​​
לימודי מגדר לתואר ראשון מתקיימים במסגרת חטיבה במחלקה ללימודים רב תחומיים.
תיאור החטיבה, מתוך אתר המחלקה:
חקר המגדר-מערכת היחסים בין המינים בחברה, הינו תחום מחקר המתפרש על פני תחומי ידע שונים ועושה שימוש במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחון את הגילויים השונים של מגדר בחברה ובתרבות האנושית.
במסגרת הקורסים השונים הנלמדים בחטיבה יתוודעו הסטודנטים/יות לדרכים בהן ניתן לבחון את תחומי הידע השונים מפרספקטיבה של מגדר באמצעות קריאה מחודשת של טקסטים פילוסופיים, מחקרים היסטוריים, יצירות מרכזיות בתחום הדת, הספרות, האמנות, פוליטיקה, כלכלה ועוד.
קורסים אחרים יעמדו על האופנים בהם נוצרות "גבריות" ו"נשיות" כקטגוריות חברתיות בעלות משמעויות ומאפיינים תרבותיים המשתנים בהתאם לזמן ולמקום. יידונו הנחות היסוד על פיהן נגזרת חלוקת התפקידים בין גברים לנשים בתקופות ובחברות שונות. וכן ינותחו מגוון הדרכים בהן נקטו קבוצות שונות של נשים, לאורך ההיסטוריה, להתמודדות עם תנאי חייהן ולעיצובם מחדש.
 
הערה: ציון מעבר בקורסי חובה הוא 65