6198 (1).jpg

​​סילבוסים

 מידע שימושי
star.jpgאתר הערעורים בתום הסמסטר נסרקת במערכת הבחינות מחברת הבחינה של כל סטודנט וגיליון הציונים של הקורס.

  סטודנט יכול לצפות באמצעות אתר זה במחבר​ת הבחינה שלו ולערער עד 3 ימים מיום פרסום הציונים באתר.

 • צפייה בתוצאות ערעורים באתר זה ניתן לצפות במצב הערעור של הסטודנט בבחינה.
phone.jpgמוקד מידע טלפוני (מדור רישום + מדור חשבונות סטודנטים): 08-6461600
  • phone.jpgדיקנאט הסטודנטים: 08-4672370
   • לוגו_אגודת_הסטודנטים_של_אוניברסיטת_בן_גוריון (1).jpgאגודת הסטודנטים: 08-6472340
    • phone.jpg​דיקנאט הסטודנטים הארכות זמן: 08-6472368​

star.jpgלוח בחינות אישי ניתן לצפות במועד הבחינה, שעת הבחינה ומיקום הבחינה.

star.jpg
התאמות בעקבות הריון, לידה, טיפולי פוריות או אימוץ

star.jpgהתאמות לסטודנטים בעלי לקויות למידה

moodle.jpgמו​דל >>​
הכניסה ל MOODLE באמצעות שם המשתמש הארגוני וסיסמא. לדוגמא: משתמש עם המייל: xxx@post.bgu.ac.il יקליד בשם המשתמש: xxx.

car.pngתו חניה

באפשרות הסטודנטים לרכוש תו חניה לחניון בקמפוס במחיר של 250 ₪ לסטודנט.
התו תקף לימי ה' החל מהשעה 14:00 ובימי ו' בלבד.
התשלום הינו לתו חניה שנתי. (סמסטר א + סמסטר ב' + סמסטר קיץ).

הערות:
right.pngבתקופת הבחינות: התו יהיה תקף בימי ה' החל מהשעה 14:00 ובימי ו' בלבד. לא יינתנו אישורי כניסה חריגים מעבר לשעות אלה.
right.pngסטודנטים הלומדים קורסים נוספים מעבר למערכת שעות הרגילה: התו תקף בימי ה' החל מהשעה 14:00 ובימי ו' בלבד.
 
לרכישת תו החניה יש להגיע עם הטפסים הבאים:
1. שובר תשלום משולם - ניתן לשלם (טרם ההגעה למשרד הנפקת התוויות) דרך האינטרנט "הזמנת אישורים בתשלום" בלינק
רכישת תוית חניה לתכנית מנהלים​.
ניתן לבצע תשלום מעמדות מחשוב של האוניברסיטה בלבד.
נא להגיע עם הדפס אישור התשלום או צילום של אישור התשלום בטלפון הנייד.

2. צילום רישיון רכב בתוקף על שמכם או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד + צילום תעודה מזהה (נא לצלם את רישיון הרכב + תעודה מזהה באותו הדף).
לבעלי רכבי ליסינג - אישור מהחברה שהרכב בשימוש מבקש התווית בלבד.

עם המסמכים המפורטים מעלה יש להגיע למשרד התוויות בבניין 26 חדר A 113,  בימים א-ה, בין השעות 09:00 - 15:00.
לתשומת לבכם, נושא הנפקת תוויות החניה הינו באחריות מחלקת הביטחון של האוניברסיטה.​