בשנת הלימודים תשע"ח מציע המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה קורס לתלמידי דוקטורט אשר עושים שימוש בשיטות מחקר איכותניות. 

הקורס מיועד לסטודנטים לדוקטורט אשר מעוניינים להעמיק את ההבנה שלהם במחקר איכותני על כל מגוון שיטותיו. בקורס נדון בבסיס האונטולוגי והאפיסטמולוגי של הפרדיגמה המחקרית האיכותנית, וגישות מרכזיות בפרדיגמה זו; נערוך הכרות המבוססת על הרצאות ותירגול עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, כולל ראיונות תצפיות טקסטים ויומן חוקר; נבחן סוגיות בבחירת נושא ועיצוב שאלת המחקר, בחירת אוכלוסיית המחקר, סוגיות אתיות, נלמד ונתאמן בשיטות שונות לניתוח נתונים ונדון בסוגיות של כתיבה איכותנית.

הקורס נערך ביוזמת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ופתוח לתלמידי דוקטורט מכל הפקולטות באוניברסיטה אשר יש להם ידע קודם במחקר איכותני (למדו קורס במחקר איכותני בתואר הראשון ו/או השני) ואשר עושים שימוש במחקר איכותני בעבודת הדוקטורט שלהם. הקורס מזכה ב-4 נק"ז.

הקורס יתקיים בימי שלישי פעם בשבועיים בין 10:00 ל 14:00 (החל מהשבוע השני של הסמסטר)

 הקורס מיועד לסטודנטים של הפקולטה אך פתוח גם לסטודנטים של פקולטות אחרות ואוניברסיטאות אחרות. מי שמעוניין בפרטים נוספים יכול לכתוב לד"ר מיה לביא-אג'אי  laviema@bgu.ac.il   

סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון יכולים להרשם ישירות במערכת הקורסים (מספר הקורס 10.3.1127

 

תודה רבה

מיה​​


סילבוס איכותני דוקטורט תשעח.pdf