​​

ועדת האתיקה המחלקתית

 

החל משנת לימודים תשע"ד, כל עבודת מחקר החוקרת בני אדם מחויבת באישור של וועדת אתיקה.

קיימות שתי ועדות אתיקה מקבילות – וועדת אתיקה כלל-אוניברסיטאית ווועדת אתיקה מחלקתית (המחלקה הרב-תחומית).

הפרוצדורה לשתיהן כוללת הגשה של מספר מסמכים:

 

  1. תעודה של CITI המעידה על השלמת 3 יחידות בקורס מקוון באתיקה.
  2. בקשה המתארת בקיצור את המחקר ואת הצעדים להגנה על הנבדקים המופנית לוועדת האתיקה הרלבנטית.
  3. טופס הסכמה לנחקרים (CONSENT FORM) שהחוקרים ישתמשו בו בזמן ביצוע המחקר:

     

 

תעודת סיום קורס און-ליין CITI באתיקה

כל חוקר.ת העורכ.ת מחקר על/עם בני אדם (ראיונות, תצפיות, סיפורי חיים, וכו') חייב.ת לעבור קורס מקוון באתיקה לפני התחלת המחקר. הקורס ניתן באינטרנט (http://www.citiprogram.org), ולאחר השלמת כל יחידה ניתן לשמור אותה לחוד ולהמשיך ליחידה הבאה. לאחר השלמת הקורס, יש להוריד את 3 התעודות המעידות על השתתפות בהצלחה. יש לשמור על תעודות אלו ולצרף אותן לבקשות לוועדת האתיקה הרלבנטית (כלל-אוניברסיטאית או מחלקתית).

סעיף זה נוגע למרצים, דוקטורנטים, ומסטרנטים במסגרת עבודות התיזה או מחקרים עצמאיים. סטודנטים לב.א. או למ.א. המבצעים מחקרים במסגרת סמינרים וסדנאות באוניברסיטה אינם חייבים לפנות לוועדת האתיקה.

 

ועדת האתיקה הכלל-אוניברסיטאית

כל חוקר.ת העורכ.ת מחקר עם בני אדם (ראיונות, תצפיות, סיפורי חיים, וכו') ופונה/מקבל.ת מימון מגורם חוץ (ISF, BSF, GIF, וכו') חייב.ת לקבל אישור מוועדת האתיקה האוניברסיטאית (ולא מהועדה המחלקתית) לפני תחילת ביצוע המחקר. יש לצרף לבקשה את התעודות על השלמת קורס האתיקה, וכן תיאור מפורט של המחקר וטופס הסכמה לנחקרים (CONSENT FORM).

עותקים של הטפסים לוועדת האתיקה הכלל-אוניברסיטאית מצורפים.

 

ועדת האתיקה המחלקתית

מרצים, דוקטורנטים, ומסטרנטים במסגרת עבודות התיזה או מחקרים עצמאיים שאינם מקבלים מימון חיצוני, יפנו לוועדת האתיקה המחלקתית לקבלת אישור לפני תחילת המחקר.  יש לשלוח ליו"ר וועדת האתיקה המחלקתית: 1. טופס בקשה המפרט את שיטת המחקר , 2. תעודות המאשרות את השתתפותכם בקורס CITI, ו3. טופס הסכמה לנחקרים (CONSENT FORM).  כיום יו"ר ועדת האתיקה המחלקתית היא פרופ' סארה אבו-כף . יש לשלוח את כל החומר עם מייל הסבר ל aks@bgu.ac.il

 

כאשר תגיע הבקשה לוועדת האתיקה המחלקתית - במידה שנחליט שההתערבות היא מינימלית, נאשר את ההצעה ונשלח לכם אישור. נא לקחת בחשבון שאישור הועדה יכול לקחת עד שבועיים. נא לא לחכות לרגע האחרון!

 

במידה שהועדה המחלקתית תחשוב שייתכן שיש סיכון לנחקרים, או במקרה של ספק, הועדה תעביר את הבקשה לוועדת האתיקה הכלל-אוניברסיטאת.

 

הוראות ודוגמאות לטפסים: 

דוגמה לטופס הסכמה.

טופס בקשה לועדת אתיקה.pdf