07 יול' 2022
13:00

אוניברסיטת בן גוריון
אולם שרה תדמור - בניין 18