לימודי מגדר מאפשרים לנו לבחון במבט ביקורתי את החברה והתרבות ולאתגר את "המובן מאליו": את הנחות היסוד עליהן מבוססת חלוקת התפקידים בין נשים וגברים בתקופות ובחברות שונות. הסטודנטיות והסטודנטים בתכנית, רוכשות/ים כלים המאפשרים להן/ם לנתח סוגיות חברתיות, היסטוריות, פוליטיות ואישיות המעסיקות אותן/ם, מפרספקטיבה מגדרית. 
 
תכנית הלימודים היא בינתחומית ומשלבת בין מדעי הרוח והחברה. במסגרתה, נבחן את ביטוייה של מערכת המגדר בזירות חברתיות שונות, כגון שוק העבודה, המשפחה, מערכת המשפט והתרבות הפופולרית וננתח את היחסים בין מגדר לבין אפיקים אחרים של זהות ודיכוי דוגמת מעמד, אתניות וגזע.
 
תחומי ההתמחות של המרצות בתכנית והקורסים השונים המוצעים מאפשרים התעמקות בקשת נושאים רחבה ומגוונות מתחומי ידע שונים. בין הנושאים הנלמדים אצלנו: מגדר ואתניות, מגדר ופוסטקולוניאליזם, מיניות, תיאוריה קווירית, מגדר ולימודים אורבניים, מגדר ומשפט, קריאה מגדרית של יצירות ספרותיות ועוד. התוכנית מספקת תשתית מושגית והיסטורית של תאוריה פמיניסטית, המאפשרת ללמוד כיצד קבוצות שונות של נשים לאורך ההיסטוריה, נאבקו ועודן נאבקות על מנת להשפיע על החברה והתרבות ולשנות את תנאי חייהן.
 
מיקומה של התכנית בדרום, מאפשר לפתח באופן מיוחד את העיסוק בנשים ופריפריה. התכנית מעודדת אקטיביזם ופעילות פמיניסטית באפיקים שונים: הסטודנטיות שלנו נוטלות חלק פעיל בארגון ארועים שונים בתחומי המגדר בדרום ובאוניברסיטה בפרט ושותפות במאבקים שונים. התכנית מעניקה יחס אישי ללומדות בה ומאפשרת התפתחות וקשב לתחומי העניין של הסטודנטיות.
 
אתן/ם מוזמנות ומוזמנים להתרשם באתר ממסלולי הלימוד השונים לתארים ראשון, שני ושלישי וממגוון הפעילויות שמציעה התכנית.