פורום תלמידי דוקטורט במחקר איכותני: סדרת מפגשים לשנת תש"ף

סדרת המפגשים מיועדת לדוקטורנטים החוקרים בגישה האיכותנית ממגוון דיסציפלינות ומכלל המוסדות האקדמיים. במהלך המפגשים יציגו חוקרים וחוקרות מובילים בתחום היבטים תיאורטיים ופרקטיים בעריכת מחקר איכותני.

כל מפגש יכלול הרצאה, וסדנא מעשית.

מפגש 1:

19.11.2019

בין אונטולוגיה לאפיסטמולוגיה: פרדיגמות מחקר
בהנחיית פרופ' פנינה מוצפי- האלר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוקטורנטים/טיות מכל המחלקות וכל האוניברסיטאות מוזמנים/נות

מפגש 2:

14.1.2020

שימוש עצמי במחקר איכותני
בהנחיית מר יובל סער- הימן
המחלקה לעבודה סוציאלית והמרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מפגש 3:
31.3.2020

ניתוח תמטי
בהנחיית פרופ' שרית הלמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מפגש 4:

05.05.2020

ניתוח נרטיבי
בהנחיית ד"ר אליסון שטרן- פרץ
המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המפגש יעסוק הפעם בניתוח נרטיבי. המפגש יעסוק במושגי היסוד וברציונל מאחורי ניתוח נרטיבי, תוך התמקדות ביופי ובייחודיות שלו. המפגש יחשוף את המשתתפים/ות לארגז הכלים המחקריים הנדרשים בכדי לנתח חומרים נרטיביים בהצלחה ובהנאה רבה. המפגש יכלול תרגילים אינטראקטיבים והרצאה פרונטלית. 

המפגש יעבור על ידי ד"ר אליסון סטרן פרץ, אוניברסיטת בן גוריון. ד"ר סטרן פרץ היא חוקרת נרטיבית אשר עוסקת במחקריה בטראומה. קישור להקלטת המפגש ב-zoom »

מפגש 5:

02.06.2020

תהליכי הכתיבה של מחקר איכותני
בהנחיית מיה לביא-אג'אי ​
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

אנחנו מזמינות אתכם.ן למפגש החמישי של פורום דוקטורנטים למחקר איכותני אשר יעסוק הפעם בכתיבה איכותנית. במפגש נדבר על המאפיינים הייחודים של מאמרים איכותניים ונתעמק בעיקר באתגר של כתיבת ממצאים איכותניים. המפגש יתקיים ביום שלישי ה-2.6.2020 בין השעות 12:15- 15:45קישור להקלטת המפגש ב-zoom »​


הזמנה לפורום דוקטורנטים תש"ף