פורום תלמידי דוקטורט במחקר איכותני: סדרת מפגשים לשנת תשע"ט

סדרת המפגשים מיועדת לדוקטורנטים החוקרים בגישה האיכותנית ממגוון דיסציפלינות ומכלל המוסדות האקדמיים. במהלך המפגשים יציגו חוקרים וחוקרות מובילים בתחום היבטים תיאורטיים ופרקטיים בעריכת מחקר איכותני.

כל מפגש יכלול הרצאה, וסדנא מעשית.


מפגש 1:

12.3.2019

מפגש על שילוב מחקר איכותני ומחקר כמותני

בהנחיית ד"ר פאולה פדר-בוביס

הפקולטה למדעי הבריאות, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוקטורנטים/טיות מכל המחלקות וכל האוניברסיטאות מוזמנים/נות


מפגש 2:


30.4.2019

ניתוח שיח

פרופ' אדם לפסטיין,

המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


מפגש 3:

4.6.2019

תהליכי הכתיבה של מחקר איכותני

פרופ' אמריטוס חנה הרצוג

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה, אוניברסיטת תל-אביבההשתתפות במפגשים בחינם, דרושה הרשמה מראש במייל icqm@bgu.ac.il


פורום דוקטורנטים תשעט