​​​

תוכנית ופתיחת ההרשמה לכנס התשיעי למחקר איכותני
אנו מתכבדות להציג בפניכם את תוכנית הכנס. אנא ראו קובץ מצורף.
לתשומת ליבכם, ההרשמה המוקדמת ותשלום מוזל היא עד ה- 5.2.23.

קישור להרשמה מצורף במייל זה.
דוקטורנטיות ודוקטורנטים מהפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון - אנא הירשמו בקישורית שנשלחה אליכם ממזכירות הפקולטה.

דוקטורנטיות ודוקטורנטים מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון - נא לפנות במייל למרכז (icqm@bgu.ac.il) לצורך הרשמה לכנס. כל הקודם.מת זוכה!

מצורף דף מידע שימושי לבאי/באות הכנס.

להרשמה: https://shop.bgu.ac.il

לתוכניית הכנס: Congress Program 2.1 (1).pdf


בברכה חמה,

ד"ר פאולה פדר-בוביס וד"ר שני דליות 

המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה