רשימת הפרסומים של חוקרות ותלמידות מחקר 

שנת 2020

 

Aharoni, Sarai B., and Élise Féron. (2020). "National Populism and Gendered Vigilantism: The Case of the Soldiers of Odin in Finland." Cooperation & Conflict, 55(1), 86-106.

 

Aharoni Sarai B. (2020). “No Entry: How Israeli Women were Banned from Peace-Making?" Palestine-Israel Journal Vol 25 (3&4)

 

Lavie-Ajayi, Maya. (2020). “Learning to See at the Intersections of Body, Gender, Geography, and Nationality." Qualitative Inquiry, 26(6), 567- 570.  

 

Lavie-Ajayi, Maya. (2020). Informal Sex Education by Youth Practitioners. YOUNG, First publish on-line October 16, 2020

  

Lavie-Ajayi, Maya. (2020). Everyday Sexuality in Social Work Field PlacementInternational Social Work, First publish on-line March 5, 2020 

 

Ziv, Amalia. "Lesbian Fatherhood." lambda nordica 25.1 (2020): 81-86.

 

 

אדרי, אבישג ודהאן-כלב הנרייט. "הבחירה בחינוך ביתי: משמעותה והשלכותיה על האימהֹות" גילוי דעת: כתב עת רב-תחומי לחברה, חינוך ותרבות, גיליון 14 (2020): 43-61.

 

אדרי, אבישג ודהאן-כלב הנרייט. "האם בחינוך הביתי יש חופש כל השנה? בחינת דרכי ההוראה בחינוך הביתי" חוקרים @ הגיל הרך - מכללת לוינסקי לחינוך, גיליון 8.

 

אהרוני, שרי. "שייכות כבעיה פמיניסטית, או: האם להתאבד לנוכח הפשיזם?" פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים חוברת 28 (2020): 127-149.

 

אייל, חדוה. "להיות מדע חופשי בארצנו: ממשליות מדעית־רפואית בארץ ישראל" מגמות, נה(2) (2020): 7-28

 

זיו, עמליה. "שארות קווירית", מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, גיליון 15 (2020): 135-154.

 

רוזן, אילנה. "אַפְרַאנְגִ'ייַה יַהוּדִייַה: יצירתה הספרותית־התיעודית של עדה אהרוני על יציאת מצרים של המאה העשרים", מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ל"א, תש"ף: 313-340.

 

שפר, ליאת ואהרוני שרי. "על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועין" ביטחון סוציאלי, כרך 112, ינואר 2021 (פרסום מוקדם)