רשימת הפרסומים של חוקרות ותלמידות מחקר

שנת 2021

Aharoni Sarai. B. (2021). Feminist Organising for Peace”​ In: Megan MacKenzie and Nicole Wegner (eds.), Feminist Solutions for Ending War, Pluto Press, London.

Aharoni, Sarai. B. Lewin, Alisa. and Sa'ar, Amalia. (2021). “Gender/nationality Intersections in Attitudes Towards Gun Carry among Israeli Citizens”Sociological Perspectives: Special Issue on Guns in America.

Aharoni, Sarai. B. Sa'ar, Amalia. and Lewin, Alisa. (2021). “Security as Care: Communitarianism and Gender in Southern Israel”Feminist Theory

Eyal, Hedva (2021). “Out of Compassion or out of RightsA Story about an Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Human Clinical Trial”. Medicine Anthropology Theory 8(3): 1-23 

Giertsen, M., Lavie-Ajayi, M. and McKay, K. (2021). “Teaching about Sex and Sexuality in Social Work: An International Critical Perspective”Social Work Education.

Sa'ar, Amalia. Aharoni, Sarai. B. and Lewin, Alisa. (2021). "Emotionalising national security, depoliticising the Israeli-Palestinian conflict.” Emotions and Society. 3(1): 55-71,

Shimei, N, and Lavie-Ajayi, M. (2021). Four Practices for Conducting Feminist Participatory Action Research with Young Women. Action Research.

Ziv Amalia. (2021). “Querying Lesbian Fatherhood.” Close Relations: Critical Studies of Family and Kinship. Ed. Helena Wahlström Henriksson, and Klara Goedecke. Springer. 21-36.


הנרייט דהאן-כלב, "מערכת פוליטית".​ מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, גיליון 16 (2021): 197-217.


מאיה מאור, מופלח אתעיקה, רלי מזרחי ומיה לביא-אג׳אי (2021) "התמודדות עם סוכרת מסוג 2 בקרב בדואים בישראל: סוגיות של צדק חברתי, מדיניות בריאות ויחסי אדם־קהילה־מקום" סוציולוגיה ישראלית​

 

שנת 2020

 

Aharoni, Sarai B., and Élise Féron. (2020). "National Populism and Gendered Vigilantism: The Case of the Soldiers of Odin in Finland." Cooperation & Conflict, 55(1), 86-106.

 

Aharoni Sarai B. (2020). “No Entry: How Israeli Women were Banned from Peace-Making?" Palestine-Israel Journal Vol 25 (3&4)

 

Lavie-Ajayi, Maya. (2020). “Learning to See at the Intersections of Body, Gender, Geography, and Nationality." Qualitative Inquiry, 26(6), 567- 570.  

 

Lavie-Ajayi, Maya. (2020). Informal Sex Education by Youth Practitioners. YOUNG, First publish on-line October 16, 2020

  

Lavie-Ajayi, Maya. (2020). Everyday Sexuality in Social Work Field PlacementInternational Social Work, First publish on-line March 5, 2020 

 

Ziv, Amalia. "Lesbian Fatherhood." lambda nordica 25.1 (2020): 81-86.

 

 

אדרי, אבישג ודהאן-כלב הנרייט. "הבחירה בחינוך ביתי: משמעותה והשלכותיה על האימהֹות" גילוי דעת: כתב עת רב-תחומי לחברה, חינוך ותרבות, גיליון 14 (2020): 43-61.

 

אדרי, אבישג ודהאן-כלב הנרייט. "האם בחינוך הביתי יש חופש כל השנה? בחינת דרכי ההוראה בחינוך הביתי" חוקרים @ הגיל הרך - מכללת לוינסקי לחינוך, גיליון 8.

 

אהרוני, שרי. "שייכות כבעיה פמיניסטית, או: האם להתאבד לנוכח הפשיזם?" פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים חוברת 28 (2020): 127-149.

 

אייל, חדוה. "להיות מדע חופשי בארצנו: ממשליות מדעית־רפואית בארץ ישראל" מגמות, נה(2) (2020): 7-28

 

זיו, עמליה. "שארות קווירית", מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, גיליון 15 (2020): 135-154.

 

רוזן, אילנה. "אַפְרַאנְגִ'ייַה יַהוּדִייַה: יצירתה הספרותית־התיעודית של עדה אהרוני על יציאת מצרים של המאה העשרים", מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ל"א, תש"ף: 313-340.

 

שפר, ליאת ואהרוני שרי. "על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועין" ביטחון סוציאלי, כרך 112, ינואר 2021 (פרסום מוקדם)