תואר שני בלימודי מגדר

מטרת הלימודים

בתוכנית ללימודי מגדר לומדים.ות וחוקרים.ות את המבנים ואת יחסי הכוח החברתיים שמכוננים ומשעתקים הבדל מיני. תכנית הלימודים היא בינתחומית ומציעה דרכי למידה וחקירה של שדות הייצור השונים של מגדר בחברה ובתרבות. בתכנית יש מיקוד על מין ומיניות. זוהי תוכנית המגדר היחידה בישראל שמציעה מיקוד במין ומיניות. נושאים נוספים הנלמדים בתכנית הם מגדר בפוליטיקה הישראלית והבינלאומית, חקר ההצטלבויות של מגדר עם אתניות, גזע ומעמד והכשרה במגוון שיטות מחקר פמינסטיות. 

הקבץ הקורסים המוצע אצלנו מתייחס למין ולמיניות כמושגים שהם מובְנים היסטורית, תרבותית וחברתית, ונוגע בהם הן מההיבט הזהותי והן מההיבט של נורמות ופרקטיקות. הקורסים עוסקים הן בעונג והן באופני דיכוי; במיניות בתרבות ובמישור האינדיבידואלי; ביומיומי וביוצא דופן; בתיאוריות של מיניות ובפרפקטיקות המקצועיות סביבה בשדות שונים (כגון חינוך, טיפול ובריאות). 

הרכב הלימודים

תואר שני כולל שני נתיבים:

נתיב כללי ל-M.A. (ללא עבודת גמר)
נתיב מחקרי  ל-M.A.  (עם עבודת גמר)

כל הקורסים של התואר השני מתקיימים בימי שלישי.

הלימודים בשני הנתיבים כוללים שלושה קורסי חובה: "מבוא לפמיניזם ומגדר", "מין ומיניות במחקר, בתיאוריה ובפרקטיקה ו"מתודולוגיות פמינסטיות". כמו כן, ההשתתפות בסמינר המחלקתי (אחת לשבועיים) היא חובה לכל תלמידות ותלמידי התוכנית במשך שנתיים. הלימודים כוללים גם השתתפות בימין עיון, סיורים וסדנאות.

בנוסף, בנתיב המחקרי יש לקחת קורסי בחירה בהיקף של 16 נק"ז (כולל סמינר הכנה תזה). בנתיב הכללי יש לקחת קורסי בחירה בהיקף של 26 נק"ז.  קורסי הבחירה יכולים לכלול עד 8 נק"ז מתוך מבחר הקורסים לתואר ראשון בתוכנית - בהתייעצות עם היועצת לתואר שני.

הקורסים בתחום המיניות בתוכנית כוללים את הקורסים הבאים: ""מין ומיניות במחקר, בתיאוריה ובפרקטיקה", "פורנוגרפיה", "פרקטיקום של שיח מקצועי על מין ומיניות", "אלימות מינית, מיניות בריאה ומה שביניהם", "פרפורמנס בגוף ראשון", "גבריות הטרוסקסואלית", מין ומיניות בספרות העברית, וקורסים משתנים על תרבות להט״בית.

משך הלימודים

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים. בנתיב הכללי, יש לסיים את כל הקורסים לתואר ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השניה ללימודים. בנתיב המחקרי, יש לסיים את כל הקורסים ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט בתום השנה השניה ללימודים. יש אפשרות לאשר הארכת לימודים לשנה אחת נוספת ואחרונה.

תנאי קבלה לתואר שני

קבלת סטודנטים ללימודי תואר שני נקבעת על ידי ועדת הקבלה של המחלקה ובאישור ועדת המוסמכים של הפקולטה. רשאים להירשם בוגרי.ות תואר ראשון ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ממוצע הציונים בתואר הראשון הנדרש לקבלה לתוכנית הוא 80 לפחות לנתיב הכללי ו-85 לנתיב המחקרי.

על מנת להמשיך לשנה שניה בנתיב המחקרי יש לקבל ציון של 90 ומעלה בסמינר ההכנה לכתיבת תיזה וכן להשיג אישור הנחיה ממנחה ספציפי.ת.  בטרם ההרשמה לקורסים חובה יש לערוך פגישת יעוץ עם היועצת לתואר שני.תואר שני

הצג הכל
הסתר הכל