4.png
התכנית לתואר שני של המחלקה לתקשורת, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מקנה לסטודנטים
התמחות ייחודית: "חיים במדיה"
התמחות זו מעניקה לתלמידי התכנית הבנה עמוקה של יחסי הגומלין בין מדיה, יחיד וחברה. על פי הקו המנחה של התוכנית לא ניתן עוד להפריד בין החיים לבין ​אמצעי התקשורות בחברת המידע. אנו נולדים, גדלים ומפתחים זהות, מתאהבים, נפרדים, מזדקנים, מתים ומונצחים במדיה. 
עם זאת, מופנה זרקור גם אל פערים דיגיטליים ומאבקי קבוצות על גישה ונוכחות במדיה.
ניתן גם לבנות מערכ​ת לימודים לתואר שני בשנה אחת! (ללא התחייבות למספר ימי הלימוד)
יעוץ לתלמידי תואר שני:

ד"ר נועם תירוש

noam.tirosh​.ps@gmail.com