בשנת הלימודים תשפ"ב מציע המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה שני קורסים לתלמידי דוקטורט ותואר שני אשר עושים שימוש בשיטות מחקר איכותניות.

קורס מתקדם במחקר איכותני לתלמידי דוקטורט  

הקורס מיועד לסטודנטים לדוקטורט אשר מעוניינים להעמיק את ההבנה שלהם במחקר איכותני על כל מגוון שיטותיו. בקורס נדון בבסיס התיאורטי והאפיסטמולוגי של הפרדיגמה המחקרית האיכותנית, וגישות מרכזיות בפרדיגמה זו; נערוך הכרות המבוססת על הרצאות ותרגול עם כלי המחק ר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, כולל ראיונות תצפיות טקסטים ויומן חוקר; נלמד ונתרגל שיטות שונות לניתוח נתונים כולל ניתוח תמטי, נרטיבי ושיח, נבחן סוגיות בחירת הנושא ועיצוב שאלת המחקר, בחירת אוכלוסיית המחקר, אתיקה, וכתיבה. הקורס יכלול דוגמאות והרצאות האורח אשר יהוו הזדמנות למפגש עם חוקרים מובילים ומחקרים איכותניים מעולמות תוכן מגוונים.

הקורס נערך ביוזמת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ופתוח לתלמידים/ות דוקטורט ממחלקות שונות בשנה הראשונה או השנייה ללימודיהם /ן בעלי ידע קודם במחקר איכותני.

הקורס מזכה ב-4 נק"ז.

הקורס יתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בין 10:15-13:45
 
הקורס מיועד לסטודנטים של הפקולטה אך פתוח גם לסטודנטים של פקולטות אחרות ואוניברסיטאות אחרות. מי שמעוניין בפרטים נוספים יכול לכתוב לד"ר מיה לביא-אג'אי  laviema@bgu.ac.il   

סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון יכולים להירשם ישירות במערכת הקורסים. מספר הקורס 196-2-0041
סילבוס תשפב.pdf​​​


מושגים ושיטות בניתוח שיח אתנוגרפי-בלשני

הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים למחקר (תואר שני במסלול המחקרי או דוקטורט) שמעוניינות/ים להעמיק את ההבנה והיכולות שלהן/ם בניתוח נתוני שיח ואינטראקציה (ראיונות, תצפיות, וכד'). 

בקורס ישתתפו 20 סטודנטים, המשתתפים יכירו מושגי מפתח ושיטות לניתוח שיח ופעילות גומלין, הלקוחים ממסורות מרובות, ביניהן האתנוגרפיה של התקשורת, ניתוח שיחה, אנתרופולוגיה בלשנית, מיקרו-אתנוגרפיה וסמיוטיקה חברתית. הקורס ייערך במתכונת של סדנה אינטנסיבית במהלך חופשת הסמסטר (17-19 ו-24-26 בינואר 2022), בה נלמד מחקרים מכוננים בתחום, נתנסה הלכה למעשה בניתוח נתוני שיח, ונדון בדילמות מתודולוגיות וסוגיות פרשניות. חלק משמעותי מהקורס יוקדש לניתוח נתונים של המשתתפים והמשתתפות בקורס. מסיבה זאת, תנאי קדם להשתתפות בקורס הינו להיות לאחר איסוף של נתוני שיח ואינטראקציה רלוונטיים, אותם תביאו לדיון בקורס (נתוני תצפית, ראיונות, אינטראקציה מקוונת וכד', רצוי מוקלטים באודיו או בווידאו). 

הקורס מזכה ב-2 נק"ז.  

סילבוס תשפב מושגים ושיטות בניתוח שיח אתנוגרפי-בלשני.pdf