​​​מרכיבי תואר- BA

*לסטודנטים שיחלו לימודיהם באוקטובר 2018*

קורסי ליבה

Capture1.PNG 

*הקורס תקשורת שיווקית במקום הקורס שיטות מחקר כמותניות שאוחד לקורס סמסטריאלי.

סה"כ קורסי חובה: 36 נק"ז (12 קורסים)
ציון עובר בקורסי החובה: 60

קורסי בחירה

4 קורסי בחירה- 12 נק"ז (למערכת השעות המפורט היכנס לקישור הבא​)

*שימו לב!במערכת השעות יתכנו שינויים בסמסטרים של קורסי החובה

סמינר

סמינר 1- 6 נק"ז