מאגר חוקרים

שם החוקר
  
תואר אקדמי
  
שיוך מוסדי
  
תחומי מחקר מתודולוגייםמסנןתחומי מחקר תוכנייםמסנן
אביבית אגם-דאליד"רמרצה במחלקות לתקשורת במכללות שונות
סמיוטיקה, ניתוח טקסטים חזותיים​
 
פרסומת, טקסטים מהתרבות הפופולארית ותרבות היום יום בדרך כלל בהקשר ישראלי​
 
אברהם פרנקשלישי במגמה למנהל החינוךאוניברסיטת תל אביב
תיאוריה מעוגנת בשדה​
 
תחום הניהול החינוכי - מנהלות/י בתי-ספר​
 
אורי קציןד"רסמינר הקיבוצים
חקר תהליכי הוראה-ולמידה
​  
הכשרת מורים והכשרת מנהלי בתי ספר, מחקר הערכה בחינוך ורווחה.​
 
אורית בנדס-יעקבתלמידה לתואר שלישיהאוניברסיטה העברית, המחלקה לסוציולוגיה של החינוך
מחקר נרטיבי, ניתוח שיח, ניתוח סיפורי חיים, אתנוגרפיה,נרטיבים של סדנאות טיפוליות (תצפיות) מחקר מעורב (כמותי ואיכותני)​
 
קונפליקטים ופתרון קונפליקטים, נרטיבים של עליה והסתגלות, רוחניות.​
 
אורית הירשתלמידה לתואר שלישי באנתרופולוגיהבמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אתנוגרפיה, ראיונות עומק, ניתוח תוכן ואנתרופולוגה ויזואלית​
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של בעלי חיים, תיאוריות של "אחרות" (otherness), חקר יוון בת זמננו, אנתרופולוגיה מגדרית ואנתרופולוגיה של הדת, משיחיות וחב"ד​
 
אורנה שץ אופנהיימר
נרטיב של מורים זהות /זהויות מקצועיים ודרכי הבנייתה דרכים להוראת מחקר איכותני
איה יאסיןM.Adepartment of Man in Dryland - Albert Katz International school
environmental sociology
participatory action research, sustainable development, activism, Bedouin community
אילאיל הרציון-שניד"רהמחלקה לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה והחטיבה לפולקלור, אוניברסיטת בן-גוריון
עבודת שדה הכוללת תצפיות-משתתפות וראיונות-עומק 
​  
תרבויות המזרח-הרחוק בכלל, טיבט ובודהיזם בפרט
​  
אילה לוטןד"רראמ"ה - רשות ארצית למחקר והערכה, פרילנסרית
מחקרי הערכה איכותניים ומשולבים/מחקר נרטיבי יישומי/אתנוגרפיה,  בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי​
אילנית יעקבדוקטורנטיתביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה
פנומונולוגיה וחקר הנרטיב​
חוקרת חוויות אישיות ונרטיבים על פציעות גוף. בדוקטורט מתמקדת בפציעות גוף בעקבות תאונות דרכים​
איריס בקשי ברושד"רסמינר הקיבוצים
אוטואתנוגרפיה, אתנוגרפיה, פנומנולוגיה, פורטרטים איכותניים​
סוציולוגיה של החינוך, סוציולוגיה של הכיתה, תפקידי מורים, אוטואתנוגרפיה כעשייה חברתית, אמפתיה​
איריס יניבד"רבפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בחוג להוראה, למידה והדרכה
מחקר איכותני, חקר מקרה, מחקר פעולה​
ידע מורים, "מורה טוב", דיאלוג בהוראה, דרכי הוראה, חשיבה ביקורתית, טיפוח חשיבה בהוראה, הוראת מקרא​
אירית דלומי תורתיM.Aדוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר, אוני' בר-אילן
מחקר נרטיבי פמיניסטי,אתנוגרפיה ושיתוף במחקר, מחקר משחרר​
נשים עם-חירשות בעולם העבודה ובמקצועות הוראה, טיפול וחינוך​
אליסון סטרן פרץתלמידה לתואר שלישיאוניברסיטת בן-גוריון - פסיכולוגיה חברתית
מחקר נרטיבי, סיפורי חיים, ניתוח שיח, שילוב בין ניתוח שיח וניתוח בלשני-סמיוטי​
טראומה וחוסן, שיח חברתי על התמודדות וגבורה, התמודדות עם מצבי לחץ, טרור, שואה​
אסתי ארואסדוקטורנטיתאוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לחינוך
מחקר נרטיבי​
זכרונות מבית ספר, זהות והגיל המבוגר​
אסתי דרורדוקטורנטית (מסיימת את כתיבת הדסרטציה)הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
פרדיגמה נרטיבית, מחקר פמיניסטי​
ניצולות שואה, מגדר​
 
