ב"מצבי ניידות": החוויה וההתנסות בחיים ברחוב ומהרחוב2002MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילןדויד ריבנר, נתי רונאלפנומנולוגי
ארם איתןמתן סיוע חומרי במחלקה לשירותים חברתיים: חסד לעומת זכות1984MAהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביבפרופ' גיורא רהב ופרופ' משה שוקד
לובצקי חסיהמתן שרותי-בריאות לתושבי הפריפריה של הדרום בעידן חוק בריאות-ממלכתי2010PhDאוניברסיטת בן גוריוןפרופ' שורץ בעזרת פרופ' קסןמחקר משולב: כמותי ואיכותני
ד"ר גל יעבץניהול והפצת מידע ממשלתי באמצעי מדיה חברתיים בישראל2020Ph.Dאוניברסיטת בר-אילןפרופ' נועה אהרוניראיונות עומק וניתוח תוכןPDF
אבן זהב ענתניתוח אסטרטגי של מערכות החינוך:ניהול סיכונים של חינוך למדע וטכנולוגיה בישראל2016הטכניון - מכון טכנולוגי לישראלפרופ' אורית חזןPDF
כליפא-קומם מיכלנערות אל מול סמכות: בדיקת חוויותיהן של נערות אל מול הסמכות החוקית שהופעלה בתהליך שיקומן1991MAעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתבתיה שושניהרמנויטית
לירן-אלפר דליהנערות רוקדות: הבנייה תרבותית-חברתית של זהות מיגדרית בחוגי מחול בישראל2004PhDחינוך, אוניברסיטת חיפהתמר כתריאלאתנוגרפיה
מיטל מסורינקודת מבט פמיניסטית על תהליכי התפתחותם של עסקים המוקמים ומנוהלים על ידי נשים ישראליות2020M.Aהמכללה האקדמית עמק יזעראלפרופ' הלנה דה-סיביליה סינהתיאוריה מעוגנת בשדהPDF
ניצן אורןנרטיבים של יזמי היי- טק: בין השיח הנאו- ליברלי לשיח המיליטריסטי- לאומי.2015אוניברסיטת בן גוריוןד"ר ניצה ברקוביץ'איכותנית, מבוססת על גישת התיאוריה המעוגנת בשדה.PDF
פיקאר לויתן עמנואלנרטיבים של נשים שאינן מניקות2016אוניברסיטת בן גוריוןד"ר ניצה ברקוביץ'PDF
גילת ענתנשים חוות העצמה דרך הלימודים הגבוהים: סיפורן של סטודנטיות יהודיות, ערביות, לא דתיות ודתיות2006PhDהחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפהפרופ' רחל הרץ-לזרוביץמחקר נרטיבי בשילוב שיטות (איכותני וכמותי)PDF
נופר גואטה 'סולידריות בקונפליקט': קשרים בין מאבקים חברתיים בישראל: סוגים, תפיסות,2018MAד"ר יעל ברדההאוניברסיטה העבריתהמחקר מבוסס בעיקר על ראיונות ופגישותpdf
יחזקאל (פרידלר) אילהסיפורי חיים של ניצולי שואה - ניסיון ליישום המושג רה-ביוגרפיה1997PhDעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתמרדכי רוטנברגשחזור ביוגרפי הרמנויטי
שמעי נורסיפורי עוף החול: נשיות בסיפורי חיים של נשים המתמודדות עם מחלת הנפש2010MAהמחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגבד"ר מיכל קרומר-נבוסיפורי חיים, פנומנולוגי, גישה פמיניסטיתPDF
ניישטש לילךסיפורי קריאה בקריסטבל: פרשנות של פרגמנט בקבוצה2010PhDאוניברסיטת תל-אביבד"ר אורלי לוביןאוטו-אתנוגרפיה של קריאה, אינטראקציוניזם פרשני (דנזין), תצפית משתתפת. PDF
אדוה ברקוביץ'-רומנועבודה סוציאלית, מיניות ונערות: שיח ופרקטיקה2019PhDאוניברסיטת בן גוריוןפרופ' מיכל קרומר-נבו וד"ר מיה לביא-אג'איראיונות עומק חצי מובניםPDF
עיינה הלפרןעובדות סוציאליות שעברו משבר נפשי קשה - בחירה, החלמה והתמודדות בתוך המקצוע2013MSWהאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר יהודית אבניראיכותנית-קונסטרוקטיבית, ראיון פתוח חצי מובנה, ניתוח נתונים קטגוריאליPDF
אס-קורלנדר יהלעזרת נשים: על יחסי מעסיקות ועוזרות במשקי בית פרטיים בישראל2009MAהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפהפרופ' דבורה ברנשטייןראיונות עומקPDF
צ'ייטין ג'וליהעיבוד העבר לתוך ההווה: דורות במשפחות ניצולים מתמודדים עם העבר של השואה2007PhDמדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריוןדן בר-און , פול הר
