הספרים אינם ניתנים להשאלה, אך ניתן להגיע למרכז ולעיין בהם בתיאום במייל icqm@bgu.ac.il

 

קטלוג עברית
שם הספרמחברעורך
המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני - הלכה למעשהאשר שקדי
מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תיאוריה ויישוםאשר שקדי
המחקר האיכותי בהוראה ובלמידהנעמה צבר בן-יהושע
המחקר האיכותני בחקר החינוך: מהתיאוריה אל השדה ומהשדה אל התיאוריהאהרן שי
יהודה בר שלום
סוגיות במחקר הנרטיב: תבחיני איכות, אתיקה
סיכום קבוצות עניין
עמיה ליבליך
איתן שחר
מיכל קרומר-נבו
מיה לביא-אג'אי
מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט תמונה וצלילמרטין ו' באואר
ג'ורג' גאסקל
ניתוח נתונים במחקר איכותנילאה קסן
מיכל קרומר-נבו
הכל מדיד? מבטים ביקורתיים על דירוג וכימותיוחאי חקק
לאה קסן
מיכל קרומר-נבו
ריאיון עם פרופ' נעמה צבר בן-יהושע על המחקר האיכותני.הריאיון נערך עבור האתר לאוריינות אקדמית דיגיטלית, מדור המחקר ("קולות באקדמיה"). מראיינת: ד"ר אסיה שרון, ראש צוות האתר לאוריינות אקדמית דיגיטלית.
English catalogue
EditorAuthorBook
Sally ThroneInterruptive Description
Linde ZingaroSpeaking Out: Storytelling for Social Change
Andrea Fontana
Anstasia H. Prokos
The Interview: From Formal To Postmodern
D. Soyini Madison
Judith Hamera
The SAGE Handbook Of Performance Studies
Norman K. Denzin
Yvonna Lincoln
The SAGE Handbook Of Qualitative Research (3rd. Edition)
David Byrne
Charles C. Ragin
The SAGE Handbook Of Case-Based Studies
David L. Morgan
Richard A. Krueger
The Focus Group Kit
Norman K. Denzin
Yvonna Lincoln
Linda Tuhiwai Smith
Handbook Of Critical and Indigenous Methodologies
D. Jean Clandinin Handbook Of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology
Dan P. McAdams
Ruthellen Josselson
Amia Lieblich
Identity and Story: Creating Self In Narrative
Dan P. McAdams
Ruthellen Josselson
Amia Lieblich
Turns In The Road: Narrative Studies Of Lives In Transition
Dan P. McAdams
Ruthellen Josselson
Amia Lieblich
Healing Plots: The Narrative Basis Of Psychotherapy
Dan P. McAdams
Ruthellen Josselson
Amia Lieblich
Up Close And Personal:
The Teaching And Learning Of Narrative Research
David E. GrayDoing Research In The Real World (2nd. Edition)
Kenneth J. Gergen An Invitation To Social Construction (2nd. Edition)
Sandra HardingFeminism And Methodology
Jean McNiffAction Research In Organizations
Anslem Strauss
Juliet Corbin
Basics Of Qualitative Research
Amia Lieblich
Rivka Tuval-Mashiach
Tamar Zilber
Narrative Research
Norman K. DenzinQualitative Research Under Fire:
Toward A New Paradigm Dialogue
Norman K. Denzin
Michael D. Giardina
Qualitative Inquiry And Social Justice
Norman K. Denzin
Michael D. Giardina
Qualitative Inquiry And The Politics Of Evidence
Norman K. Denzin
Michael D. Giardina
Ethical Futures In Qualitative Research
Janice M. Morse
Phyllis Noerager-Stern
Juliet Corbin
Barbara Bowers
Kathy Charmaz
Adele E. Clarke
Developing Grounded Theory: The Second Generation
Arthur Asa BergerWhat Objects Mean: An Introduction To Material Culture
Mats Alversson
Dan Karreman
Qualitative Research And Theory Development:
Mystery As Method
Patricia L. Sunderland
Rita M. Denny
Doing Anthropology In Consumer Research
Carolyn EllisRevision: Autoethnographic Reflections On Life And Work
Sharlene Naggy Hesse-Biber
Patricia Lina Leavy
Feminist Research Practice
Charles Teddie
Abbas Tashakkori
Foundations Of Mixed Methods Research
Heewon ChangAutoethnography As Method
H.L. Goodall Jr.Writing Qualitative Inquiry: Self, Stories And Academic life
David SilvermanDoing Qualitative Research
David PlowrightUsing Mixed Methods:
Framework for an Integrated Methodology
David SilvermanQualitative Research (3rd. Edition)
Monique Hennink
Inge Hutter
Ajay Bailey
Qualitative Research Methods
Bruce Curtis
Cate Curtis
Social Research: A Practical Introduction
Paul SullivanQualitative Date Analysis: Using A Dialogical Approach
Paul Atkinson
Sara Delamont
Qualitative Research (Volume 9)
Jean McNiff
Jack Whitehead
All You Need To Know About Action Research
(2nd. Edition)
Perri6
Christine Bellamy
Principles Of Methodology:
Research Design In Social Science
Susanne FrieseQualitative Data Analysis With ATLAS.ti
Matt Henn
Mark Weinstein
Nick Ford
A Critical Introduction To Social Research (2nd. Edition)
Lyn RichardsHandling Qualitative Data: A Practical Guide (2nd. Edition)
Patricia LeavyEssentials Of Transdiciplinary Research:
Using Problem Centered Methodologies
Tami SpryBody, Paper, Stage:
Writing And Preforming Autoethnography
Karin DisonEssentials Of Qualitative Interviewing
Yoland WadsworthDo It Yourself Social Research:
The Bestselling Practical Guide To Doing Social Research Projects (3rd. Edition)
International Review Of Qualitative Research
(Volume 4, Number 2)
International Review Of Qualitative Research
(Volume 4, Number 3)
Nigel FordThe Essential Guide To Using The Web For Research
Jennifer Mason
Angela Dale
Understanding Social Research:
Thinking Creatively About Methods
Christian Heath
Jon Hindmarsh
Paul Luff
Video In Qualitative Research:
Analyzing Social Interaction In Everyday Life
Johnny SaldanaEthno Theater: Research From Page To Stage
Wendy OlsenData Collection:
Key Debates And Methods In Social Research
Ian GreenerDesigning Social Research: A Guide For The Bewildered
Norman K. DenzinThe Qualitative Manifesto: A Call To Arms
Dan P. McAdams
Ruthellen Josselson
Amia Lieblich
The Meaning of Others: Narrative Studies of Relationships