אפרת שלויתלמידת תואר שלישיאוניברסיטת בן גוריון, החוג למגדר
ניתוח ראיונות עומק וניתוח חזותי.   ​
ארנון בן-ישראלד"רהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פנומנולוגיה, מחקר מקום, גיאוגרפיה תרבותית-הומניסטית, טופונימיה​
נופים תרבותיים ותחושת מקום בהבניית המקום בקרב מתנחלים​
גבריאלה ספקטור- מרזלד"רהמחלקה לעבודה סוציאלית והמחלקה לסוציולוגיה של הבריאות וגרונטולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מחקר נרטיבי
​  
זהות בזיקנה, זיקנה ומגדר, זיקנה ותרבות, גרונטולוגיה נרטיבית, עובדים זרים בתחום הסיעוד
​  
ג'וליה צ'ייטיןPhDמכללת ספיר
נרטיבים, ביוגרפיות, סוגיות אתיות ומתודיות
​  
הסכסוך הפלסטיני-ישראלי,ההשכלות של טראומה חברתית מאסיבית על הקרבנות וצאצאיהם
​  
גיזה שביב- שניידרד"רמכללת דוד ילין
1.תמיכה בתהליכי הניתוח, הפרשנות, העיבוד והייצוג של נתונים (טקסט מולטי מדיה) באמצעות תוכנת אטלס, ברמה טקסטואלית וקונספטואלית. 2.תמיכה תיקשובית בתהליכי כתיבה אקדמית. 3. תמיכה בהכנה לכנסים - פוסטרים,מצגות ותקצירים
​  
1. חקר התרבות הדיגיטאלית (מיחשוב, תקשורת, תקשוב) והשפעתה על העובדים, על תהליכי הלמידה וההדרכה ועל דפוסי הניהול.2. חקר התרבות האירגונית במוסדות חינוך (בתי ספר,מכללות ואוניברסיטאות), ובמוסדות בריאות (מחלקות בבתי חולים
​  
גל סילברמןד"ראוניברסיטת בר-אילן, התכנית לניהול מו''מ ויישוב סכסוכים; ועוזר מחקר בביה''ס למנהל עסקים, המחלקה למערכות מידע
: Content Analysis and Mixed Methods, Netnography, Semiotics
 (QACDAS: NVivo, Narralizer)

