​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​סמסטר א׳

29 אוקטובר 2019
ארוע פתיחת שנה פמיניסטית וירוקה והרמת כוסית

12 נובמבר 2019
פרופ' פנינה מוצפי-האלר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון
שחורדיניות: הגוף הנשי ואתיקה של יצוג במחקר אתנוגרפי

26 לנובמבר 2019
פרופ' אפרת הוס, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון

12 לדצמבר 2019
ארוע לכבוד השקת הספר של יעל לוי-חזן ז"ל
"מה את מבינה? נשים כותבות על מלחמה בספרות העברית" והענקת הפרס השנתי על שמה.

24 לדצמבר 2019
ד"ר נעמה קלורמן-עראקי, החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת חיפה
דילמות בכתיבת הספר החזותי הוא פוליטי: צילום פמיניסטי ותרבות נגד בבריטניה בשנות השבעים (Rutgers University Press, 2019).

7 לינואר 2020
ד"ר ראויה אבו רביעה, עמיתת מחקר באקדמיה ע"ש פולונסקי במכון ון ליר, ירושלים
הפער בין החוק הכתוב לחוק בפעולה: פוליגמיה ובית הדין השרעי

​21 לינואר 2020
דפנה חורב-בצלאל, דוקטורנטית, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון
"זה לא טיפשות שאנחנו לא יודעים לקרוא, לא למדנו פשוט מאוד. פשוט מאוד": חוויית האוריינות של נשים יוצאות טוניסיה ועמדתן כאמהות אל מול מערכת החינוך הישראלית.סמסטר ב׳

יפורסם בהמשך