פורום תלמידי דוקטורט במחקר איכותני: סדרת מפגשים לשנת תש"פ

סדרת המפגשים מיועדת לדוקטורנטים החוקרים בגישה האיכותנית ממגוון דיסציפלינות ומכלל המוסדות האקדמיים. במהלך המפגשים יציגו חוקרים וחוקרות מובילים בתחום היבטים תיאורטיים ופרקטיים בעריכת מחקר איכותני.

כל מפגש יכלול הרצאה, וסדנא מעשית.


מפגש 1:

19.11.2019

בין אונטולוגיה לאפיסטמולוגיה: פרדיגמות מחקר

בהנחיית פרופ' פנינה מוצפי- האלר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוקטורנטים/טיות מכל המחלקות וכל האוניברסיטאות מוזמנים/נותמפגש 2:

14.1.2020

שימוש עצמי במחקר איכותני

בהנחיית מר יובל סער- הימן

המחלקה לעבודה סוציאלית והמרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


מפגש 3:
31.3.2020

ניתוח תמטי

בהנחיית פרופ' שרית הלמן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב


מפגש 4:

05.05.2020

ניתוח נרטיבי

בהנחיית ד"ר אליסון שטרן- פרץ 

מרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב


מפגש 5:

02.06.2020

תהליכי הכתיבה של מחקר איכותני

בהנחיית פרופ' עדנה לומסקי- פדר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית


ההשתתפות במפגשים בחינם, דרושה הרשמה מראש במייל icqm@bgu.ac.il


הזמנה לפורום דוקטורנטים.pdf