Dispute Systems Design and Futures Studies, Online Social  Network Analysis, Cyber Conflict
גליה גלזנר חלדד"רמכון שכטר למדעי היהדות
מחקר נרטיבי פרשני, ניתוח שיח, חקר מקרה ממוקד בדמות, אתנוגרפיה
​  
זהות וזיכרון בחברה הישראלית, זיכרון השואה בישראל, חקר מקרה ממוקד בדמות: ק.צטניק, אליעזר גרינבוים, ד"ר אבו אל-עייש
​  
גלית ינאי ונטורהדוקטורנטיתהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אתנוגרפיה, ניתוח נתונים באמצעות מודל ה- grounded theory תיאוריה הצומחת מהשדה
​  
מגדר, ניהול מתנדבים
​  
דבי ינקו-חדדתלמידה לתואר שלישיהמחלקה לחינוך אוניברסיטת  בן-גוריון
אתנוגרפיה - תצפיות וראיונות​
חוקרת הומור ככלי בתקשורת בינאישית בהקשר של תרבות ארגונית ומנהיגות​
דורית יוסףסטודנטית לתואר שלישיהתכנית ללמודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן
ניתוח נארטיבי​
עליה חמישית, כתבים אוטוביוגרפיים​
דלית יסעור-בורוכוביץד"רהחוג לשירותי אנוש, מכללת עמק יזרעאל
ראיונות נרטיביים, אוטו-אתנוגרפיה, grounded theory​
אלימות נגד נשים, נשים בחברה הישראלית, זהויות גבריות, אתיקה בשירותי אנוש​
חגית פרץPHDהמכללה האקדמית אשקלון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מחקר אתנוגרפי​
פיתוח שרותי אנוש רגישי תרבות, הריון, לידה ותינוקות בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים , מומים מולדים, נשים הרות ותינוקות בחברה הבדואית בנגב, קידום בריאות, תמותת תינוקות​
חגית רודריגז-גארסיאדוקטורנטיתהמחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מחקר איכותני נרטיבי​
הנרטיב של טהרת המשפחה בקרב נשים דתיות לאומיות מדורות שונים.​
חגית ריפינסקיתלמידה לתואר שלישיאוניברסיטת בר אילן, החוג לבלשנות אנגלית
ניתוח בלשני של נרטיבים וסיפורי חיים הכתובים בשפה זרה​
טראומה והתמודדות​
חיותה ינוןתלמידה לתואר שלישי ומרצההחוג להוראה, למידה והדרכה, אוניברסיטת חיפה; הפקולטה לחינוך, מכללת אורנים
שיטות שונות לניתוח נתונים איכותניים​
קריירות של מורים, פרישה והתמדה של מורים מהמקצוע, מורים מתחילים, התפתחות מקצועית של מורים, ניהול רושם ​
חיים אישךד"רהוראת המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון
הוראת פיסיקה והוראת מדע בגיל הרך​
חיים נויד"רמכללת ספיר
נרטיב, ניתוח שיח, תרבות חומרית, מוביליטי​
גבריות, תיירות, לאומיות והנצחה, גוף, טכנולוגיה, יומיום​
חסיה לובצקיד"רמדעי הבריאות, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה
מחקר משולב: כמותי ואיכותני ניתוח תוכן תיאוריה מעוגנת בשדה
בריאות הפריפריה מתן שירותי-בריאות לאוכלוסיות מגוונות תרבותית בדואים, יהודים, רפואה כלכלית נגישות וזמינות שרותי הבריאות
טל פרידמןדוקטורנטיתאוניברסיטת תל אביב
עבודת שדה הכוללת ראיונות עומק, ניתוח תוכן (חקר מקרים), מתבססת בחלקה על תיאוריה מעוגנת בשדה
טלוויזיה פופולארית, שיתופי פעולה בין יוצרים ומפיקים לגורמים בעלי אינטרס: זכיינים, עמותות וקרנות, ארגונים מסחריים. שיווק תכנים מסחריים (פרסום סמוי) ושיווק תכנים חברתיים, בריאותיים וסביבתיים על ידי שילובם בטקסטים טלוויזיוניים פופולאריים.
טלי גוטפרידבוגרת התוכנית לתואר שני בתרפיה במוסיקהאוניברסיטת בר אילן
פנומנולוגי איכותני
תרפיה במוסיקה ואוטיזם
טלי היושד"רבית הספר לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
מחקר פנומנולוגי, אתנוגרפיה
תרבות הצריכה, פנאי
טליה רכביד"ר (פסיכולוגיה), פוסט-ד"ר (גרונטולוגיה)החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן-גוריון.
-גישת התאוריה המעוגנת בשדה
-שילוב מידע ארכיוני
-שילוב אמצעי רישום ויזואליים
פסיכולוגיה סביבתית, משמעות הבית, הקשיש וסביבתו/ה.
יובל אשושדוקטורהמכללה האקדמית גליל מערבי – החוג לסוציולוגיה. המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה
מחקר נרטיב
חקר הקיבוץ, זהות חברתית
