"השפה האיכותנית: על האישי, המדעי והפוליטי"
20 – 21 בפברואר 2008, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קמפוס ע"ש מרקוס

המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה בשיתוף עם העמותה לחקר האדם הרב מימדי,
המכללה האקדמית ספיר ומאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל

prog2008.pdfתכנית הכנס

 • סיכום הכנס

  לכנס השנה הגיעו יותר מ-300 משתתפים, מתוכם כ-190 הציגו את עבודתם במושבים.

  במהלך היומיים של הכנס התקיימו 45 מושבים מקבילים, מחולקים ל-6 סבבים (3 בכל יום), בקשת רחבה של נושאים ותחומים, אשר כללו עולמות תוכן "מסורתיים" של המחקר האיכותני לצד נושאים ומתודולוגיות חדשניים וניסיוניים. בין היתר, הוקדשו מושבים לנושאים כמו השפה של המחקר האיכותני, ניתוח פרשני, כלים שלובים במחקר איכותני, שיח איכותני בין-תרבותי ופמיניסטי, סוגיות אתיות ופוליטיות, רפלקסיביות, למידה עצמית והבניית ידע במחקר איכותני, סוגיות בניהול ראיונות, מחקרי הערכה, ומחקר כאקטיביזם חברתי. בכנס היה מוצג מגוון רחב מאי-פעם של תחומים שבהם מיושמות מתודולוגיות איכותניות: מאנתרופולוגיה, חינוך, היסטוריה, עבודה סוציאלית, ועד ניהול, מדעי הבריאות, ספרות, מוסיקה, מחקר מבוסס אמנות, ואוטואתנוגרפיה פרפורמטיבית.

  והנה רק כמה מכותרות המושבים לדוגמה: "אני ואת נשנה את העולם: על מחקר איכותני פמיניסטי"; "בעיות אתיות וערכיות בניהול ראיון וקבוצת מחקר"; "רפלקסיביות והבניית ידע במחקר איכותני";  "איכותני ברשת"; "הכלי הנראטיבי: שימושים חדשים במצבים ישנים (מעבר תרבותי, טראומה וניהול ידע)"; "הפרדיגמה הנרטיבית: היבטים תיאורטיים"; "נרטיבים בינאישיים של מטופלים ומטפלים"; וכותרת אסרטיבית, "כבר לא צריך להצדיק את שפת המחקר האיכותני – צריך פשוט לדבר בה".

  בכנס התקיימו שני מושבי מליאה וכן ערב הוקרה מיוחד לציון פרישתה לגמלאות של פרופ' נעמה צבר בן-יהושע, מחלוצות המחקר האיכותני בישראל. המליאה הראשונה הוקדשה להרצאתו של פרופ' נורמן דנזין מאוניברסיטת אילינוי על "מחקר איכותני וחידוש הדיאלוג על הפרדיגמה" (Norman K. Denzin.pdfהרצאה מוקלטת, לחצו לקובץ התמלול ).

  המליאה השנייה, בהנחיית פרופ' אורי רם, הוקדשה לנושא הכותרת של הכנס, שפת המחקר האיכותני. ד"ר רון כוזר מאוניברסיטת חיפה דיבר על "מודלים משלימים לעומת מודלים מתחרים", בהיסטוריה של המדע ובהקשר לפוליטיקה האזורית. ד"ר חאלד פורני דיבר על הפוליטיקה שבשפת השירה הערבית המודרנית. ד"ר מיכל קרומר-נבו ומירית סידי הציגו בהרצאתן "כתיבה מתנגדת לאחרות", סוגיות בייצוג השפה המודרת של נחקרים החיים בשולי החברה.

  בסוף היום הראשון של הכנס התקיים ערב ההוקרה לפרופ' נעמה צבר-בן יהושע, אשר כלל תכנית מגוונת שהכינו תלמידיה לאורך השנים, בהנחיית ד"ר טובה בונה-מיטלמן וד"ר נורית גוטמן. לאחר ביוגרפיה נרחבת ובלתי שגרתית של פרופ' צבר-בן יהושע הוקרן קטע ממחזה שחיברה, "קיבוץ L.A". פרופ' נעמה צבר בן-יהושע חתמה את הערב בהכרזה כי "תמה מלחמת השמות בין מחקר איכותי ומחקר איכותני". הכינוי האחרון מקובל מעתה גם על אסכולת תל-אביב ה"איכותית" הוותיקה שייסדו פרופ' צבר-בן יהושע ותלמידיה.

  כמו כן התקיימה הישיבה השנתית של העמותה לחקר האדם הרב-מימדי בה שוחחה פרופ' עמיה ליבליך על ספרה החדש "ערק לארוחת בוקר".

  קיבלנו משובים נלהבים בעקבות הכנס, שהדגישו את איכותה הגבוהה של העבודה האקדמית שהוצגה בכנס וכן את האווירה הפתוחה והנינוחה שאפשרה לבאי הכנס להרגיש כי הם שייכים לקהילת חוקרים דינאמית ומפרה.

  אנו מודים מקרב לב לשותפינו שתמכו בקיום הכנס – העמותה לחקר האדם הרב-מימדי,  מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל והמכללה האקדמית ספיר. כמו כן אנו מודים לחברי הועדה המארגנת ולחברי הועדה המדעית על התגייסותם להכנת הכנס ולקיומו.