​​​​הכנס השלישי - 2018

התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן-גוריון אירחה את הכנס הארצי השלישי של תוכנ​יות המגדר בישראל. בדף הכנס אפשר למצוא תיעוד מצולם של כל מושבי הכנס.

לדף הכנס​​​ פוסטר כנס מגדר.jpg​הכנס השני - 2017

לדף הכנס​

הזמנה כנס 2017