מלגות לתואר שני בתכנית ללימודי מגדר
 
מלגות לתואר שני ניתנות לתלמידות ותלמידים "מן המניין" במסלול המחקרי.

התכנית מעניקה מספר מוגבל של מלגות לתלמידות ולתלמידים "מן המניין" במסלול המחקרי. המלגות ניתנות על בסיס הצטיינות ובכפוף לאילוצי התקציב.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ראש התכנית.

מצורפת טבלת מלגות

טבלת מלגות.JPG 

 

מקורות מלגה נוספים
 
המזכירות האקדמית, מקורות מלגה נוספים לחץ\י כאן
 
דיקאנט הסטודנטים, מקורות מלגה נוספים לחץ\י כאן
 
הרשות למחקר ופיתוח לחץ\י כאן