ברקוביץ'-רומנו אדוהעל העיוורון המגדרי - מדיניות חברתית בישראל כלפי נערות במצבי מצוקה2012MAבית-הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העבריתפרופ' מימי אייזנשטדטPDF
נעה טלשירעל הקו הדק שבין ריפוי לניתוק - בחינת המורכבות של שימוש בקנאביס סקרב נשים הסובלות מפוסט טראומה על רקע של פגיעה מינית2020M.Aאוניברסיטת בן גוריוןד"ר מיה לביא-אג'איהגישה הפנומנולוגיתPDF
ליאת שפרעל הקו ובין שני בתים: זוגיות ומשפחתיות בקרב בני זוג ישראלים בקשר ניסועין2019M.Aאוניבסיטת בן גוריון בנגבדר' שרי אהרונינרטיביPDF
ארנון נטעעלה ירוק, צווארון לבן: דפוסים של שימוש שגרתי בסמי-קנאביס (מריחואנה וחשיש) בגילאי 35-50 במעמד הבינוני-בורגני בישראל2006MAהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביבפרופ' רונן שמירניתוח שיחPDF
גילי הרטלפוליטיקה של גאווה ובושה בפעילות להט"ב בישראל2015PhDאוניברסיטת בר -אילןפרופ' אורנה ששון -לוימתודולוגיה איכותנית (פמיניסטית, קווירית), אתנוגרפיהPDF
מזור-בקון הגרפולין היא לא מה שחשבת': מהגרי-עבודה יהודים-ישראלים בפולין הנוכחית2011MAהתכנית ליישוב וניהול סכסוכים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבדר' הללי פינסוןמחקר נרטיבי-ביוגרפי, ראיונות עומק חצי מובניםPDF
סיון לוטןפורנו בשניים החוויות של זוגות הטרוסקסואלים הצופים יחד מרצון בפורנוגרפיה2018M.Aאוניבסיטת בן גוריון בנגבד"ר מיה לביא- אג'איגישת האינטרקציונליזם הפרשני מתוך פרדיגמה ביקורתית, ומתבסס על ראיונות זוגיים ואישיים חצי-מובנים.PDF
פירסט בניפעולה מקומית-חשיבה גלובלית: על טבע המאבק של ארגון מחאה סביבתי-הדגמה על גרינפיס ישראל2008MAהמחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתפרופ' שלמה חסוןמחקר איכותני, תיאורי, המתבסס על ראיונות וסיפורי חייםPDF
שדה ניריתפצועים בשיח חברתי:2002MAהמחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבד"ר אנדרה לוי, ד"ר ניצה ינאי
תא-שמע כהן רותפרדוקס הקסם של אבחנת הפרעת קשב2011MAהמחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריוןד"ר אפרת הוסניתוח נרטיבי של סיפורי חייםPDF
ויזל ורדהפרדוקס מרכז הערכה לאיתור פוטנציאל ניהולי: כיצד 'חליפת מנהלים', שנתפרה במיוחד לנבחן גבר, מתאימה לפחות באותה מידה לנבחנת?2012PhDאוניברסיטת בר-אילןד"ר רונית קרקמחקר כמותי ואיכותני משולב תוך שימוש במקרה בוחן (case study)PDF
יובל סער היימןפרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת לעוני חוויות של נשים שהשתתפו בתכנית "עבודה פרטנית לשינוי חברתי" 2015MAאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר נבו וד"ר מיה לביא-אג'איראיונות עומק מובנים למחצהPDF
ליבל בתיה עינתפרשנויות של "מסורת":בניית קהילה "מסורתית"/קונסרבטיבית בישראל2004MAאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' פרן מרקוביץ וד"ר ג'קי פלדמןראיונות עומקPDF
הישראלי אדםציונים זה לא הכל: על מרכז, פריפריה והשכלה גבוהה2008MAהאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר עדנה לומסקי פדרמחקר פרשני נרטיביPDF
גרפונקל אביקיבוץ שיתופי פוגש קפיטליזם תאגידי- חקר מקרה2010MAהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבפרופ' אביעד רזGrounded TheoryPDF
שטיינברג שושנהרגעים דיאלוגיים- במפגשים בין יהודים ופלשתינים בעיצומו של הקונפליקט2002PhDמדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריוןדן בר-אוןסיפורי חיים, ניתוח שיח טיפולוגי, ניתוח הרמנויטי
אבני רוןרעידת האדמה של שנת 1927 - מחקר מאקרוסייסמי על בסיס מקורות התקופה1999PhDגאוגרפיה ותכנון סביבתי אוניברסיטת בן-גוריוןדן באומן, אבי שפירא, עמוס נורהיסטורי ניתוח טקסטים, בניית מאגר תמלילים ממוחשב
