הסלון האיכ​ותני נפתח!!

הסלון האיכותני, שבמרכז הישראלי למחקר איכותני, פתוח לכל הדוקטורנטים.יות באוניברסיטת בן גוריון המבצעות מחקר המבוסס על שיטות איכותניות. הסלון הינו מקום מפגש איכותני ואיכותי, בו נציג סוגיות שונות, מקרי בוחן שונים ונדון בנושאים המלווים אותנו בשלבי הדוקטורט, כגון בחירת מתודולוגיה איכותנית, תהליך המחקר, מיצוב החוקר.ת, כתיבה איכותנית ופרסום מדעי איכותני. הסלון מזמין אתכן.ם, תלמידי.ות המחקר האיכותני לחוות יחד את המסע, לדון, לשתף ולהתייעץ בכל שאלה הרלוונטית לקידום המחקר ולקידום זהותכם כחוקרות.ים.

הסלון יפגש אחת לשבועיים-שלושה בימי חמישי אחרי הצהריים במעבדת המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, בבניין 17, חדר 220. מקום המפגש יהיה פתוח לכתיבה ולמפגש החל מ-14:00 והפגישות יחלו בשעה 16:00.

 

פורמט הסלון יכלול דיון בנושא שיוגדר מראש, כך שחברי.ות הקבוצה יוכלו להכין משהו רלוונטי (שאלה, קטע עבודה, מקרה לדיון). לאחר הפגישה, ככל שתרצו, אתן.ם מוזמנות.ים לנצל את המקום והמסגרת, להישאר לזמן כתיבה איכותי ולקדם את מחקרכן.ם

 

​​חדר מעבדה.jpeg

 

להלן מועדי הפגישות בסמסטר סתיו תשפ"ב:

28.10.2021 – מתודולוגיה איכותנית  - מי אני? מה אני? איפה אני? פתיחה, היכרות והצגת צרכים

11.11.2021

25.11.2021

16.12.2021

06.01.2022

27.01.2022

10.02.2022

להרשמה, שאלות או הצעת נושאים, מוזמנות.ים בשמחה לכתוב אליי:


שרונה  tsadoks@post.bgu.ac.il​​