יוכי סימן-טובלומדת לקראת תואר שלישיהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בר- אילן
אוטופסיה וכן מחקר נרטיבי,כל אלו בשילוב עם  היבטים כמותיים- סטטיסטיקה תיאורית.
פסיכולוגיה וחינוך- חקר התאבדויות
יזהר אופלטקהפרופ' חברהחוג למינהל ומדיניות החינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
סיפורי חיים, ראיונות חצי מובנים
חקר המגדר בניהול, חקר הקריירה של מורים ומנהלים, חקר תהליכים ארגוניים וניהוליים בבתי ספר ומכללות
יעל (ילי) נתיבדוקטורט בשיפוטהמגמה לסוציולוגיה של החינוך, בית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית בירושלים
אתנוגרפיה ואתנוגרפיה של הגוף, ניתוח תוכן וניתוח נרטיבי של סיפורי חיים
מחקר בצמתים המשותפים ל - מחול, פרפורמנס, חינוך, גוף, מגדר, נעורים, זהות, אתיקה ואסתטיקה של הגוף
יעל רוטנברגדוקטוראוניברסיטת בר-אילן, המכללה החרדית והמכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל
מחקר איכותני תלוי אמנות , סיפורי חיים
מגדר, גיבוש זהות של נשים  בשירה, גיבוש זהות מקצועית של יועצים חינוכיים
יעקב רוטקוביץתלמיד לתואר שלישיהמחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית
אתנוגרפיה ארגונית
מחקר ארגוני, תהליך קבלת החלטות
כרמית-נעה שפיגלמןד"ראוניברסיטת חיפה
ראיונות, תצפיות, ניתוח תוכן, חקר מקרה, תיאוריה המעוגנת בשדה. מתודולוגיה מעורבת – מחקר איכותני וכמותי (mixed methods).
​  
בריאות הנפש של אנשים עם מוגבלויות שונות (זהות של מוגבלות). שימוש בסביבות מתוקשבות לתמיכה ולהעצמה.
​  
ליאת גרנקPhDאוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לבריאות הציבור
Mixed-Method, Grounded Theory, Discourse Analysis, Narrative Analysis
Grief and Emotional Well Being of Healthcare Professionals, Psycho-Oncology (Psycho-social aspects of cancer on cancer patients and their families), Qualitative Methods, Women's Mental and Physical Health.
לילך ניישטטד"ר ראש קבוצת 'הסיפור שלך'. עמיתת מחקר במרכז ללימודי נשים, מסצ'וסטס.
אתנוגרפיה של קריאה, אינטראקציוניזם פרשני (דנזין), ניתוח שיח קבוצתי של קוראים מקצועיים ובלתי מקצועיים, אוטו-אתנוגרפיה, תצפית משתתפת, תיאוריות קריאה במחקר הספרות ובמחקר הסוציו-תרבותי.
סוציולוגיה של הקריאה (ניתוח הדינמיקה באירועים קבוצתיים של פרשנות טקסטים, השוואה בין פרשנויות של קוראים מקצועיים ובלתי מקצועיים, יחידים ובקבוצות), מחקר הספרות (רומנטיקה אנגלית, מחקר הפרגמנט, תיאוריות של קריאה, לימודי קולרידג' וקריסטבל). ​
לימור מעודד דנוןדוקטורנטיתהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון
ניתוח שיח וניתוח נרטיבי (סיפורי חיים)
​  
סוציולוגיה של גוף, התיאוריה הקווירית, סוציולוגיה של ידע
​  
מיה לביא-אג'איד"רהמרכז הישראלי למחקר איכותני, אוניברסיטת בן-גוריון
מחקר פעולה משתף, מחקר פמינסטי, IPA , ניתוח תמטי-נושאי, רפלקציה
פסיכולוגיה, מגדר, בני נוער, בריאות מינית, בריאות וחולי
מייטרי שחםעו"ס קלינית, תרפיסטית בתנועה (DMT), דוקטורנטית בע"סבי"ס לעבודה סוציאלית בר אילן
מחקר פנמנולוגי, grounded theory
חקר זהות מקצועית, מעמד וגבולות מקצועיים בקרב מטפלים , שילוב שיטות טיפול גופניות-נפשיות בטיפול הנפשי בקרב מטפלים מילוליים
מיכל קרומר-נבוד"רראש המרכז הישראלי למחקר איכותני ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון
נרטיב, ניתוח שיח, מחקר פעולה משתף, מתודולוגיות אמנציפטוריות
עוני, אוכלוסיות שוליות
מיקה לאון-בקסטודנטית לתואר שלישיהאוניברסיטה העברית בירושלים- המרכז להוראת המדעים
מתודולוגיות אתנוגרפיות וקוגנטיביות: תצפיות, ראיונות, ניתוח מסמכים ושאלונים
תהליך רכישת המומחיות בקרב סטודנטים לאקולוגיה המבצעים מחקרי-שדה
מירי לוין-רוזליסד"רהמחלקה לחינוך אוניברסיטת בן-גוריון ומכון דיוידסון לחינוך מדעי שליד מכון וייצמן למדע.
מחקר אבדוקטיבי, הרמנויטיקה, כלים השלכתיים, אתנוגרפיות וחקרי אירוע