שמר ארנהשותפות קהילתית בתהליכי הנהגת שינויים בקיבוץ" אי של שותפות או אי-שותפות?2003PhDהאוניברסיטה העבריתפרופ 'הלל שמידחקר מקרהPDF
טליה אסיףשיח התקשורת במאבק על גבעת עמל ב2022M.Urb.Des  M.A.Artsאוניברסיטת תל אביבפרופ' טליה מרגליתעצוב עירוני.PDF
עינת וגר- אטיאס שיח ופרקטיקה בעבודה סוציאלית עם נוער וצעירים יוצאי אתיופיה2018PHDאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' מיכל קרומר- נבוראיון עומק חצי מובנה.PDF
מיכל הרפזשיח על מין ומיניות עם בני נוער בעבודה סוציאלית2020MAאוניברסיטת בן גוריוןפרופ' מיה לביא-אג'איפרדיגמה פרשנית-הבנייתית, ראיונות עומק חצי מובנים, ניתוח תוכן תמטיPDF
רון סיגלשיחים של מזרחיות: דור ראשון ושני של מהגרות מזרחיות בעיר פיתוח בישראל2009PhDאוניברסיטת בן-גוריון בנגבד"ר פנינה מוצפי-האלרניתוח נרטיבי, סיפורי חיים, ניתוח שיחPDF
צבן הילהשייכות והשתייכות מחדש: מקרה הבוחן של נישואים מעורבים בין ישראלים-יהודים לזרים1999MAהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העבריתפרופ' ברוך קימרלינג ופרופ' תמר אלאורראיונות עומקPDF
קדים בר-לב יעל שייכות וזהות יהודית במשפחות חילוניות בישראל2015PhDאוניברסיטת תל אביבפרופ' נעמה צבר-בן יהושעPDF
סיהאם חאמדשימוש בכלים יצירתיים בקבוצת פיקוח מעצר לנערים בדואים/דוברי ערבית עם תנאים מגבילים בשירות מבחן לנוער.2019MAאוניברסיטת בן גוריוןפרופסור אפרת הוסהפרדיגמה של המחקר, הינה הפרשנית-הבנייתית ,מסורת פנומנולוגית.PDF
נוגה פיטובסקי-נוהשיתוף פעולה או פילנתרופיה? התבוננות על שיתופי פעולה בין עסקים וארגונים חברתיים2020PhDהאוניברסיטה העבריתפרופ' הלל שמיד ופרופ' מיכל אלמוג-ברחקרי מקרה איכותניים. ראיונות עומק, תצפיות, ניתוח תוכןPDF
ענת אילוזשקופה, בלתי נראית. אלימות כלכלית כלפי נשים בארגונים2022MAהמכללה האקדמית עמק יזרעאלפרופסור דלית יסעור בורוכוביץמחקר איכותני הנובע מהפרדיגמה הפנומנולוגיתPDF
יעל הרשקוביץתהליכי קבלת החלטות להתגרש בקרב גברים ונשים שיזמו גירושין2015Phdאוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' לאה קסןמחקר נרטיבי, ראיונות סיפור חייםPdf
ינון חיותה תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי הוראה לאורך כעשר שנות קריירה2014PhDאוניברסיטת חיפהפרופ' לילי אורלנד-ברקמתודולוגיית-על ממוקדת במשתתפים, ראיונות חצי מובניםPDF
גבעון שרהתהליכים קוגנטיביים ורגשיים שחווים תלמידים עם לקויות למידה בהתמודדותם להשגת תעודת הבגרותאריה כהןתיאוריה מעוגנת בשדה, חקר מקרים מרובים, מחקר אורך
אופלטקה יזהרתופעת ההתחדשות העצמית של מנהלות בתי הספר בתקופת אמצע הקריירה1998PhDהאוניברסיטה העבריתדוד ברגל, דן ענברסיפורי חיים, הראיון הפתוח
אזר אלישע תפיסות של הורים לגבי קיומן ואופיין של פגיעות מיניות בילדים בישובים קטנים בחברה הדתית לאומית2013MAהאוניברסיטה העבריתפרופ' מוחמד חאג'-יחיאPDF
בירגר ליאורתפיסותיהם של גברים מבקשי מקלט מאריתריאה בנוגע לתפקידי מגדר, נישואים ומיניות על רקע ההגירה2015MAאוניברסיטת תל-אביבפרופ' עינת פלדמחקר איכותני-נטורליסטי, ראיונות עומק חצי מובניםPDF
קנייפל יבגניתפיסת המחלה הפסיכיאטרית בקרב מהגרים פגועי נפש מברית-המועצות לשעבר 2011MAעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריוןפרופ' יוליה מירסקימחקר נרטיבי, סיפורי חיים
ברזיס מאירתקשורת המונים בנושא בריאות בישראל - סקר כתבי בריאות וניתוח תוכן של עיתונות כתובה2009MAרפואה, האוניברסיטה העבריתדוד חיניץ, גדי וולפספלדכמותי סקר כתבי בריאות, ניתוח תוכן
איילת פריאורתשלום עבור מין במסגרת תיירות: חוויתם של גברים ישראלים2017M.Aאוניברסיטת תל אביבפרופסור עינת פלדאיכותנית-נטורליסטית. נערכו ראיונות עומק חצי מובניםPDF