​​​​​​​​​​​​​​מגדרום- הזמנה.jpg
​​​​​סמסטר א'

כל המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות 12:00-14:00
(התאריכים עשויים להשתנות נא לעקוב)

​24.10.17
מסיבת תחילת שנה

7.11.17
עופר נור, מה פירוש המילה "לסביתבפלשתינה של שנת 1923?

21.11.17
טל ניצן  בתנועהפמניזם גלובלי והקמפיין למניעת אלימות מגדרית בגואטמלה

5.12.17
,Gyða Margrét Pétursdóttir and Silja Bara Omarsdottir, University of Iceland
 The best place to be a woman? Feminism and gender equality in Icelandic society and foreign policy

19.12.17
שאול בן-חיים, הכותרת תפורסם בהמשך

2.1.18
יעלה להב-רזקהילה של סבלמופעי גבריריות בקרב צרכני זנות ישראליים

16.1.18​​​
מפגש לזכרה של יעל לוי חזן בשיתוף המחלקה לספרות עברית והתכנית לניהול ויישוב סכסוכים​סמס​​טר ב'


6.3.18

נור שמעי, מחקר פעולה משתף עם צעירות במצבי סיכון ומצוקה

20.3.18

פאנל לכבוד יום האשה הבינלאומי - Wonder Woman: מגדר, פנטזיה וכוח-על

בהשתתפות פרופ׳ דני פילק, ד״ר רוני הלפרן וד״ר שרי אהרוני (יתקיים בבניין 74, חדר 301)

17.4.18 

Alexandre Jaunait, Legalising Gender Identity

1.5.18
איבתיסאם בארכאת, הדינמיקה בין התחום הפרטי לתחום הציבורי: הפרספקטיבה של נשים דרוזיות בישראל

15.5.18 
כנס מגדרום

29.5.18

גילי הרטל, הכותרת תפורסם בהמשך

12.6.18

David Swift, Is this what a feminist looks like? Conservative women, feminism, and the
British Parliament, 1979-2017