הערכה של תוכניות; חקר ארגונים ולמידה ארגונית; מערכים תרבותיים, בין-תרבותיים ורב-תרבותיים

מירי פלגלקראת תואר שניביה"ס לתרפיות באומנויות, מגמת דרמה תרפיה, אוניברסיטת חיפה
נרטיב ואיכותני על פי יחידות משמעות
"תיאטרון עדות": חקר השואה מהיבט העדות - חווית סיפור השואה באמצעים דרמה תרפויטים בקרב ניצולי שואה שהיו ילדים בתקופת השואה
מרגלית יוסיפוןד"רראש ביה"ס לחינוך, המכללה האקדמית אשקלון
אתנוגרפיה, חקר מקרה, סיפורי חיים

רפורמות ושינויים בחינוך, סוציולוגיה של החינוך, כיתה הטרוגנית, שיטות הוראה, היבטים פדגוגיים וארגוניים של ביה"ס
משה בן סימוןד"רהמחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
איסוף נתונים אודיטוריים, פנומנולוגיה, תיאוריה מעוגנת בשדה.
תוקפנות ושירה של קולקטיב, שיקום קורבנות ועבריינים באמצעות מוסיקה, הפרעת דחק פוסט-טראומתית (PTSD)
נאוה בן-ארצי שיברדוקטורנטיתאוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מחקר משולב שיטות: כמותי ואיכותני
ייצוגים חברתיים, הורות, מחוננות, מרכז ופריפריה
נג'ואן סעאדהPhDמכללת סמינר הקיבוצים
case studies, phenomenology, and narrative research
זהויות אזרחות ודתיות של מיעוטים, חינוך רב-תרבותי,סוציולוגיה של החינוך
נורה גוטליבתלמידה לתואר שלישימחלקה לניהול מערכות בריאות, פקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטה בן-גוריון
שילוב בין מתודולוגיה כמותי ואיכותני, ניתוח תוכן, ניתוח שיח
חקר הגירה ובריאות, מדיניות בריאות, סוציולוגיה של הבריאות
נורית צדרבויםד"ריוצרת וחוקרת בינתחומית עצמאית מרצה במכון מופ"ת, אוניברסיטת חיפה, בבית הספר לתרפיה באומנויות ועוד
מחקר מבוסס אמנות, מחקר עצמי, אוטו אתנוגרפיה, אינטרטקסטואליזם
תחומי המחקר מתמקדים בחקר העצמי באמצעות ציור דיוקן עצמי כדימוי ויזואלי, כחקר מקרה, כמחקר עצמי וכפרשנות לטקסטים ויזואליים  בתפיסה בינתחומית
נטע ארנון-שושנילימודים לקראת תואר ד"רמגדר, אוניברסיטת בר אילן
נרטיב
צבא וחברה, מחקר קוהורט. נושא עבודת הדוקטורט: תפיסת ההשפעה של השירות הצבאי על מהלך החיים: מחקר קוהורט בפריפריה הישראלית


ניקי אהרוניאןד"ראורנים - המכללה האקדמית לחינוך

תחומי מחקר מתודולוגיים: מחקר נרטיבי, practitioner inquiry, ניתוח נרטיבי, גישה דיאלוגית. אוטואתנוגרפיה
התפתחות מקצועית של מורים, כתיבה, הוראת הכתיבה, סיפורי הוראה, הוראת אנגלית כשפה זרה, התאוריות של בכטין.


