"מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי "
8-6 בפברואר 2012, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

full_program.pdfתוכנית הכנס המלאה short_program.pdfתוכנית מקוצרת abstracts_book.pdfספר תקצירים workshops.pdfתקצירי סדנאות לאחר הכנס

 

 • דבר יו"ר הכנס

  בחודשים האחרונים אנו עדים לקריאות לשינוי חברתי המשקפות שינוי בתפיסתם של אזרחים לגבי יכולתם להשפיע על המדיניות החברתית. בהרצאה שנתנה מישל פיין (CUNY) בטקס הפתיחה של המרכז הישראלי למחקר איכותני במשכנו החדש ב- 2007, היא קראה לנו, החוקרים האיכותניים (כמו גם לחוקרים כמותיים או לחוקרים העוסקים בשילוב השיטות) לראות את עצמנו כמי שיכולים להתנגד למגמות של התפשטות אי הצדק החברתי. במחקרינו אנו יכולים, מחד, לתעד את התוצאות הקשות של דיכוי, עוני, פטריאכליות, גזענות וחוסר שוויון, ומאידך, לתעד אזורים חברתיים של תקווה אליהם אנו שואפים, כדי להכלילם בדמיון הציבורי ולהפוך אותם לאפשריים.

  בבחירה שלנו להקדיש את הכנס הנוכחי לנושא זה, אנו מבקשים להשתתף בשיח העכשווי הרואה את האתגר של השפעה על שינוי חברתי באמצעות חשיפת הקשרים המורכבים בין האישי, החברתי והפוליטי. בתוך השיח הזה, אשר כובש לו מקום של כבוד בדיסציפלינות מגוונות, נכללים מחקרים המתעדים את סיפוריהם, קולותיהם, כאביהם, מאבקיהם, שאיפותיהם והסובייקטיביות של אנשים שאי השוויון החברתי מצלק את גופם, כמו גם של מי שמיקומם החברתי הוא פריבילגי; מחקר אשר "זוכר" את המערכות החברתיות הגדולות בבואו לעסוק בסיפורים של אנשים, בתיאור המיקרו, בחיי היומיום; מחקר העוסק בניתוח ופירוק של הבניות חברתיות ובהבנת כוחן והשפעותיהן; מחקר אשר עוסק בהשפעות ובביטויים של מדיניות חברתית על עיצוב הזהות ועל הפנמה מחד ויצירת פרקטיקות של התנגדות מאידך; ומחקר המאתגר את דרכי הידיעה הקיימות.

  אנו רואים בכנס מקום להצגה ודיון בסוגיות האונטולוגיות, האפיסטמולוגיות, המתודולוגיות והפוליטיות במחקר האיכותני ולחקירת הקשרים בין המתודולוגי לבין עולמות תוכן ספציפיים. אנו קוראים להצגת מחקרים איכותניים העושים שימוש בנרטיבים ובסיפורי חיים, מחקרי שיח, אתנוגרפיה ואוטו אתנוגרפיה, מחקרים העושים שימוש בשיטות משולבות (mixed methods), מחקרים ויזואליים ומחקרים העושים שימוש באמצעים אמנותיים, מחקרים הבוחנים את התרבות המטריאלית ומחקרים פרפורמטיביים, מחקרי פעולה ומחקרי פעולה משתפים, חקר מקרה, כמו גם דיון במחקר פמיניסטי, הוראת המחקר האיכותני ואתיקה.

  אנו מבקשים לעודד דיבור רפלקסיבי על ההקשרים התרבותיים והיסודות הפילוסופיים של המחקר האיכותני, על גישות איכותניות מודרניות, פוסט-מודרניות ופוסט-קולוניאליות, על השימוש שנעשה בהן ועל השלכותיהן בדיסציפלינות כמו חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, תקשורת, ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ותכנון עירוני, מערכות מידע, הוראת המדעים, משפטים, פסיכותרפיה, סיעוד ורפואה.

 • חברי/ות הוועדה המדעית (לפי סדר א"ב): 

  * ד"ר ניר אביאלי (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בן גוריון) * פרופ' תמר אלכסנדר (ספרות עברית, אונ' בן-גוריון) * ד"ר נצן אלמוג (אונ' בן גוריון) * פרופ' ברכה אלפרט (חינוך, מכללת בית- ברל ומכון מופ"ת) * ד"ר איה בידרמן (רפואת משפחה, אונ' בן-גוריון) * פרופ' עדיטל בן ארי (עבודה סוציאלית, אונ' חיפה) * ד"ר גדי בן-עזר (אנתרופולוגיה, המכללה למנהל) * ד"ר איתן בר יוסף (ספרויות זרות ובלשנות, אונ' בן גוריון) * ד"ר אריאלה גדרון (מכון מופ"ת) * ד"ר אולז'ן גולדשטיין (מכללת קיי) * ד"ר אפרת הוס (עבודה סוציאלית, אונ' בן גוריון) * ד"ר רויטל היימן (המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין; מכון מופ"ת) * פרופ' תמר כתריאל (תקשורת וחינוך, אונ' חיפה) * ד"ר נעמה לויצקי (המכללה האקדמית ת"א יפו) * ד"ר עדנה לומסקי-פדר (חינוך, אונ' עברית) * פרופ' אילה מלאך-פינס (ניהול, אונ' בן-גוריון) *ד"ר דורית סגל-אנגלצ'ין (עבודה סוציאלית, אונ' בן-גוריון) * ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל (גרונטולוגיה ועבודה סוציאלית, אונ' בן-גוריון) * פרופ' חנה עזר (מכללת לוינסקי) * ד"ר פאולה פדר-בוביס (ניהול מערכות בריאות, אונ' בן-גוריון) * פרופ' עינת פלד (עבודה סוציאלית, אונ' תל-אביב) * פרופ' חנוך פלום (חינוך, אונ' בן גוריון) * כלנית צאלח (עבודה סוציאלית, אונ' בן-גוריון) * פרופ' נעמה צבר בן-יהושע (חינוך, אונ' תל-אביב) * ד"ר ג'וליה צ'ייטין (עבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר) * פרופ' עירית קופפרברג (מכללת לוינסקי) *פרופ' לאה קסן (אונ' בן-גוריון ומכללת לוינסקי) * ד"ר דני קפלן (סוציולוגיה, פסיכולוגיה ולימודי מגדר, אונ' בר-אילן) * פרופ' אורי רם (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בן-גוריון) * פרופ' תמר רפופורט (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' עברית) * פרופ' שפרה שגיא (התכנית לניהול וישוב סכסוכים, אונ' בן-גוריון) * ד"ר לאה שגריר (חינוך והכשרת מורים, מכללת לוינסקי) * ד"ר איתן שחר (עבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר ואונ' בן-גוריון) * ד"ר רבקה תובל-משיח (פסיכולוגיה, אונ' בר-אילן)

 • חברי/ות הוועדה המארגנת (לפי סדר א"ב):

  ד"ר נצן אלמוג, רעות דובקין, עינת וגר אטיאס, מני מלכה, כלנית צאלח, ד"ר סיגל רון, נור שמעי