​​קורסי ליבה
 
שם הקורס
נק"ז
שנה א'​
אוריינות אקדמית (כולל תרגול)
3
מושגי יסוד בתקשורת א' (כולל תרגול)
3
מושגי יסוד בתקשורת ב' (כולל תרגול)
3
תהליכי שינוי בהתפתחות המדיה
2
מפת התקשורת בעולם ובישראל (כולל תרגול)
3
תקשורת חזותית
2
שנה ב'
תקשורת וחברה בישראל
2
שיטות מחקר כמותניות (כולל תרגול)
3
שיטות מחקר איכותניות (כולל תרגול)
3
שנה ג'
תקשורת ודמוקרטיה
2
תקשורת שפה ושיח
2
תקשורת ותרבות
2
 

                 סה"כ קורסי חובה - 30 נק"ז
               ציון עובר בשיעורי החובה - 60

 

לימודי בחירה - (החל משנה ב')

לימודי הבחירה (24 נק"ז) יחולקו לשלושת האשכולות הבאים: תעשיות תקשורתתקשורת רב-תרבותית ומדיה חדשים.
הסטודנטים יתבקשו לבחור בשני אשכולות מתוך השלושה.
בכל אחד מהאשכולות הסטודנטים בשנים ב' ו-ג' ילמדו קורס חובה יעודי ויוכלו לבחור בשני קורסי בחירה וסמינר אחד
 
 
 
שם הקורס
נק"ז
אשכול תעשיות תקשורת
 
חובה- דיני תקשורת
2
2 קורסי בחירה
6
1 סמינר
4
אשכול "תקשורת ורב-תרבותיות"
 
חובה- תקשורת ומיעוטים בחברה רב-תרבותית
2
2 קורסי בחירה
6
1 סמינר
4
אשכול "מדיה חדשים"
 
חובה- טכנולוגיות מידע ותקשורת
2
2 קורסי בחירה
6
1 סמינר
4
 
*שימו לב!​ במערכת השעות יתכנו שינויים בסמסטרים של קורסי החובה