נעמה שקד לויסיום MAהמחלקה לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון
אנתרופולוגיה: אתנוגרפיה, אתנוגרפיה און-ליין, ראיונות עומק
אנתרופולוגיה של תיירות,  מגדר, תחבורה, לאומיות במסעות "מלכת המדבר"
נעמי שמואלמסיימת השנה תואר שניהחוג לפולקלור יהודי, האוניברסיטה העברית ירושלים
ניתוח ראיונות עומק, אתנוגרפיה
חקר הגירה, חינוך, הורות, יוצאי אתיופיה

סיגל חן-אגמוןלקראת סיום תואר שלישיחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון
הראיון הנרטיבי, הראיון המאזכר; ניתוח מסמכים
הערכה בחינוך, הערכת פרוייקטים חברתיים,

סיגל נגר-רוןד"רמכללה אקדמית ספיר
סיפורי חיים, ניתוח נרטיבי,ניתוח שיח, ראיונות עומק
מגדר, אתניות, מעמד וזהות
סראב אבורביעה-קווידרד"רהמחלקה לאדם במדבר, המכונים לחקר המדבר אוניברסיטת בן גוריון בנגב
נרטיב ואתנוגרפיה
חברה בדווית בנגב, זהות, יחסי מגדר והשכלה גבוהה
עדנה קפל-גריןד"רמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
אתנוגרפיה, מחקר נרטיבי
נשירה מבית ספר, ילדים ונוער בסיכון, עברינות נוער, מורים מתמחים מורים כמנהיגים חינוכיים
עדנה רוביןדוקטוראחווה, המכללה האקדמית לחינוך
סיפורי חיים, נרטיב, אתנוגרפיה, מחקר עצמי

מחקר בחינוך, מגדר, הגירה, מיעוטים

עופר גוטרמןלימודים לקראת תואר שלישיהמחלקה למזרח תיכון, אוניברסיטת בן-גוריון
ניתוח שיח
חקר תרבות פוליטית
עידית מיכאלידוקטורנטית1. האוניברסיטה העברית, המגמה לסוציולוגיה של החינוך. 2. הסוכנות היהודית, מחקר והערכה.
מחקר נרטיבי, פנומנולוגיה, תיאוריה מעוגנת בשדה, סיפורי חיים, חקר מקרה.
מחקרי הערכה לתכניות חינוך, רווחה, התנדבות ותכניות משותפות עם קהילות יהודיות בעולם. חקר תרבות, מגדר ומשפחה.
עינת קרןתלמידה לתואר שלישיאוניברסיטת חיפה המגמה לייעוץ והתפתחות האדם
נרטיב, פנמנולוגיה, סיפורי חיים
יחסי אימהות וילדים מבוגרים (ילדים מעל גיל 30), תהליכי שינוי ביחסים בין-אישיים
ענת גילתד"רהמחלקה לתואר שני,  הוראה ולמידה: פיתוח מורים לתפקידי הדרכה.  גורדון, המכללה האקדמית לחינוך חיפה
מחקר נרטיבי, מחקר פעולה ומחקר משולב.
תהליך ההעצמה אצל סטודנטיות וסטודנטים, בית הספר והמשפחה, שילוב תלמידם בעלי צרכים מיוחדים בבית ספר רגיל
עפרה אורדוקטורנטיתאוניברסיטת בר-אילן, התוכנית ללימודי מגדר
נרטיב
חקר זוגיות,  חקר משפחה, חקר תמורות במעגל החיים, חקר אמצע החיים
פאולה פדר-בוביסד"רהמחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 grounded theory, סיפורי חיים, חקר מקרה​
סוציולוגיה של הבריאות; סוציולוגיה של הרפואה; ארגוני בריאות​
צילה וייסד"ראוניברסיטת בן גוריון, משרד החינוך
חקר פרשני, מחקר פעולה, זיהוי ומעקב אחר תהליכי שינוי
​  
חינוך, קהילות, ארגונים, מנהיגות
​  
רוית ניסן Phdאוניברסיטת בר-אילן
חקר התופעה של מעבר תרבותי, הסתגלות והורות לתינוקות
בריאות הנפש, גיל הינקות
רוני סטריארד"רבית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה
תיאוריה מעוגנת בשדה, מחקר נרטיבי, חקר הבנייתי.
אוכלוסיות החיות בעוני ובהדרה חברתית על רקע שונות תרבותית, מגדר, מעמדית, דתית וכו'.
רונית ליברמנש ורדידוקטורנטיתהתוכנית ללימודי מגדר, בר-אילן
בין-תחומי, סייבר-אתנוגרפיה וניתוח תוכן
קהיליות אינטרנטיות מקומיות וגלובליות
רות פרסרדוקטורנטיתהתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן
חוקרת את האופנים הנרטיביים באמצעותם נשים מספרות סיפורי חיים שערורייתיים, בעיקר שאלות של קוהרנטיות, מחקר קווירי, פוסט סטרוקטורליסטי ומערב בין השאר שיטות כניתוח שיח
צומת של מגדר, מיניות ושארות
רחל ארהרדפרופ'אוניברסיטת תל אביב , בית ספר לחינוך, החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי
תחום המחקר אתנוגראפי
חקר מקצוע הייעוץ החינוכי והתערבויות ייעוציות חינוכיות בבתי ספר
ריבי פריימסיימת שנה ב' במסלול ישיר לדוקטורטהמחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
מתעתדת לבצע מחקר נרטיבי בתחום ההתמודדות עם השכול, תוך שימוש במתודולוגיה מעורבת
רינת חלאביד"רמכללת תלפיות
מחקר הרמנויטי
רן פלגתלמיד לתואר שלישיהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון
מגוון תחומי מחקר מתודולוגיים
הוראת המדעים באמצעות תיאטרון
רנה ברנרד"רמכללת סמינר הקיבוצים
חקר נרטיבי, ניתוח השיח
מחקר חינוכי, זהות מקצועית של מורים ופרחי הוראה
שלוה ויילד"רהמכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית
תצפית משתתפת, נרטיבים, סיפורי חיים, הלגיטימציה של שיטות איכותניות
חקר יהודי אתיופיה, חקר יהודי הודו, ריטואל, עדתיות והגירה
שרה אתנס-העליוןמאסטר כולל תיזהאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה
מחקר איכותני, אתנוגרפיה, ראיונות עומק, ניתוח תוכן ואנתרופולוגיה
חנוך,מגדר, תיירות,יזמות פרטית,ספורי חיים
שרה זמירד"ראוניברסיטת בן גוריון באילת והמכללה האקדמית לחינוך, אחווה
ניתוח  תוכן

