בשנת הלימודים תשפ"א מציע המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה קורס לתלמידי דוקטורט אשר עושים שימוש בשיטות מחקר איכותניות. 

הקורס מיועד לסטודנטים לדוקטורט אשר מעוניינים להעמיק את ההבנה שלהם במחקר איכותני על כל מגוון שיטותיו. בקורס נדון בבסיס התיאורטי והאפיסטמולוגי של הפרדיגמה המחקרית האיכותנית, וגישות מרכזיות בפרדיגמה זו; נערוך הכרות המבוססת על הרצאות ותרגול עם כלי המחק ר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, כולל ראיונות תצפיות טקסטים ויומן חוקר; נלמד ונתרגל שיטות שונות לניתוח נתונים כולל ניתוח תמטי, נרטיבי ושיח, נבחן סוגיות בחירת הנושא ועיצוב שאלת המחקר, בחירת אוכלוסיית המחקר, אתיקה, וכתיבה. הקורס יכלול דוגמאות והרצאות האורח אשר יהוו הזדמנות למפגש עם חוקרים מובילים ומחקרים איכותניים מעולמות תוכן מגוונים.

הקורס נערך ביוזמת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ופתוח לתלמידים/ות דוקטורט ממחלקות שונות בשנה הראשונה או השנייה ללימודיהם /ן בעלי ידע קודם במחקר איכותני.

הקורס מזכה ב-4 נק"ז.

הקורס יתקיים בימי שלישי פעם בשבועיים בין 10:15-13:45
 
הקורס מיועד לסטודנטים של הפקולטה אך פתוח גם לסטודנטים של פקולטות אחרות ואוניברסיטאות אחרות. מי שמעוניין בפרטים נוספים יכול לכתוב לד"ר מיה לביא-אג'אי  laviema@bgu.ac.il   

סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון יכולים להירשם ישירות במערכת הקורסים. מספר הקורס 196-2-0041

 

תודה רבה

מיה​​

סילבוס איכותני דוקטורט תשפא.pdf