​​​​​​​קורסי ליבה/חובה

נק"ז

שם הקורס

שנה א'

3

אוריינות אקדמית

3

מושגי יסוד בתקשורת

3

קורס מעשי א'​  - קורס מעשי שמשתנה

3

טכנולוגיות מידע ותקשורת

3

מפת התקשורת בעולם ובישראל

שנה ב'

3

תקשורת וחברה בישראל

3

קורס מעשי ב' -  קורס מעשי שמשתנה

3

שיטות מחקר בחקר התקשורת

3

תקשורת ומיעוטים

3

דיני תקשורת

שנה ג'

3

תקשורת ודמוקרטיה

3

תקשורת ותרבות

סה"כ קורסי חובה: 36 נק"ז (12 קורסים)
ציון עובר בקורסי החובה: 60. חובת מעבר 56 בקורס שיש בו מבחן

*קורסי בחירה

4 קורסי בחירה- 12 נק"ז (מגוון קורסי הבחירה מופיעים במערכת השעות)​ *יש להשאיר 3 נקודות זכות פנויות מתוך 12 הנקודות המוקצות לקורסי בחירה, לסמסטר השני של שנה ב', כתנאי להשתתפות בתכנית הפרקטיקום

שימו לב!  במערכת השעות יתכנו שינויים בסמסטרים של קורסי החובה

סמינר​

סמינר 1- 6 נק"ז​