ניתוחי תוכן של ספרי לימוד וטקסטים שונים בהקשרי תרבות וחברה
שרה כ"ץד"ר  פוסט ד"רהמכללה האקדמית "שאנן" חיפה
חקרי מקרה, תיאוריה המעוגנת בשדה, מחקרי פעולה, אוטואתנוגראפיה
חינוך, הכשרת מורים, חינוך רפואי
שרון חלבה- עמירד"רעמיתת מחקר מרכז חיפה למשפט וטכנולוגיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
ניתוח תוכן אינטרנט, נרטיב, ראיונות עומק
משפטים; מדעי המדינה; לימודי אינטרנט; תקשורת
תלמה פלורנטיןתלמידה לתואר שלישיהתכנית הבינתחומית באמנות- הפקולטה לאמנות, אוניברסיטת תל-אביב
אינטרטקסטואליות ואינטרטקסטואליות קולנועית. ​
בחינת הקשר בין מיתוסים מוקדמים, טקסטים מקראיים והפרשנויות, טקסטים נוצריים ופרשנויות, קולנוע, והיבטים חברתיים  ​
תמר שפיראד"רהמרכז היהודי- ערבי אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
מחקר איכותני ונרטיבי, ניתוח נרטיבי ופרדיגמטי של סיפורי חיים ​
 
נשים במערכת החינוך הערבית בישראל ומנהלות ערביות בחינוך וברווחה: סיפורי חיים מן ההיבט האישי, המקצועי, המגדרי והפוליטי. ​
תרצה הכטרתואר שלישי PhDהשתייכתי בעבר למחלקה למדעי המדינה ותקשורת ציבורית, אוניברסיטת בר אילן
ניתוח שיח, אתנוגרפיה ברשת​
חקר נרטיבים לאומיים ומיתוסים פוליטיים, חקר רטוריקה של מנהיגים, חקר שיח של קהילות וירטואליות​